ХІМІЯ 7-А,Б класи 2021-2022 н.р.

Дистанційне навчання 

з 21.03.2022

Сьогодні 30.05.22 після уроків треба принести у школу робочі зошити на перевірку (покласти на стіл у фойє школи). 

Це стосується тих учнів, хто працював. 

Урок за 30.05.22

Контрольна робота

 Підготуйте:

-          робочі зошити, в яких будете виконувати контрольну роботу;

-         підручник з періодичною системою хім. елементів;  

-         калькулятор.

Дівчата – І в.,  хлопці – ІІ в.

Час виконання

7-А  і 7-Б       10.00-10.45 (фото надіслати до 11.00)

Оформлюєте охайно і надсилаєте фото на мою ел. адресу irinapleva13@gmail.com  у правильному розташуванні (текст іде зверху вниз, а не боком), коли відправляєте фото, зверніть на це увагу!

Завдання І варіанту


 
Завдання ІІ варіанту

 

 
Урок за 23.05.22 (проводили 24.05.22)

Підготовка до контрольної роботи

                                                       (онлайн)              

Для учнів, які не приєднувалися до уроку,

підготуватися за такими питаннями:

1.     Складання рівнянь реакцій (добір коефіцієнтів до схем хімічних реакцій), підрахунок суми коефіцієнтів та визначення реакцій сполучення та розкладу   §16

2.     Визначення валентності елементів у формулах бінарних сполук та складання формул бінарних сполук по валентностям §13

3.     Визначення масової частки елемента у сполуці §11

4.     Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій добування кисню в лабораторії (§17) на основі закону збереження маси речовин (§16).

5.     Суміші та методи розділення однорідних та неоднорідних сумішів §5Урок за 16.05.22

Хімічні властивості води

 І.Опрацюйте §24 і складіть конспект з врахуванням мого пояснення:

1.Хімічні властивості води.

Вода реагує з такими неорганічними речовинами:

а) простими речовинами (з деякими металами і неметалами);

б) складними:

- оксидами металічних елементів;

- оксидами неметалічних елементів;

- солями;

та в) під дією електричного струму розкладається (електроліз води)

(За програмою 7-го класу ми розглядаємо реакцію з оксидами.

Спочатку треба розглянути такі питання)

2.Поняття про гідрат.

Гідрат – це продукт безпосередньої взаємодії або умовного поєднання оксиду та води (до гідратів відносять основи і луги).

3.Поняття про основні оксиди і основи:

А)Основні оксиди – це оксиди металічних елементів з валентністю І , ІІ (Ме – І, ІІ); їм відповідають основи.

Б)Основи (гідрати основних оксидів) – це складні речовини, які утворені металічним елементом і одновалентною гідроксильною групою ОН -  Ме(ОН)х   (х –валентність метала)

В І Д П О В І Д Н І С Т Ь

Основний оксид - Ме2О ; МеО

Основа – МеОН ; Ме(ОН)2

Нg2О – меркурій (I) оксид

НgО– меркурій (I) гідроксид

НgО – меркурій (II) оксид

Нg(ОН)– меркурій (II) оксид

СаО – кальцій оксид

Са(ОН)- кальцій гідроксид

Випишіть приклади з т.6 с.161

В)Ме з «10» (це найактивніші метали)-

 це шість Ме І гр. головної підгрупи (LiNaKRbCsFr)

i  чотири Ме ІІ гр. головної підгрупи (Cа, SrBaRb)

Г) луг – це розчинна у воді основа, яка утворена металом з «10»

(розчин лугу має лужне середовище)

4.Взаємодія основних оксидів з водою.

Не всі основні оксиди за нормальних умов реагують з водою.

З водою реагують оксиди металів з «10», утворюється ЛУГ !!!

МеО (Ме з «10») + Н2О → МеОН  або Ме(ОН)2

Для складання рівнянь за даною схемою треба вміти складати формули гідроксидів, які утворює той чи інший основний оксид (див. таблицю вище):

Перепишіть (і розберіться)два рівняння с.162., зверніть увагу на тип даних реакцій!!!

5.Поняття про кислотні оксиди і кислоти:

А)Кислотні оксиди – оксиди, які утворені неметалічними елементами та металічними з валентностями V-VII; їм відповідають кислоти.

Б)Кислоти (гідрати кислотних оксидів) – це складні речовини, які складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишку (К.З.); розчини кислот мають кисле середовище.

В І Д П О В І Д Н І С Т Ь

Кислотний оксид - НеМеО

Розчинність у воді

Кислота – НхК.З.

SO2 – сульфур (IV) оксид

+

H2SO– сульфітна кислота

SO3 – сульфур (VI) оксид

+

H2SO– сульфатна кислота

CO2 – карбон (IV) оксид

+

H2CO– карбонатна кислота

P2O– фосфор (V) оксид

+

H3PO– ортофосфатна кислота

N2O– нітроген (V) оксид

+

HNO– нітратна кислота

SiO2  – силіцій оксид

(річний пісок)

-

 

H2SiO– силікатна кислота

6.Взаємодія кислотних оксидів з водою.

Усі кислотні оксиди, які записані у таблиці вище, розчиняються у воді,

окрім  SiO2  – силіцій оксиду

Схема реакції:   НеМеО + Н2О → НхК.З.

Перепишіть (і розберіться)три рівняння с.160., зверніть увагу на тип даних реакцій!!!

7.Поняття про індикатори:

А)Індикатори – речовини, які змінюють своє забарвлення у кислому або лужному середовищі.

Б)Зміна кольору індикаторів у кислому та лужному середовищі

Індикатор

Колір

 

Розчини кислот

(кисле середовище)

Розчини лугів

(лужне середовище)

Чиста вода (нейтральне середовище)- зміни не відбувається,зберігається природній колір індикатора

Лакмус

червоний

синій

фіолетовий

Метилоранж

рожевий

жовтий

померанчовий

Фенолфталеїн

безбарвний

малиновий

безбарвний

  

 

 

ІІ.Закріплення

Перегляньте наступні відео ІІІ. Виконання вправ:  впр.№ 2,3,7 с.164

 

 


Урок за 09.05.22

Самостійна робота

«Розрахунки з теми «Масова частка розчиненої речовини»

І. Повторення

Перегляньте типові розрахунки з теми «Масова частка розчиненої речовини» за 18.04.22

ІІ.Самостійна робота

Завдання на два варіанти :

І в. виконують дівчата

ІІ в.  виконують хлопці

Кожний варіант включає три рівні складності

(середній – 6 б., достатній – 9 б. високий- 12 б.)

Обиріть рівень, завдання якого ви самостійно можете виконати.

Завдання не переписуєте, а зразу пишете дано, знайти і розвязок

(можно без цих слів, розділяєте рисками, як на фізиці)

Завдання на 12 б. містять задачі, які я не давала

 (хочу подивитися на вашу математичну креативність)

 ПРОХАННЯ:

1)фото виконаної роботи надіслати на мою ел. адресу irinapleva13@gmail.com 

до 15.00 10.05.22

2) оформлення роботи робіть охайно і розбірливо, фото надсилайте неперевернуте!!!

І варіант

Середній рівень  (6 б.)

1.  У 450 г. розчину міститься  90 г. глюкози. Чому дорівнює масова частка глюкози у розчині. (3 б.)

2 .Скільки  грамів цукру міститься у 200г розчину з масовою часткою цукру 20%?

(3 б.) 

Достатній рівень  (9 б.)

1. 30 г соди розчинили  у 120 г води. Визначте масову частку соди в отриманому розчині. (3 б.)

2.Скільки грамів калійної селітри і води необхідно взяти для приготування 500 г розчину з масовою часткою селітри 5%? (6 б.)

Високий рівень  (12 б.)

1.     Скільки грамів лугу і який об’єм води необхідно взяти для приготування  300 г розчину з масовою часткою лугу 0,4(6 б.)

2.     До розчину цукру масою 200 г, у якому масова частка цукру –10 %, додали розчин цієї ж речовини масою 200 г , у якому масова частка цукру – 30 %. Яка масова частка речовини у добутому розчині? (6 б.)

ІІ варіант

Середній рівень  (6 б.)

1.  У  180 г. розчину міститься  36 г. гліцеролу. Чому дорівнює масова частка гліцеролу  у розчині. (3 б.)

2. Скільки  грамів солі міститься у 40г розчину з масовою часткою солі  10 % ?

(3 б.)

Достатній рівень  (9 б.)

1. 100 г глюкози  розчинили  у 400 г води. Визначте масову частку глюкози в отриманому розчині. (3 б.)

2.Скільки грамів  борної кислоти  і води необхідно взяти для приготування 1000 г. розчину з масовою часткою кислоти 2%? (6 б.)

Високий рівень  (12 б.)

1.     Скільки грамів калій перманганату і який  об’єм води необхідно взяти для приготування  500 г. розчину з масовою часткою калій перманганату 0,4?

(6 б.)

2.     До розчину цукру масою 80 г з масовою часткою цукру 10% додали 120 г води. Яка масова частка цукру в добутому розчині? (6 б.)

 

 Урок за 02.05.22

Практична робота №5

Виготовлення водних розчинів

із заданими масовими частками розчинених речовин

1. Прочитайте у зошиті для практичних робіт інструкцію до цієї роботи, зверніть увагу на МЕТУ роботи та правила ТБ при її виконанні.

2. Повторення теоретичних питань з даної теми –

виконайте тестові завдання (с.25-26).

3. Запишіть на с.26 завдання по варіантам

(надішлю фото списку класа: непарні номери – І в.; парні номери – ІІ в.)

Варіант

Маса розчину

Масова частка натрій хлориду

І

80 г.

8 %

ІІ

140 г.

10 %

 4. На с.27 зробіть необхідні розрахунки

(див. зразки попереднього уроку – задачі №7-9 с.159)

5. За допомогою електронних кухонних терезів зважте необхідну масу солі та перенесіть цю сіль у ємність,  яка вмістить необхідну масу розчину.

6.За допомогою мірного кухонного посуду відміряйте необхідний обєм води, перелийте її у ємність з сіллю.

7.Обережно за допомогою пластмасової або деревяної ложки перемішайте суміш до повного розчинення солі.

8.Запишіть висновок до роботи на с. 28.

 Учні, які будуть оформлювати звіт до роботи на окремих аркушах, надсилають фото на мою ел. адресу irinapleva13@gmail.com 

Прохання надсилати фото у потрібному вигляді (не перевернуті !!!)

!!!    Бажаючі можуть переглянути відео подібної роботи

  


 

Урок за 25.04.22

Обчислення маси розчиненої речовини, маси і обєму води в розчині. Виготовлення розчину

І. Виконання розрахунків, необхідних для практичного виготовлення розчинів певної маси з певною масовою часткою розчиненої речовини

(на прикладі завдань минулого уроку)

Задача № 7 с. 159

Дано:    (солі)=  5 %  (0,05)

             (р-ну) = 250 г.

Знайти

m(солі)-?

V(води) -?

Розв’язок:  

1)    m(солі)= m(р-ну) ∙ w(солі)= 250 г. ∙ 0,05 = 12,5 г.

2)    m(води)= m(р-нуm(солі)= 250 г. – 12,5 г. = 237,5 г.

      V(води)= m(води): ƍ(води)= 237,5 г. : 1 г/мл= 237,5 мл.

Задача № 8  с. 159

Дано:    (цукру)=  3 %  (0,03)

             (р-ну) = 500 г.

Знайти

m(цукру)-?

V(води) -?

Розв’язок:  

1)    m(цукру)= m(р-ну) ∙ w(цукру)= 500 г. ∙ 0,03 = 15 г.

2)    m(води)= m(р-нуm(цукру)= 500 г. – 15 г. = 485 г.

      V(води)= m(води): ƍ(води)= 485г. : 1 г/мл= 485мл.

Задача № 9 с. 159

Дано:    (солі)=  0,9 %  (0,009)

             (р-ну) = 10 кг.= 10 000 г.

Знайти

m(солі)-?

V(води) -?

Розв’язок:  

1)    m(солі)= m(р-ну) ∙ w(солі)= 10 000 г.∙ 0,009= 90 г.

2)    m(води)= m(р-нуm(солі)= 10 000 г. – 90 г. = 9910 г.

      V(води)= m(води): ƍ(води)= 9910 г. : 1 г/мл= 9910 мл.

 

ІІ. Практичне приготування розчину кухонної солі 

(за розрахунками з. №7 с.159):

1.За допомогою електронних кухонних терезів зважте 12,5 г. солі, перенесіть цю сіль у ємність (0,5 л. банку).

2.За допомогою мірного кухонного посуду відміряйте 237,5 мл. води, перелийте її у банку з сіллю.

3.Обережно за допомогою пластмасової або деревяної ложки перемішайте суміш до повного розчинення солі.

ІІІ. Закріплення - домашній експеримент с. 159


   Урок за 18.04.22

Масова частка розчиненої речовини у розчині - w(р.р.)

І. Опрацювати 2-гу частину §23 (с.155-157)

ІІ.Складіть конспект та розберіть типові випадки розрахунків:

1.Визначення та формула масової частки розчиненої речовини у розчині

         2.Формули – похідні основної формули w(р.р.):

а) маса розчиненої речовини (m(р.р.)= …)

б) маса розчину (m(р-ну)= …)

також не забувайте з минулого уроку:

 m(р-нуm(води)+m(р.р.)  )   → 

→    m(води) = m(р-нуm(р.р.)  і   m(р.р.)   = m(р-ну)+ m(води)

3.Типові розрахунки за формулою w(р.р.):

 1)    Дано:    m(р-ну)= 40 г.

                        m(р.р.)= 16 г.

Знайти:  w(р.р.) -?

       Розв’язок:  

       w(р.р.)= m(р.р.) :  m(р-ну)  (ділення записуєте дробом)

       w(р.р.)= 16 : 40 = 0,4 або (помножити на 100% усно) 40%

Відповідь:  w(р.р.)=40%

Самостійно виконайте подібні розрахунки №2 с.158

2)    Приклад з підручника (задача 1 с. 156) – розглянути самостійно

     Дано:    m(води)= 1800 г.

                    m(солі)= 200 г.

Знайти:  w(р.р.) -?

       Розв’язок:  

m(р-нуm(води)+m(солі)= 1800+200=2000 г.

w(р.р.)= m(солі) : m(р-ну)= 200:2000=0,1 або 10%

Відповідь:  w(солі)=10%

Самостійно виконайте подібні розрахунки № 4,5,6 с.159

3)    Приклад з підручника (задача 2 с. 156) – розглянути самостійно

Дано:    m(р-ну)=  70 г.

             w(лугу) = 20 % (0,2)

луг – це розчинена речовина (р.р.)

Знайти:  m(лугу) -?

Розв’язок:  

          m(р.р.)= m(р-ну∙ w(лугу)= 70 г. ∙ 0,2 = 14 г.

         Відповідь:  (лугу)=14 г.

Самостійно виконайте подібні розрахунки №3 с.159

4)    Приклад з підручника (задача 3 с. 157) – розглянути самостійно

Дано:    w (кислоти)=  3 %  (0,03)

             (кислоти) =  27 г.

Знайти:  m(р-ну) -?

Розв’язок:  

      m(р-ну)= m(кислоти) w(кислоти)= 27 г. 0,03 = 900 г.

      Відповідь:  (р-ну)=900 г.

5)     Приклад з підручника (задача 4 с. 157) – розглянути самостійно

Дано:    w (цукру)=  25 %  (0,25)

             (р-ну) = 100 г.

Знайти:  m(води) -?

Розв’язок:  

1)    m(цукру)= m(р-ну) ∙ w(цукру)= 100 г. 0,25 = 25 г.

2)    m(води)= = m(р-нуm(цукру)= 100 г. – 25 г.= 75 г.

      Відповідь:  (води)=75 г.

6)    Приклад розрахунку для практичного виготовлення розчинів

Дано:    w (солі)=  5 %  (0,05)

             (р-ну) = 50 г.

Знайти

m(солі)-?

V(води) -?

Розв’язок:  

1)    m(солі)= m(р-ну) ∙ w(солі)= 50 г. ∙ 0,05 = 2,5 г.

2)    m(води)= m(р-нуm(солі)= 50 г. – 2,5 г. = 47,5 г.

      V(води)= m(води): ƍ(води)= 47,5 г. : 1 г/мл= 47,5 мл.

Відповідь:  (солі)=2,5 г.

               V(води)=47,5 г.

Самостійно виконайте подібні розрахунки №7,8,9 с.159 (у цих задачах незалежно від питання знайдіть масу речовини і обєм води!)

ІІІ.Закріплення:

1)Перегляньте наступні відео, в яких розглянуто подібні розрахунки

1 частина     


2 частина     


3 частина     


2) З метою відпрацювання навичок щодо виконання розрахунків з теми

«Масова частка розчиненої речовини» виконайте №2-9 с.158-159  

25.04.22  буде онлайн-урок, підготуйте запитання з цієї теми, які треба розрахунки пояснити.


Урок за 11.04.22

Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості.

Вода- розчинник. Розчин і його компоненти:

розчинник і розчинена речовина

І.Прочитайте §22, перегляньте відео


Також пропоную переглянути науково-популярний фільм про воду
 "Кожна краплина має значення"

ІІ. Складіть конспект опрацьованого матеріалу за планом:

1.Склад молекули води

а) молекулярна формула

б)якісний склад

в) кількісний склад

г) валентності елементів

д) відносна молекулярна маса

е) масові частки елементів (зробити розрахунки)

2.Вода в природі

(допишіть пропущені числа, які доводять, що вода – найпоширеніша речовина на планеті)

-         Загальний обєм води на планеті Земля _____%

-         Вода вкриває ____% поверхні планети

-         Живі організми містять в середньому _____% води

-         _____% води на планеті – це солона вода

-         ______% води на планеті – це прісна вода (сніги та льодовики Антарктиди і Арктики)

-         ______% усієї води планети людина може використовувати для своїх потреб

3.Фізичні властивості води:

а) агрегатний стан

б) колір, смак, запах

в) tкип ,  tкрист.

г) густина  ƍ рідкої води і твердої (льоду)

д) електропровідність дистильованої води

е) теплоємність води

4.Класифікація води (схема с.152)

5.Вода – універсальний і найпоширеніший розчинник

У воді розчиняються:

-         Тверді (…), рідкі (…), газоподібні речовини (…)

-         Органічні (…) і неорганічні (…)

(у дужках приведіть приклади)

ІІІ.Прочитайте §23 (с.154-155)

ІV.Складіть конспект:

1.Розчин – це … (с.154)

2.Склад розчину

Р О З Ч И Н =  Р О З Ч И Н Н И К    + Р О З Ч И Н Е Н А   Р Е Ч О В И Н А

або скорочено

      р-н   =    р-к    +    р.р.

Розчинник – це той компонент розчину, якого більше у розчині.

Агрегатний стан розчинника   =>   агрегатний стан розчину

Розчинена речовина – це той компонент розчину, якого значно менше у розчині.

 Маса розчину = маса розчинника + маса розчиненої речовини

або скорочено (замість х вставте необхідне число)

m(р-ну)

=

m(р-ка)

+

m(р.р.)

80

=

75

+

5

Х

=

125

+

25

50

=

Х

+

8

400

=

340

+

Х

 (Ви бачите, що знайти будь-яке невідоме дуже просто; це нам знадобиться на наступному уроці)

V. Додаткове завдання

 Підготуйте і запишіть у зошит повідомлення:

1.«Значення води для живих істот»

2. «Значення водних розчинів у природі та житті людини»


Урок за 04.04.22

Узагальнення та систематизація знань з теми «Кисень»

І.Повторіть матеріал теми ІІ «Кисень» за підручником та своїми конспектами.

ІІ.Перегляньте відео та письмово опрацюйте запропоновані в ньому вправи в якості підготовки до контролю знань з теми «Кисень»


ІІІ. З метою повторення та закріплення знань РЕКОМЕНДУЮ виконати  тестові завдання з теми «Кисень» на сайті  interactive/ranok.com.ua 

IV. КОНТРОЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ З ТЕМИ «КИСЕНЬ»

https://forms.gle/NhqtX4SPzq44gPXb8

До 08.04.22 виконайте за посиланням тестові завдання (завдання, які потребують складання рівнянь реакцій та певних розрахунків, оформлюйте, будь ласка, у робочому зошиті). 

Перевіряти результати планую 08-09.04.22

!!! У тестах вкажіть своє прізвище

 

Урок за 28.03.22

Окиснення (горіння, повільне окиснення та дихання)

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

Застосування та біологічна роль кисню

І.Аналіз вправи на складання рівнянь окиснення безоксигенових складних речовин

(з попереднього уроку):

а) складаємо продукти окиснення

1)    СН+  О2  СО+ Н2О

2)    С4Н10 +  О2  СО+ Н2О

3)    С2Н+  О2  СО+ Н2О

4)    ZnS +  О2  ZnО + Н2О

5)  РН3 +  О2   Р2О+ Н2О

б) дорівнюємо елементи окисненої речовини

1)    СН+  О2  СО+ 2Н2О

2)    С4Н10 +  О2  4СО+5Н2О

3)    С2Н+  О2  2СО+ Н2О

4)    ZnS +  О2  ZnО + SО2

5)  2РН3 +  О2   Р2О+ 3Н2О

в) рахуємо О в правій частині рівняння, ділимо його на «2» (індекс у О) і отримуємо коефіцієнт перед О :

1)    СН2О2  СО+ 2Н2О    (4:2=2)

2)    С4Н10 + 6,5 О2  4СО+5Н2О    (13:2=6,5)

3)    С2Н2,5 О2  2СО+ Н2О    (5:2=2,5)

4)    ZnS 1,5 О2  ZnО + SО  (3:2=1,5)

5)  2РН3 +  4О2   Р2О+ 3Н2О   (8:2=4)

г) 1 і 5 рівняння готові,  а для 2,3,4, щоб мати цілі коефіцієнти перед О2, домножимо УСІ

коефіцієнти на «2»:

2)    2С4Н10 + 13О2  8СО+10Н2О   

3)   2 С2Н5 О2  2СО+ 2Н2О   

4)   2 ZnS 3О2  2 ZnО + 2SО  

Давайте порахуємо суму коефіцієнтів у всіх рівняннях (нагадую, якщо перед формулою не записано коефіцієнт, це – 1) :

1)   СН2О2  СО+ 2Н2О                (6)

2)    2С4Н10 + 13О2  8СО+10Н2О       (33) 

3)   2 С2Н5 О2  2СО+ 2Н2О          (11)

4)   2 ZnS 3О2  2 ZnО + 2SО            (9)

5)  2РН3 +  4О2   Р2О+ 3Н2О               (6)

ІІ. Складання рівнянь окиснення оксигеновмісних сполук

а) окисненя глюкози С6Н12О6

складаємо схему рівняння (О з молекули глюкози буде входити в СОі Н2О)

С6Н12О+  О2  → СО+ Н2О

дорівнюємо С

С6Н12О+  О2  → 6СО+ Н2О

дорівнюємо Н

С6Н12О+  О2  → 6СО+6Н2О

рахуємо О у правій частині

С6Н12О+  О2  → 6СО2 +6Н2О (12+6=18)

від 18 віднімаємо кількість О, які входять до складу сполуки (С6Н12О6)

18-6=12 і ділимо 12 на «2» (індекс в О12:2=6 – це і є коефіцієнт перед О2

С6Н12О+  6 О2  → 6 СО+ 6 Н2О  -  сума коефіцієнтів 19.

Складіть самостійно рівняння реакції горіння етилового спирту

С2Н5ОН – для спрощення Н складіть - С2Н6О

!!!        С2Н6О +  О2  

ІІ. Виконання вправ:

1.За правилами, які були пояснені, доберіть коефіцієнти до рівнянь окиснення

    №1 (б,в,г) с.135

2. Складіть рівняння взаємодії простих речовин з киснем

    № 2,3 с.135 (зверніть увагу,

-         що всі елементи, які утворюють у ході реакції оксиди, мають постійну валентність, відповідно до якої ви спочатку складаєте формулу оксиду, а потім дорівнюєте;

-         усі прості речовини цих рівнянь, які реагують з  О2  пишуться одним символом,

ОКРІМ водню – Н2 (№3)

3.Розрахунки за схемами (необов’язково cкладати рівняння, можна обійтися схемою, навіть словесною) хімічних реакцій на підставі закону збереження маси речовин      № 4,5 с.136 (подібні завдання ми виконували, див. зошит). 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу -    Уважно прочитайте §19-21

1.Порівняння процесів горіння і повільного окиснення

зробіть табличку:

Процеси

Горіння

Повільне окиснення

Визначення

с. 132

с.138

Приклади

 

 

 

2.Способи припинення горіння – усунення умов горіння:

- відсутність повітря (кисню)     та       -   зниження температури займання

(основа профілактики виникнення та гасіння пожеж)

випишіть зі с.141 коротко основні способи гасіння пожеж.

3.Види вогнегасників (прочитайте с.141-142) та  перегляньте відео  

 запишіть у зошит коротко характеристику кожного виду вогнегасників

4.Дихання і фотосинтез – два протилежні процеси:

Фотосинтез –

Дихання -

це хімічна реакція між

вуглекислим газом і водою

 

глюкозою і киснем

в результаті якої утворюються

глюкоза і кисень

вуглекислий газ і вода 

Особливі        У М О В И

Світло

Рослинний пігмент хлорофіл 

 

рівняння реакцій

перепишіть з підручника с. 148

перепишіть з підручника с. 147

З Н А Ч Е Н Н Я

-         Енергія сонця переходить у енергію хімічних звязків

-         Утворення кисню, необхідного для дихання

Енергія хімічних звязків

витрачається на процеси життєдіяльності живих організмів

ці процеси лежать в основі колообігу Оксигену у природі

Біологічне значення кисню – забезпечення процесу ДИХАННЯ

Запишіть цю таблицю і доповніть її рівняннями реакцій.

5. Колообіг Оксигену у природі     перегляньте відео  

 


 (перемалюйте схему з відео у зошит)

6. Кисень та озон – алотропні форми Оксигену (перепишіть з відео їх порівняльну характеристику)

7. Застосування кисню (складіть схему за матеріалом  с.144)

8.Проблема чистого повітря (с.145 + додаткові джерела інформації) – визначте в один стовбчик таблички основні джерела забруднення повітря, а в другийзаходи запобігання та усунення забруднення повітря.

 

 Урок за 21.03.22

Хімічні властивості кисню

І. ПОВТОРЕННЯ (нагадую, що ми з вами вивчали тему ІІ «Кисень» і найголовніше, що ви повинні засвоїти з теорії  подається у Висновках до §15,17, є у ваших робочих зошитах і я вам ЩЕ РАЗ нижче викладаю у вигляді тез – це бажано знати!):

1) Хімічний елемент Оксиген - О:

- неметалічний елемент, має постійну валентність ІІ, Аr(О)=16;

- положення у періодичній системі:

номер порядковий – 8, VІ група, головна (а) підгрупа, ІІ період;

- утворює дві прості речовини (алотропні форми) – кисень Оі  озон О3 ;

- О – елемент Землі (найпоширеніший елемент планети – с.112).

2)Кисень:

- проста речовина - О2 ;

- у природі міститься в атмосфері (повітрі) – 21 % ;

- фізичні властивості: безбарвний газ, не має запаху і смаку, важчий за повітря, у воді розчиняється погано;

- промислове добування: перегонка рідкого повітря (фізичний процес!!!);

- лабораторні методи (це виключно хімічні процеси!!!):

 розклад за певних умов оксигеновмісних сполук (гідроген пероксиду, води, меркурій (ІІ) оксиду, калій перманганату, бертолетової солі – рівняння у роб. зошитах та §17 – на достатньому та високому рівнях їх треба знати).

3)Поняття, які необхідно знати:

- Оксиди – бінарні сполуки, утворені Оксигеном (ЕxOy).

- Каталізатор – речовина, яка прискорює реакцію, а сама не витрачається.

- Реакція розкладу – реакція, у ході якої з однієї складної речовини утворюється декілька інших.

- Реакція сполучення – реакція, під час якої з декількох речовин утворюється одна складна.

Звертаю увагу, що при вивченні цього матеріалу ми відпрацьовували раніше набуті навички:

-         визначення валентності в оксидах – с.93,

-         складання формул оксидів – с.94,

-        визначення відносної молекулярної маси сполук та масових часток елементів у сполуках - §10,11,

-         добір коефіцієнтів у схемах хім. реакцій (складанння рівнянь) - конспекти,

-         розрахунки за законом збереження маси речовин - конспекти.

ІІ.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

прочитайте §18 і 19 та перегляньте наступний відеоурок


 1.Вам необхідно засвоїти такі тези:

- Кисень – ОКИСНИК (у всіх хімічних реакціях!!!)

- Окиснення – взаємодія будь-якої речовини з киснем

- Горіння – це реакція окиснення з виділенням світла та тепла.

- В результаті окиснення утворюються ОКСИДИ.

2.Взаємодія кисню з простими речовинами- неметалами (вуглецем, сіркою, фосфором) – писати рівняння, називати продукти реакцій – оксиди (с.132+ відео)

3. Взаємодія кисню з простими речовинами- металами (залізом, магнієм, міддю) - писати рівняння, називати продукти реакцій – оксиди (с.133+відео)

4. Взаємодія кисню зі  складними речовинами

а)Різноманітність реакцій складних речовин з киснем:

- окиснення глюкози (С6Н12О6 ) в живих організмах – це процес дихання

- спалювання таких газів як СН(метан), С3Н(пропан), С4Н10  (бутан), С2Н2 (ацетилен) людина використовує для отримання тепла (енергії) у побуті та промисловості;

- випалювання металічних руд – взаємодія металічних сполук  (наприклад, цинкова обманка -  ZnS  або пірит - FeS2) з киснем – використовують в металургії для добування металів та сульфатної кислоти;

- горіння етилового спирту С2Н5ОН – використовують у хімічних лабораторіях;

- окиснення амоніаку NH3 – використовують у виробництві нітратної кислоти 

тощо …

б)Складання рівнянь реакцій взаємодії складних речовин з киснем (це важлива навичка для подальшого навчання)

Взяти до уваги:

-         в результаті реакції кожний елемент (окрім Оксигену) складної речовини  утворює свій оксид   

С  →  Карбон (IV) оксид або вуглекислий газ – СО2

Н  →  Вода – Н2О
Р  →  Фосфор (V) оксид або  – Р2О5

Sі  →  Силіцій (IV) оксид - SіО2

Ме  →  МеО – оксид відповідного металу, згідно його валентності ( Ag2O, ZnO, Al2O3, MgO)

 -         алгоритм (послідовність дій) при складанні рівнянь окиснення (горіння) складних речовин

 (показую на 2-х прикладах одночасно С3Н і  Al2S3 ) :

   скласти схему реакції:

 формула складної речовини + кисень →  формули оксидів

                   С3Н +  О2  → СО+ Н2О

                   Al2S+  О2  → Al2OSО2

  проставити коефіцієнти у такому порядку:

 - 1-й елемент складної речовини

а)   С3Н +  О2  → 3СО+ Н2О

б)   Al2S+  О2  → Al2OSО2

- 2-й елемент складної речовини

а)   С3Н8  +  О2  → 3СО4Н2О

б)    Al2S3 +  О2  → Al2O3SО2

-         рахуємо весь Оксиген у правій частині

а)   С3Н +  О2  → 3СО2 4Н2О (6+4=10)

б)   Al2S+  О2  → Al2O3 3SО2  (3+6= 9)

-          кількість атомів Оксигену у правій частині ділимо на «2» (індекс в О) і отримуємо коефіцієнт перед О:

а)    С3Н +  5О2  → 3СО4Н2О (10:2=5) 

       С3Н +  5О2  → 3СО4Н2О   - сума усіх коефіцієнтів 13

 б)   Al2S+  4,5О2  → Al2O3SО2  (9:2=4,5)

-         якщо отримали нецілий коефіцієнт перед О2, треба усі коефіцієнти у рівнянні домножити на 2 (другий приклад):

-         2Al2S+  9О2  → 2Al2O6SО  - сума усіх коефіцієнтів 19

5.Виконання вправ на складання рівнянь окиснення (горіння) складних речовин (за вище поданим зразком спробуйте самостійно скласти рівняння окиснення таких сполук):

1)    СН+  О2  

2)    С4Н10 +  О2  

3)    С2Н+  О2  

4)    ZnS +  О2  

5)  РН3 +  О2  

 
Тестування   за посиланням

https://forms.gle/bKuHmFEb1A9Nga976

ПРОЙТИ СЬОГОДНІ   02.12.21  

Урок 1 за 25.10.21

Молекули, атоми, хімічні елементи.

Поширеність хімічних елементів у природі

І.Повторення:

1) Використовуючи матеріал §5 «Чисті речовини та суміші» та конспект з відповідної теми повторіть такі питання:

- порівняльна характеристика сумішей та чистих речовин;

- види сумішей та їх визначення;

- методи розділення однорідних сумішей;

- методи розділення неоднорідних сумішей.

2) Виконайте тестові завдання з даної теми

 З переліку, який дається далі, випишіть окремо:

А) чисті речовини;

Б) однорідні суміші (вкажіть для кожної метод розділення);

В) неоднорідні суміші  (вкажіть для кожної метод розділення).

Повітря, кисень, дистильована вода, морська вода,залізо, пісок із залізними ошурками, пісок з водою, кварц (кварцовий пісок), бензин з водою, спирт з водою, цукор, розчин цукру.

ІІ.Вивчення нового матеріалу

(- запишіть у зошиті дату, тему уроку;

 -  опрацюйте §6,7;

 -  запишіть і вивчить опорний конспект, який викладено далі):

1)     

Класифікація речовин за будовою

Речовини молекулярної будови

Речовини немолекулярної будови

Складаються з молекул

Складаються з атомів або йонів

Усі гази, рідини та тверді з низькою температурою плавління

Тверді з високою температурою плавління

2)

Атом

-         найменша частинка хімічного елемента;

-         зберігає властивості хімічного елемента;

-         хімічно (під час хімічних реакцій) не ділиться;

-         складається з позитивно «+» зарядженого ядра та негативно «-» заряджених електронів, які рухаються навколо ядра (один електрон несе умовний заряд «-1»);

-         електронейтральна (не має заряду) частинка (кількість електронів завжди дорівнює заряду ядра, наприклад: в атомі фосфору заряд ядра +15, навколо рухається 15 електронів, які разом несуть заряд – 15, в цілому заряд = 0).

3)

Молекула

-         найменша частинка речовини

(молекулярної  будови);

-         зберігає властивості речовини;

-         складається з атомів;

-         хімічно ділиться;

-         в цілому електронейтральна.

 4)

Йон – заряджена частинка

Катіони - «+» заряджені йони

Аніони - «-» заряджені йони

Утворюються з атомів, які віддають свої електрони

Утворюються з атомів, які приєднують до себе чужі електрони

 5) Хімічний елемент – вид атомів з однаковим зарядом ядра.

6)Поширеність хімічних елементів у природі

(опрацюйте матеріал с.62-63 і заповніть таблицю)

Найпоширеніші елементи природи

Всесвіту

тверда оболонка Землі - літосфера

І місце -    …   (…%)

метали

неметали

ІІ місце -    …   (…%)

І місце -    …   (…%)

І місце -    …   (…%)

 

ІІ місце -    …   (…%)

ІІ місце -    …   (…%)

ІІІ. Д/З: §6,7;  вивчити  конспект у зошиті; вчити і знати 20 хімічних елементів (символ, як він читається, постійна валентність) за таблицею, яку ви отримали на початку вересня;  письмово впр. 3, 8, 9 с.58;  впр.4, 9 с.64.  

Урок 2 за 25.10.21

Маса атома. Атомна одиниця маси.

Відносні атомні маси хімічних елементів

І. Прочитайте §10 с.73-74, перегляньте наступне відео

ІІ. Складіть і запишіть у робочий зошит (після дати і теми уроку) конспект за планом:

1)    Відносна атомна маса – ….    (її позначення)

2)    Формула для розрахунків відносної атомної маси (Аr )

3)    Значення 1 а.о.м. (1/12 mатома (С) ) = ….

4)    Визначення Аr за періодичною системою хімічних елементів (взяти приклади з відео)

5)    Виключення !!!   Аr l)= 35,5   - единий елемент, для якого Аr не округлюємо до цілого значення.

ІІІ.Д/З: Скласти і вивчити конспект за  §10 с.73-74 + відео; визначте за період.системою хімічних елементів Аr для перших 20 елементів, символи яких ви вже вивчили (!!! Зверніть увагу на оформлення:

         Аr (символ х.е.) = …

         Аr (символ х.е.) = …   і т.д.)


2020-2021 н.р.

Шановні учні 7-х класів, у зв'язку з моєю хворобою матеріал за 28.05.21 опрацюйте самостійно згідно рекомендацій. Сподіваюсь бути на наступному тижні, до 04.06.21 провенду консультацію і 04.06.21 пишемо контрольну за рік.

                                                Урок за 28.05.21

Узагальнення та систематизація знань з хімії за 7 клас

При повторенні основних питань хімії за 7-й клас користуєтесь КОНСПЕКТАМИ і підручником

1.Класифікація хімічних елементів

(див. періодичну систему в кінці підручника + с.84-85)- вміти розрізняти

- неметалічні  

- металічні

Інформація про хімічний елемент з періодичної системи – див. с.67

2.Класифікація неорганічних речовин (§12)

- прості (метали і неметали) – формула зображується одним хімічним символом; меали утворені металічними елементами, неметали – неметалічними;

- складні - формула зображується декількома хімічними символами

Для закріплення цього матеріалу виконайте вправи №2,3 с.89

3.Методи розділення сумішів (§5)

- однорідних (дистиляція, випарювання)

-неоднорідних (дія магнітом, фільтрування, відстоювання)

Для закріплення цього матеріалу виконайте вправи №7 с.51

4.Фізичні і хімічні явища (§14)

Ознаки хім. явищ (колір, запах, газ, осад, світло і тепло) -зміна

Ознаки фіз. явищ (агрегатний стан, форма) - зміна

Для закріплення цього матеріалу виконайте вправу №5 с.104

5.Визначення валентностей хімічних елементів у формулах бінарних сполук (таблиця с.93)

Для закріплення цього матеріалу виконайте вправу №4 с.96

6.Складання формул бінарних сполук за валентностями (таблиця с.94)

Для закріплення цього матеріалу виконайте вправу №6 с.96

7.Визначення відносної атомної маси (§10 с.74 – беремо з пер. системи і округлюємо до цілого, ваиключення Хлор)

Для закріплення цього матеріалу виконайте вправу №1 с.76

7.Визначення відносної молекулярної маси (§10 с.75)

Для закріплення цього матеріалу виконайте вправу №5 с.76

8.Розрахунки масової частки елемента у складній речовині за молекулярною формулою (§11)

Для закріплення цього матеріалу виконайте вправу №1 с.80

9.Розрахунки за схемою хімічної реакції на підставі закону збереження маси речовин (§16)

Для закріплення цього матеріалу виконайте вправу №7 с.122

10.Добір коефіцієнтів у схемах хімічних реакцій, визначення суми коефіцієнтів у рівнянні (с.118-119)

Для закріплення цього матеріалу виконайте вправу №3 с.121

У кого проблеми з цим завданням, перегляньте відео

 11.Визначення за рівняннями типів реакцій (сполучення – с. 134, розкладу – с.126, окиснення (при окисненні складних речовин) – с.132)

Для закріплення цього матеріалу у впр. 3 с.121 визначте типи реакцій для а,б,в,г.

12. Визначення оксидів (бінарні сполуки, які утворені Оксигеном, с.113) серед запропонованих речовин

на с.72 перегляньте усі формули №1-11, знайдіть і випишіть оксиди та визначтке в них валентності елементів

13.Фізичні властивості кисню (с.109-110)

14. Хімічні властивості кисню (§18)

15.Лабораторні методи добування кисню (§17)

16.Фізичні та хімічні властивості води (с.151, §24)

17.Розрахунки за формулою масової частки розчиненої речовини

(с.155-157 + впр.1-9 с.158, які ви виконували наприкінці кві Урок за 07.05.21

Хімічні властивості води

 І.Опрацюйте §24 і складіть конспект з врахуванням мого пояснення:

1.Хімічні властивості води.

Вода реагує з такими неорганічними речовинами:

а) простими речовинами (з деякими металами і неметалами)

б) складними:

- оксидами металічних елементів;

- оксидами неметалічних елементів;

- солями.

(За програмою 7-го класу ми розглядаємо реакцію з оксидами.

Спочатку треба розглянути такі питання)

2.Поняття про гідрат.

Гідратце продукт безпосередньої взаємодії або умовного поєднання оксиду та води.

3.Поняття про основні оксиди і основи:

А)Основні оксиди – це оксиди металічних елементів з валентністю І , ІІ (Ме – І, ІІ); їм відповідають основи.

Б)Основи (гідрати основних оксидів) – це складні речовини, які утворені металічним елементом і одновалентною гідроксильною групою ОН -  Ме(ОН)х   (х –валентність метала)

В І Д П О В І Д Н І С Т Ь

Основний оксид - Ме2О ; МеО

Основа – МеОН ; Ме(ОН)2

Нg2О – меркурій (I) оксид

НgОH – меркурій (I) гідроксид

НgО – меркурій (II) оксид

Нg(ОН)2 – меркурій (II) оксид

СаО – кальцій оксид

Са(ОН)2 - кальцій гідроксид

Випишіть приклади з т.6 с.161

В)Ме з «10» (це найактивніші метали)-

 це шість Ме І гр. головної підгрупи (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)

i  чотири Ме ІІ гр. головної підгрупи (Cа, Sr, Ba, Rb)

Г) луг – це розчинна у воді основа, яка утворена металом з «10»

(розчин лугу має лужне середовище)

4.Взаємодія основних оксидів з водою.

Не всі основні оксиди за нормальних умов реагують з водою.

З водою реагують оксиди металів з «10», утворюється ЛУГ !!!

МеО (Ме з «10») + Н2О → МеОН  або Ме(ОН)2

Для складання рівнянь за даною схемою треба вміти складати формули гідроксидів, які утворює той чи інший основний оксид (див. таблицю вище):

Перепишіть (і розберіться)два рівняння с.162., зверніть увагу на тип даних реакцій!!!

5.Поняття про кислотні оксиди і кислоти:

А)Кислотні оксиди – оксиди, які утворені неметалічними елементами та металічними з валентностями V-VII; їм відповідають кислоти.

Б)Кислоти (гідрати кислотних оксидів) – це складні речовини, які складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишку (К.З.); розчини кислот мають кисле середовище.

В І Д П О В І Д Н І С Т Ь

Кислотний оксид - НеМеО

Розчинність у воді

Кислота – НхК.З.

SO2 – сульфур (IV) оксид

+

H2SO3 сульфітна кислота

SO3 – сульфур (VI) оксид

+

H2SO4 сульфатна кислота

CO2 – карбон (IV) оксид

+

H2CO3 карбонатна кислота

P2O5 – фосфор (V) оксид

+

H3PO4 ортофосфатна кислота

N2O5 – нітроген (V) оксид

+

HNO3 нітратна кислота

SiO– силіцій оксид

(річний пісок)

-

 

H2SiO3 силікатна кислота

6.Взаємодія кислотних оксидів з водою.

Усі кислотні оксиди, які записані у таблиці вище, розчиняються у воді,

окрім  SiO– силіцій оксиду

Схема реакції:   НеМеО + Н2О → НхК.З.

Перепишіть (і розберіться)три рівняння с.160., зверніть увагу на тип даних реакцій!!!

7.Поняття про індикатори:

А)Індикатори речовини, які змінюють своє забарвлення у кислому або лужному середовищі.

Б)Зміна кольору індикаторів у кислому та лужному середовищі

Індикатор

Колір

 

Розчини кислот

(кисле середовище)

Розчини лугів

(лужне середовище)

Чиста вода

(нейтральне середовище)

Лакмус

 

 

 

Метилоранж

 

 

 

Фенолфталеїн

 

 

 


Заповніть таблицю (див. табл. 7 с.162)

ІІ. Закріплення

Перегляньте наступне відео

ІІІ.Д/З:

Скласти і вивчити конспект (§24 + пояснення вчителя)

Впр.2,3,7 с.164

 Якщо з 11.05.21 повернемося на навчання у школу, фотозвіт цієї теми надсилати не треба, візьму зошити і перевірю.
 Урок 1 за 30.04.21

Самостійна робота

«Розрахунки з теми «Масова частка розчиненої речовини»

УВАГА!!!

Завдання на два варіанти :

7-А клас  І в. виконують учні за списком від Александренка до Кузьменко

                  ІІ в.  -  від Лежай до Шевченка

7-Б клас  І в. виконують учні за списком від Анікіна до Муршудової

                  ІІ в.  -  від Обуховського до Щербинського

Кожний варіант включає три рівні складності

(середній – 6 б., достатній – 9 б. викокий- 12 б.)

Обиріть рівень, завдання якого ви самостійно можете виконати.

Завдання не переписуєте, а зразу пишете дано, знайти і розвязок

(можно без цих слів, розділяєте рисками, як на фізиці)

Завдання на 12 б. містять задачі, які я не давала

 (хочу подивитися на вашу математичну креативність)

 Час на виконання завдань -  20 хв. і 10 хв. на технічні моменти

(зробити фото (неперевернуте!!!) і надіслати до 10.30

Запишіть  у зошиті :

Самостійна робота

Варіант!!!   -   хто раніше зайшов, "обновіть" 

І варіант

Середній рівень  (6 б.)

1.  У 450 г. розчину міститься  90 г. глюкози. Чому дорівнює масова частка глюкози у розчині. (3 б.)

2 .Скільки  грамів цукру міститься у 200г розчину з масовою часткою цукру 20%? (3 б.) 

Достатній рівень  (9 б.)

1. 30 г соди розчинили  у 120 г води. Визначте масову частку соди в отриманому розчині. (3 б.)

2.Скільки грамів калійної селітри і води необхідно взяти для приготування 500 г розчину з масовою часткою селітри 5%? (6 б.)

 Високий рівень  (12 б.)

1.     Скільки грамів лугу і який об’єм води необхідно взяти для приготування  300 г розчину з масовою часткою лугу 0,4? (6 б.)

2.     До розчину цукру масою 200 г, у якому масова частка цукру –10 %, додали розчин цієї ж речовини масою 200 г , у якому масова частка цукру – 30 %. Яка масова частка речовини у добутому розчині? (6 б.)

 ІІ варіант

Середній рівень  (6 б.)

1.  У  180 г. розчину міститься  36 г. гліцеролу. Чому дорівнює масова частка гліцеролу  у розчині. (3 б.)

2. Скільки  грамів солі міститься у 40г розчину з масовою часткою солі  10 % ?

(3 б.)

 Достатній рівень  (9 б.)

1. 100 г глюкози  розчинили  у 400 г води. Визначте масову частку глюкози в отриманому розчині. (3 б.)

2.Скільки грамів  борної кислоти  і води необхідно взяти для приготування 1000 г. розчину з масовою часткою кислоти 2%? (6 б.)

 Високий рівень  (12 б.)

1.     Скільки грамів калій перманганату і який  об’єм води необхідно взяти для приготування  500 г. розчину з масовою часткою калій перманганату 0,4?

(6 б.)

2.     До розчину цукру масою 80 г з масовою часткою цукру 10% додали 120 г води. Яка масова частка цукру в добутому розчині? (6 б.)

                                           Урок 2 за 30.04.21

Практична робота №5 (онлайн-урок,  початок  11.05)

«Приготування розчинів з певною масовою часткою розчиненої речовини»

У зошиті для практичних робіт оформити звіт до цієї роботи,

розрахунки по варіантам.

 Зошит 5-6.05.21 принести у школу !!!

Шановні учні 7-го класу у звязку з відключенням Інтернету, цю практичну роботу зробіть теоретично у зошиті для практичних робіт.

Завдання для практичної візміть з підручника л.р.№4 с.159:

На с.26 у зошиті для пр. робіт запишіть «Приготувати 1500г. розчину натрій хлориду з масовою часткою солі 8 %»

Далі на с.27 робите необхідні розрахунки (зразок – див. задача 6 минулого уроку).

У висновках зазначте основні етапи вашої роботи (підказка див. тест5  с.26)

Обовязково зробіть тестові завдання на с.25-26.

 


Урок 1 за 23.04.21

Масова частка розчиненої речовини у розчині - w(р.р.)

І. Опрацювати 2-гу частину §23 (с.155-157)

ІІ.Складіть конспект та розберіть типові випадки розрахунків:

1.Визначення та формула масової частки розчиненої речовини у розчині

         2.Формули – похідні основної формули w(р.р.):

а) маса розчиненої речовини (m(р.р.)= …)

б) маса розчину (m(р-ну)= …)

також не забувайте з минулого уроку:

(  m(р-ну) = m(води)+m(р.р.)  )   → 

→    m(води) = m(р-ну) - m(р.р.)  і   m(р.р.)   = m(р-ну)+ m(води)

3.Типові розрахунки за формулою w(р.р.):

 1)    Дано:    m(р-ну)= 40 г.

                        m(р.р.)= 16 г.

Знайтиw(р.р.) -?

       Розв’язок:  

       w(р.р.)= m(р.р.) :  m(р-ну)  (ділення записуєте дробом)

       w(р.р.)= 16 : 40 = 0,4 або (помножити на 100% усно) 40%

Відповідь:  w(р.р.)=40%

д/з такого прикладу №2 с.158

2)    Приклад з підручника (задача 1 с. 156) – розглянути самостійно

     Дано:    m(води)= 1800 г.

                    m(солі)= 200 г.

Знайтиw(р.р.) -?

       Розв’язок:  

m(р-ну) = m(води)+m(солі)= 1800+200=2000 г.

w(р.р.)= m(солі) : m(р-ну)= 200:2000=0,1 або 10%

Відповідь:  w(солі)=10%

д/з такого прикладу № 4,5,6 с.159

3)    Приклад з підручника (задача 2 с. 156) – розглянути самостійно

Дано:    m(р-ну)=  70 г.

             w(лугу) = 20 % (0,2)

Знайтиm(лугу) -?

Розв’язок:  

          m(р.р.)= m(р-ну) w(лугу)= 70 г. 0,2 = 14 г.

         Відповідь:  m (лугу)=14 г.

д/з такого прикладу №3 с.159

4)    Приклад з підручника (задача 3 с. 157) – розглянути самостійно

Дано:    w (кислоти)=  3 %  (0,03)

             m (кислоти) =  27 г.

Знайтиm(р-ну) -?

Розв’язок:  

      m(р-ну)= m(кислоти) : w(кислоти)= 27 г. : 0,03 = 900 г.

      Відповідь:  m (р-ну)=900 г.

5)     Приклад з підручника (задача 4 с. 157) – розглянути самостійно

Дано:    w (цукру)=  25 %  (0,25)

             m (р-ну) = 100 г.

Знайтиm(води) -?

Розв’язок:  

1)    m(цукру)= m(р-ну) w(цукру)= 100 г. : 0,25 = 25 г.

2)    m(води)= = m(р-ну) - m(цукру)= 100 г. – 25 г.= 75 г.

      Відповідь:  m (води)=75 г.

6)    Приклад розрахунку для практичного виготовлення розчинів

Дано:    w (солі)=  5 %  (0,05)

             m (р-ну) = 50 г.

Знайти

m(солі)-?

V(води) -?

Розв’язок:  

1)    m(солі)= m(р-ну) w(солі)= 50 г.0,05 = 2,5 г.

2)    m(води)= m(р-ну) - m(солі)= 50 г. – 2,5 г. = 47,5 г.

      V(води)= m(води): ƍ(води)= 47,5 г. : 1 г/мл= 47,5 мл.

Відповідь:  m (солі)=2,5 г.

               V(води)=47,5 г.

д/з такого прикладу №7,8,9 с.159 (у цих задачах незалежно від питання знайдіть масу речовини і обєм води!)

ІІІ.Д/З:

1) Вивчити формули нової теми, записати їх у ПАМЯТКУ

2) За зразком виконати №2-9 с.158-159  (під час онлайн-уроку №6 ми розвязали)

 Фотозвіт виконаного завдання надішліть на мою ел.адресу    irinapleva13@gmail.com

Попереджаю!!! На першому уроці 30.04.21 ви будете виконувати самостійну роботу (подібні розрахунки по варіантам, свій варіант дізнаєтесь перед роботою), фотозвіт будете надсилати одразу по закінченню!!!

На другому уроці ми в онлайн будемо виконувати практичну роботу №5.

До 30.04.21 зайдіть у школу і на столі чергового у вестибюлі

 візьміть свій зошит для практичних робіт, який ви таким же чином

повернете з оформленою роботою з 05.05 по 07.05.Урок 1 за 16.04.21

Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості.

Вода- розчинник

І.Прочитайте §22, перегляньте відео

 


 та складіть конспект опрацьованого матеріалу за планом:

1.Склад молекули води

а) молекулярна формула

б)якісний склад

в) кількісний склад

г) валентності елементів

д) відносна молекулярна маса

е) масові частки елементів (зробити розрахунки)

2.Вода в природі

(допишіть пропущені числа, які доводять, що вода – найпоширеніша речовина на планеті)

-         Загальний обєм води на планеті Земля _____%

-         Вода вкриває ____% поверхні планети

-         Живі організми містять в середньому _____% води

-         _____% води на планеті – це солона вода

-         ______% води на планеті – це прісна вода (сніги та льодовики Антарктиди і Арктики)

-         ______% усієї води планети людина може використовувати для своїх потреб

3.Фізичні властивості води:

а) агрегатний стан

б) колір, смак, запах

в) tкип ,  tкрист.

г) густина  ƍ рідкої води і твердої (льоду)

д) електропровідність дистильованої води

е) теплоємність води

4.Класифікація води (схема с.152)

5.Вода – універсальний і найпоширеніший розчинник

У воді розчиняються:

-         Тверді (…), рідкі (…), газоподібні речовини (…)

-         Органічні (…) і неорганічні (…)

(у дужках приведіть приклади)

 ІІ.Д/З скласти і вивчити конспект з даного питання;

Додаткове завдання: підготуйте і запишіть у зошит повідомлення

«Значення води для живих істот»

Фотозвіт виконаного завдання надішліть на мою ел.адресу    irinapleva13@gmail.com

Урок 2 за 16.04.21

Розчин і його компоненти:

розчинник і розчинена речовина

І.Прочитайте §23 (с.154-155)

ІІ.Складіть конспект:

1.Розчин – це … (с.154)

2.Склад розчину

Р О З Ч И Н Р О З Ч И Н Н И К    + Р О З Ч И Н Е Н А   Р Е Ч О В И Н А

або скорочено

      р-н   =    р-к    +    р.р.

Розчинник – це той компонент розчину, якого більше у розчині.

Агрегатний стан розчинника   =>   агрегатний стан розчину

Розчинена речовина – це той компонент розчину, якого значно менше у розчині.

 Маса розчину = маса розчинника + маса розчиненої речовини

або скорочено

m(р-ну)   =   m(р-ка)    +   m(р.р.)

    80                =       75                  +           5

             Х                   =        125               +         25

               50                  =           Х              +            8

                400               =          340            +            Х

(Ви бачите, що знайти будь-яке невідоме дуже просто; це нам знадобиться на наступному уроці)

ІІІ.Д/З  Вивчити складений конспект.

Додаткове завдання: підготуйте і запишіть у зошит повідомлення

«Значення водних розчинів у природі та житті людини»

 Фотозвіт виконаного завдання надішліть на мою ел.адресу    irinapleva13@gmail.com


До уваги учнів 7-А і 7-Б класів!

 Оновлення інформації

 02.04.21  залік з теми «Кисень» буде проходити у формі тестування за посиланням, яке я завантажу на блог о 9.00 зразу для двох класів, треба до цього часу підготувати  зошит, ручку, періодичну систему, калькулятор.

         Час виконання тестів 9.00 – 9.40.  Після 9.40 доступ припиняється (відправити треба не пізніше, ніж о 9.40, інакше  програма роботу не зберігає і не обраховує результат). 

Не забувайте у 1 тесті вказати Прізвище, імя та клас.

Повторіть тему «Кисень» за підручниками та конспектами, перегляньте письмові вправи, які виконували упродовж вивчення цієї теми.

(Для учнів 7-Б класу укр.мову 02.04.21 переносимо на 1-й урок, з вчителем вирішено)

 У звязку з тим, що ми з вами залишаємося на дист. навчанні, фото конспектів по вивченню нового матеріалу та відповідно письмові домашні завдання ви будете мені висилати на мою електронну адресу

irinapleva13@gmail.com 

Мати на увазі!!!

За кожний конспект і д/з окрему оцінку не буду ставити. При виставленні тематичної буде проведено контрольну роботу (залік), який буде оцінюватися окремою оцінкою + оцінка за всі конспекти дист. навчання по цій темі.

ПРОХАННЯ: 1) писати акуратно та розбірливо; 2) кожна робота починається: Прізвище, клас, дата, тема, якщо завдання з підручника, вказуєте № вправи та сторінку; 3) надсилати фото у нормальному розташуванні (перевернуті не буду дивитися, в ел.пошті ваші фото не перевертаються).

За 19.03.21 можете надсилати конспект, виконані рівняння та вправи 1 (б,в,г) с.135; 4-8 с.136

Урок 1 за 26.03.21

Окиснення (горіння, повільне окиснення та дихання)

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню

І.Уважно прочитайте §19-21 (такі питання як окиснення, горіння, умови та припинення горіння ми вже опрацьовували, тому цей матеріал повторюємо)

ІІ.Перегляньте відео


ІІІ. Робота у зошиті

1.Запишіть дату та тему уроку

2.Порівняння процесів горіння і повільного окиснення

Перепишіть з відео таблицю, доповніть її ще одним рядком, у якому наведіть приклади горіння і повільного окиснення.

3.Способи припинення горіння (основа профілактики виникнення та гасіння пожеж) – перепишіть з відео.

4.Види вогнегасників (прочитайте с.141-142) та  перегляньте відео  


  запишіть у зошит відповідь на це питання з короткою характеристикою кожного виду вогнегасника.

5.Дихання і фотосинтез – два протилежні процеси:

Фотосинтез –

Дихання -

це хімічна реакція між

вуглекислим газом і водою

 

глюкозою і киснем

в результаті якої утворюються

глюкоза і кисень

вуглекислий газ і вода

 

Особливі        У М О В И

Світло

Рослинний пігмент хлорофіл

 

 

рівняння реакцій

перепишіть з підручника с. 148

перепишіть з підручника с. 147

З Н А Ч Е Н Н Я

-         Енергія сонця переходить у енергію хімічних звязків

-         Утворення кисню, необхідного для дихання

Енергія хімічних звязків

витрачається на процеси життєдіяльності живих організмів

ці процеси лежать в основі колообігу Оксигену у природі

Біологічне значення кисню – забезпечення процесу ДИХАННЯ

Запишіть цю таблицю і доповніть її рівняннями реакцій.

Перегляньте відео        

 6.     Колообіг Оксигену у природі (перемалюйте схему з відео у зошит)

7.     Кисень та озон – алотропні форми Оксигену (перепишіть з відео їх порівняльну характеристику)

8.Застосування кисню (складіть схему за матеріалом  с.144)

9.Проблема чистого повітря (зверніться до додаткових джерел інформації і складіть невелику, але змістовну доповідь з питання 5* с.146; запишіть її у зошит, за цю роботу буде окрема оцінка).

Д/З   1.Скласти конспект відповідно до рекомендацій

2. Підготувати повідомлення «Проблеми забруднення повітря та шляхи їх вирішення»

3.Впр.3 с.149

Виконані завдання надішліть на мою ел.адресу    irinapleva13@gmail.com

 

Урок 2 за 26.03.21

Узагальнення та систематизація знань з теми «Кисень»

І.Повторіть матеріал теми ІІ «Кисень» за своїми конспектами

ІІ.Перегляньте відео та виконайте запропоновані вправи в якості підготовки до контролю знань з теми «Кисень»

 

ІІІ.Знайдіть на сайті  interactive/ranok.com.ua тестові завдання з теми «Кисень», виконайте їх.

Д/З    Підготуватися на 02.04.21 до заліку з теми «Кисень», який буде складатися з тестових завдань по теоретичним питанням та практичні завдання, подібні тим, які розглядаються у відео.

Урок 1 за 19.03.21 (вибачте дата 22.03. стояла помилково)

Взаємодія кисню зі складними речовинами

І. Повторення:

(на уроках 05.03 та 12.03 ми опрацьовували взаємодію кисню з простими речовинами – перегляньте конспекти за ці уроки у своїх робочих зошитах)

-         Окиснення – взаємодія речовини з киснем

-         Продукт(и) реакції окиснення – ОКСИД(И)

ІІ.Пояснення теми:

(Запишіть дату та тему уроку у зошит)

1.Різноманітність реакцій складних речовин з киснем:

а) окиснення глюкози (С6Н12О6 ) в живих організмах – це процес дихання

б) спалювання таких газів як СН4 (метан), С3Н8 (пропан), С4Н10  (бутан), С2Н2 (ацетилен) людина використовує для отримання тепла (енергії) у побуті та промисловості;

в) випалювання металічних руд – взаємодія металічних сполук  (наприклад, цинкова обманка -  ZnS  або пірит - FeS2) з киснем – використовують в металургії для добування металів та сульфатної кислоти;

г) горіння етилового спирту С2Н5ОН – використовують у хімічних лабораторіях;

д) окиснення амоніаку NH3 – використовують у виробництві нітратної кислоти 

тощо …

2.Складання рівнянь реакцій взаємодії складних речовин з киснем

Взяти до уваги:

-         в результаті реакції кожний елемент (окрім Оксигену) складної речовини  утворює свій оксид 

елемент сполуки

оксид

 

С

Карбон (IV) оксид або вуглекислий газ – СО2

Н

Вода – Н2О

S

Сульфур (IV) оксид або сірчистий газ – SО2

P

Фосфор (V) оксид або  – Р2О5

Si

Силіцій (IV) оксид - SіО2

Me

МеО – оксид відповідного металу, згідно його валентності ( Ag2O, ZnO, Al2O3, MgO)

 -         алгоритм (послідовність дій) при складанні рівнянь окиснення (горіння) складних речовин:

1)    скласти схему реакції:

 формула складної речовини + кисень →  формули оксидів

                   С3Н8  +  ОСО2 + Н2О

                   Al2S3 +  ОAl2O3 + SО2

2)    проставити коефіцієнти у такому порядку:

 - 1-й елемент складної речовини

а)   С3Н8  +  О3СО2 + Н2О

б)   Al2S3 +  ОAl2O3 + SО2

- 2-й елемент складної речовини

а)   С3Н8  +  О3СО2 + 4Н2О

б)    Al2S3 +  ОAl2O3 + 3SО2

-         рахуємо весь Оксиген у правій частині

а)   С3Н8  +  О3СО2 + 4Н2О (6+4=10)

б)   Al2S3 +  ОAl2O3 + 3SО2  (3+6= 9)

-          кількість атомів Оксигену у правій частині ділимо на «2» (індекс в О2 ) і отримуємо коефіцієнт перед О2 :

а)    С3Н8  +  5О3СО2 + 4Н2О (10:2=5) 

       С3Н8  +  5О3СО2 + 4Н2О   - сума усіх коефіцієнтів 13

 б)   Al2S3 4,5ОAl2O3 + 3SО(9:2=4,5)

-         якщо отримали нецілий коефіцієнт перед О2, треба усі коефіцієнти у рівнянні домножити на 2 (другий приклад):

-         2Al2S3 9О2Al2O3 + 6SО2   - сума усіх коефіцієнтів 19

3.Виконання вправ на складання рівнянь окиснення (горіння) складних речовин.

Складіть рівняння таких реакцій:

1)    СН4 +  О

2)    С4Н10 +  О

3)    С2Н2 +  О

4)    ZnS +  О

5)  РН3 +  О

4.Окиснення (горіння) складних речовин, які містять Оксиген.

а) окисненя глюкози С6Н12О6

складаємо схему рівняння (О з молекули глюкози буде входити в СО2 і Н2О)

С6Н12О6 +  ОСО2 + Н2О

дорівнюємо С

С6Н12О6 +  О6СО2 + Н2О

дорівнюємо Н

С6Н12О6 +  О6СО2 +6Н2О

рахуємо О у правій частині

С6Н12О6 +  О6СО2 +6Н2О (12+6=18)

від 18 віднімаємо кількість О, які входять до складу сполуки (С6Н12О6)

18-6=12 і ділимо 12 на «2» (індекс в О2 ) 12:2=6 – це і є коефіцієнт перед О2

С6Н12О6 6 О→ 6 СО2 + 6 Н2О  -  сума коефіцієнтів 19.

Складіть самостійно рівняння реакції горіння етилового спирту

С2Н5ОН – для спрощення Н складіть - С2Н6О

6)С2Н6О +  О

ІІІ. Д/З:

1)Опрацюйте матеріал, записавши пояснення у зошит + с.134-135

2)Складіть самостійно запропоновані рівняння (усього 6 виділені жирним)

 3) письмово впр.1 (б,в,г) с.135; 4-8 с.136

IV. Повторення та закріплення вивченого з теми «Хімічні властиивості кисню (!!! Обовязково для тих, кому було щось незрозуміло або для тих, хто був відсутній)

У В А Ж Н О  перегляньте наступне відео


 Дистанційне навчання   11.01.21- 24.01.21

До уваги учнів!

Опрацювання навчального матеріалу за цей термін буду оцінювати наступним чином:

-         29.01. візьму на перевірку робочі зошити (конспекти, письмові вправи);

-         29.01. проведу консультацію з питань, які викликали труднощі,  і потім проведу письмову перевірку по вивченим темам за 15.01 та 22.01.

-   навчальний проект.

 За планом 15.01.21 – 7-А (1 урок), 7-Б (2 уроки);

                   22.01.21 – 7-А (2 уроки), 7-Б (1урок).

Урок (1) для 7-Б класу за 22.01.21

Урок (2) для 7-А класу за 22.01.21

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ РЕЧОВИН.

СХЕМА ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ.

ХІМІЧНІ РІВНЯННЯ

Запишіть дату і тему уроку.

   І.Опрацюйте презентацію (1), 

                                              


               на підставі отриманої інформації запишіть у робочий зошит:

        1.Формулювання закону збереження маси речовин

         2.Автори закону та дати його встановлення.

         3.Пояснення закону з точки зору атомно-молекулярного вчення

         4.Значення закону збереження маси речовин

           ІІ.Опрацюйте презентацію (2), 

                                                         

                 на підставі отриманої інформації запишіть у робочий зошит:

             5.Зображення хімічного процесу (на прикладі взаємодії водню та кисню):

             

Словесна схема

 

Хімічна схема

 

Хімічне рівняння

 

З використанням моделей молекул

 

 

6.Головне правило, яке виконується при складанні рівнянь хімічних реакцій

!!! Виконання цього правила досягається шляхом проставлення коефіцієнтів у схемах хімічних реакцій

СХЕМА хім. реакції  + КОЕФІЦІЄНТИ  = РІВНЯННЯ хім.реакції

7. Коефіцієнт - це …

(у презентації голосове визначення або див. с.118)

8.Рівняння хімічної реакції - …

9. Приклади складання рівнянь хімічних реакцій:

а) мідь + кисень

б) азот + водень

в) магній + хлоридна кислота

г)горіння метану (метан + кисень)

10.Позначення особливих умов протікання хімічних реакцій:                                          

а) за нагрівання:    А +В  → АВ  (над стрілкою запишіть t )

б) за підвищеного тиску:    А +В  → АВ  (над стрілкою запишіть P )

в) з використанням каталізатору:    А +В  → АВ (над стрілкою запишіть Kt )

г) утворення газоподібного продукту:    АВ +СД  → АД  + СВ

г) утворення осаду (нерозчинного продукту):    АВ +СД  → АД  + СВ

ІІІ.Д/З: 1) Опрацювати §16 (скласти конспект у робочому зошиті)

              2)Вивчити формулювання закону збереження маси речовин, поняття «коефіцієнт», «хімічне рівняння»

               3) письмово впр.4 с.121,

                                      впр 8 с.122 (для цього розрахунку напишіть рівняння реакції горіння метану з конспекту уроку, зверху над формулами запишіть дані задачі та на підставі закону збереження маси речовин знайдіть х - масу води).

 

 

Урок (1) для 7-А,Б класів за 15.01.21

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ЯВИЩА

Запишіть дату, класна робота, тема.

1.Прочитайте §14.

2.Перегляньте відеопрезентацію.


3.Спираючись на опрацьовані джерела інформації, заповніть таблицю:

ЯВИЩА-
???

Фізичні- ???

Хімічні-???

Приклади

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Ознаки

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

-----

Умови протікання

-----

1.
2.
3.

 ХІМІЧНІ ЯВИЩА = ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Схема хімічної реакції (на прикладі реакції горіння етилового спирту – відео)

. . .

          4.Домашній експеримент.

  Перегляньте наступне відео, в якому йдеться про різноманітні хімічні явища у побуті.

Виконайте ці реакції, дотримуючись певної техніки безпеки.

Проведені досліди запишіть у формі схеми хімічної реакції (за зразком) та вкажіть їх ознаки.

5.Д/З: §14, оформити роботу у зошиті згідно інструкції,

            письмово впр.1,2,5,7 с.103-104

 Урок (2) для 7-Б класу за 15.01.21

    для 7-А класу за 22.01.21

 Створення навчальних проектів з теми «Хімічні явища»

1.Теми проектів – №9-12 с.104

2.Терміни виконання – до 29.01.21

3.Форма представлення – лепбук –  книга (папка), створена власними руками

(в інтернеті багато інформації про його створення, перегляньте).

4.Рекомендації – перед пошуком інформації визначте розділи або змістовні частини вашого лепбуку. Наприклад, для теми «Хімічні явища у природі» можна включити наступні розділи:

- Що таке хімічне явище?

- Ознаки хімічних явищ або реакцій

- Хімічні явища у повітрі

- Хімічні явища у водному середовищі

- Хімічні явища грунту

- Мінерали – продукт хімічних реакцій

- Хімічні явища і рослини

- Хімічні явища і тварини

- Корисні природні  реакції

- Шкідливі природні реакції

(Під час пошуку інформації ви можете розширити коло питань)

 У виготовленні лепбуку ваші бажання та творчість необмежені…

Бажаю успіху!!!

Немає коментарів:

Дописати коментар