9-А,Б КЛАСИ 22-23 н.р.
Дистанційне навчання 2022-2023 н.р.

Уроки №1,2       07.09.22

Тема уроків                                      Повторення

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

І.Повторення теорії

Опрацювати §1 (пояснення вчителя на онлайн-уроці)

ІІ.Виконання вправ

Аналіз завдань для засвоєння матеріалу №5-9 с.10

ІІІ.Д/З

1.Опрацювати §1+ конспект класної роботи

2.Виконати письмово завдання 5-9 с.10

01.06.2021

Узагальнення та систематизація знань з курсу органічної хімії.

Виконання тренувальних вправ та розвязування розрахункових задач в органічній хімії

З метою підготовки до контрольної роботи (буде 02.06.21) з органічної хімії (буде 02.06.21)  пропоную повторити наступний матеріал, відпрацювати такі вправи та пригадати розрахунки за рівняннями реакцій.

 1. Знання молекулярних формул вивчених органічних речовин та класів органічних сполук, до яких вони відносяться:

         Запишіть в один стовбчик молекулярні формули нищевказаних речовин, у другий напроти кожної формули їх систематичну (наукову) назву та тривіальну (якщо вивчали), у третій стовбчик також напроти кожної речовини клас , до якого вони відносяться:

Мф речовини               Назва речовини                Клас (вид) сполук

    СН4                                   Метан                          Насичений вуглеводень (алкан)

   С2Н6                                    Етан                            Насичений вуглеводень (алкан)

                                                        (пригадайте

                                                          аналогічно усі

                                                         алкани- с.143)

    С2Н4                                                 Етен (етилен)            ненасичений вуглеводень (алкен)

    С2Н2                                 Етин (ацетилен)         ненасичений вуглеводень (алкін)

   СН3ОН                              Метанол                      одноатомний спирт

                                         (деревний спирт)

                                               Етанол                        одноатомний спирт

                                          (винний спирт)

                                            Пропантриол                 трьохатомний спирт

                                              (гліцерол)

                                           Етанова кислота          карбонова кислота

                                             (оцтова к-та)               (насичена, одноосновна)

                                         Пальмитинова к-та       вища   карбонова кислота

                                                                                    (насичена, одноосновна)

                                         Стеаринова к-та                вища карбонова кислота

                                                                                    (насичена, одноосновна)

 

                                          Олеїнова к-та                  вища карбонова кислота

                                                                                    (ненасичена, одноосновна)

                                           Натрій пальміат                  сіль (тверде мило)

                                            Калій стеарат                      сіль (рідке мило)

                                               Глюкоза                       Вуглевод (моносахарид)

                                       (виноградний цукор)

                                               Сахароза                      Вуглевод (дисахарид)

                                       (тростинний або

                                         Буряковий цукор)

                                               Крохмаль                     Вуглевод (полісахарид)

                                               Целюлоза                     Вуглевод (полісахарид)

                                              (Клітковина)

                                           Аміноетанова к-та              Амінокислоти

                                       (амінооцтова або гліцин)

2.Вміти  за назвою вуглеводню (по суфіксу) визначати характер звязків між атомами Карбону в карбоновому ланцюгу:

   Суфікс                                   Характер звязків

     - ан                                          усі звязки ординарні (С-С)

     - ен                                          один подвійний (С=С), інші ординарні

     - ін (-ин)                                 один потрійний, інші ординарні

Також пригадайте, що один подвійний зв’язок міститься у молекулі олеїнової кислоти) та відповідно у молекулах рідких жирів.

3.Знати характеристичні (функціональні групи), що містяться у таких сполуках:

Спирти                -                   гідроксогрупа   -ОН

    Метанол, етанол     -             одна гр. – ОН

    Гліцерол                    -           три гр. – ОН (багатоатомність)

Карбонові кислоти (усі, які вчили: нижчі та вищі)–одна карбоксильна гр. –СООН

Глюкоза              -                     одна альдегідна гр. -СНО

                                                   пять груп – ОН (багатоатомність)

Сахароза             -                      вісім груп – ОН (багатоатомність)

Амінооцтова       -                      одна  аміногрупа –NН2

                                                     одна карбоксильна гр. –СООН

4.Знати якісні реакції на певні з вивчених речовини (реактиви та ознаки):

а) на визначення кратних (подвійних або потрійних) зв’язків:

реактиви:

бромна вода (розчин Вr2 у воді жовтого кольору) + ненасичений = знебарвлення розчину

- водний розчин калій перманганату  КМnО4 рожевого кольору + ненасичений = знебарвлення розчину

б)на багатоатомність (декілька гр –ОН):

реактив блакитний осад купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)(CuSO4  +  NaOH) за норм. температури:

речовина + Cu(OH)= осад розчиняється, утворюється синій розчин

в)на карбоксильну групу, яка у розчині дає Н+:

реактиви:

-         індикатори (лакмус, метилоранж, ун. інд. папірець), які змінюють свій колір відповідно кислому середовищу (д/з повторіть);

-         активні метали (магній, цинк):

розчин кислоти + метал  =  виділення водню↑

-         натрій карбонат (сіль слабкої кислоти):

розчин кислоти + натрій карбонат  =  виділення вуглекислого газу↑

г)на мило:

реактиви:

-         сильна кислота (хлоридна):

мило + хлоридна кислота = білий осад ↓

-         розчин кальцій хлориду:

мило + кальцій хлорид = білий осад ↓

д) на глюкозу:

реактив блакитний осад купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)(CuSO4  +  NaOH):

глюкоза + Cu(OH)2  без нагрівання = осад розчиняється, утворюється синій розчин потім все це нагрівають = осад стає червоного кольору

е)на крохмаль:

реактив – йодна вода (водний розчин І2 ):

крохмаль + йодна вода = темно-синє забарвлення

є)на білки:

реактиви:

-         нітратна концентрована кислота (ксантопротеїнова реакція):

білок + НNО3  жовте забарвлення

-         блакитний осад купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)(CuSO4  +  NaOH) – біуретова реакція:

-         білок + Cu(OH)2  фіолетове забарвлення

5.Знаходження у природі:

Самостійно повторіть знаходження у природі таких речовин:

-         алкани (насичені вуглеводні) - §29

-         карбонові к-ти – с. 186

-         жири (за назвами: тристеарат, трипальміат, триолеат) – с.199

-          вуглеводи (глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза) §36-37 (робили табличку)

-         білки (продукти, які їх містять) -§38

-         прир. орг. речовини – с.225

6.Застосування орг. речовин:

Самостійно повторіть застосування речовин, які вказані у першому завданні (зверніть увагу на відмінність речовини у цьому напрямку) – у конспектах, якщо ви їх робили, повинно бути стисло виписано.

7.Знати, з яких речовин (мономери) утворюються відомі вам полімери:

Виконайте такий тест на відповідність:

      Полімер                                     Мономер

      1.Поліетилен                              А. Глюкоза

      2.Крохмаль                                 Б. Фруктоза

      3.Целюлоза                                 В.Етен

      4.Білки                                         Г.Етин

                                                            Д.Амінокислоти

                                                            Е. Нуклеотиди

8.Характерні фізичні властивості вивчених речовин:

Встановіть речовину за певною особливістю:

а) важка, безбарвна, гігроскопічна рідина;

б) кристалічна, безбарвна, легкоплавка, розчинна у воді, солодка (але менш, ніж цукор) речовина,

в) газ без запаху, у воді не розчиняється, називають болотним газом;

г) летка, з характерним запахом безбарвна рідина, дуже сильна отрута;

д) білий аморфний порошок нерозчинний у холодній воді, у гарячій утворює колоїдний розчин;

е) біла тверда речоаина, розчинна у воді, відноситься до ПАР.

(Метан, етилен, ацетилен, оцтова кислота, гліцерол, метанол, етанол, глюкоза, крохмаль, целюлоза, мило) – у переліку є зайві речовини.

9.Знати характерні реакції:

З метою повторення виконайте завдання:

запишіть у стовбчик такі речовини

метан

етен

етин

гліцерол

етанова к-та

глюкоза

сахароза

крохмаль

аміноетанова кислота

До кожної групи речовин допишіть літеру, під якою зазначена характерна для них властивість:

А) взаємодія з купрум (ІІ) гідроксидом

Б) взаємодія з кислотами

В) реакція заміщення з хлором

Г) реакція приєднання з воднем та бромом

Д) полімеризація

Е) гідроліз

Є) взаємодія з йодною водою

!!! Одна реакція може бути властива різним речовинам.

Відповідно до цих пунктів ви будете виконувати завдання по варіантам,

 це на 7 б;

щоб заробити більше, треба скласти рівняння реакцій та розвязати  задачу.

10. Відпрацюйте складання рівнянь реакцій для:

- метану, етану (горіння, заміщення з хлором);

- етену та етину (горіння, приєднання (повне для етину)  водню та галогенів (хлору або брому);

- полімеризація для етену;

- горіння метанолу, етанолу;

- для етанової кислоти (молекулярні та йонні рівняння) з Ме до Н, з основними оксидами, основами, солями слабких кислот (карбонатом);

- реакція фотосинтезу;

- окиснення глюкози (дихання);

- гідроліз сахарози, крохмалю та целюлози.

11.Повторимо розвязування розрахункових задач:

А)Для середнього рівня

Розрахунки масової частки розчиненої речовини

Приклад

У 90г.води розчинили 10г. солі. Розрахуйте масову частку солі у розчині.

Дано:    m(води)= 90 г.                

              m(солі)= 10 г.

Знайти:  w(солі) -?

       Розв’язок:  

m(р-ну) = m(води)+m(солі)= 90+10=100 г.

w(р.р.)= m(солі) : m(р-ну)= 10:100=0,1 або 10%

Відповідь:  w(солі)=10%

б)для достатнього і середнього рівнів

Розрахунки за рівнянням реакції:

- у цих розрахунках використовують формули

молярної маси   М=m/γ        та молярного обєму   V= V/ γ;

-         коефіцієнти в рівняннях – це молі речовин (реагентів та продуктів);

-         перша дія – переведення у молі маси або обєму даної за умовою речовини (використовуємо вищевказані формули);

-         друга дія – знаходження за рівнянням кількості речовини (моль), яка зазначена у питанні;

-         третя дія -  переведення кількості речовини у масу або обєм (використовуємо вищевказані формули).

Приклад

Яка маса натрій карбонату прореагувала з етановою кислотою, якщо виділилося 1,4 л. вуглекислого газу (н.у.)?

1)    відому речовину вуглекислий газ переводимо у молі:

γ(СО2)= 1,4 л : 22, л/моль = 0,0625 моль

2)    за рівнянням визначаємо молі натрій карбонату:

 NaCO + 2 CH3COOH  =   2 CH3COONa  +  H2O  +  CO

 ( γ(СО2) : γ(NaCO3) = 1  :  1 ) →  0,0625 / х =  1 /1

 Х= γ(NaCO3)=0,0625 моль

 3)    переводимо молі солі  у масу:

М(NaCO3) = 232 + 12 + 163 = 106 г/моль

m(NaCO3) = 106 г/моль  0,0625 моль =6,625 г.

 

Урок 1 за 28.04.21
              Залік  з теми:
Спирти. Карбонові кислоти. Мило. Жири

тестування  


НАГАДУЮ!!! До тестів, які потребують письмових записів (рівнянь, розрахунків, ви надсилаєте фото цих записів . ОБОВ'ЯЗКОВО 

Роботу виконуємо до 10.45


Урок 2 за 28.04.21

            Вуглеводи

Опрацювати §36,37; скласти та вивчити конспект:
1)    Вуглеводи - … (с.202)
2)    Класифікація вуглеводів (схема 6 с.203)
3)    Скласти таблицю (розгорнута сторінка зошита)

Ліва сторінка
Права сторінка
Назва вуглеводу
Глюкоза
(виноградний цукор)

Сахароза
(тростинний
або буряковий цукор)
Крохмаль

(тваринний-глікоген)
Целюлоза
(клітковина)
Молекулярна
формула
Знаходження в природі
Фізичні властивості
Хімічні властивості
Застосування

Хімічні властивості, які треба зазначити для:
а)глюкози:
- утворення в результаті фотосинтезу
- окиснення (дихання)
- термічний розклад
- утворення полісахаридів
- якісна реакція на глюкозу як багатоатомний спирт
- спиртове бродіння     С6Н12О→ 2С2Н5ОН + 2СО2
б) сахарози:
- гідроліз
- термічний розклад
в) крохмалю:
- гідроліз
- якісна реакція на крохмаль
г) целюлози:
- горіння
- гідроліз

Переглянте презентацію https://drive.google.com/open?id=1QFX4drXm3VsJKFH3VzBgTzx9-__UohBe5vWgsLRcQTk  , яка допоможе вам у вивченні даної теми

Д/З Опрацювати §36,37; скласти та вивчити конспект 
(12.05.21 буде тестування з д. теми)
        Виконати впр.443, 444, 446,447, 464  
28.04.21 на 3-му уроці (10.00) буде для 9-А і 9-Б класів 

контрольне тестування з даної теми;

на 4-му - онлайн-урок.

Діти, те, що не встигла для підготовки до 

контрольного тестування, дивіться у другому уроці за 21.04.21

     Урок 1 за 21.04.21

Мило, його склад, мийна дія.

І.Опрацюйте §34 (с.191-193) та перегляньте відеоурок з теми "Мило"

https://youtu.be/l7KLc13xtj8

ІІ.Складіть короткий конспект за планом:
1. Що таке мило? 
Записати і знати формули натрій стеарату, натрій пальміату, калій стеарату, калій пальміату.
2.Класифікація мила.
3.Будова молекули мила.
4.Миюча дія мила.
5.Властивості мила. 
6.Добування мила.
7.Використання мила.

ІІ. Підготувати у вигляді доповіді одне з двох питань:

1.Виготовлення мила з мильної основи

2.Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

фотозвіт виконаної роботи відправити на мою ел.адресу irinapleva13@gmail.com  до 28.04.21 

 Урок 2 за 21.04.21

Узагальнення та систематизація знань з теми

«Спирти, карбонові кислоти, жири, мило»

(див. онлайн-урок 12.00)

1)Повторити матеріал §30-35 та відповідні конспекти.

2) Відпрацювати складання рівнянь реакцій по хімічним властивостям  вивчених речовин.

3)Повторити:

а) розрахунки за формулою  «Масова частка елемента у сполуці»,

б)розрахунки за рівняннями реакцій,

в)розрахунки за формулою «Масова частка розчиненої речовини».

-         Молекулярні формули: одноатомних (метанол, етанол), багатоатомних (гліцерол) спиртів,  етанової (оцттової кислоти); мила.

-         Знати визначення вивчених класів сполук, характеристичні (функціональні) групи спиртів та карбонових кислот, фізичні та хімічні властивості, застосування; що таке гідроліз, омилення та гідрування жирів

- Зверныть ьувагу на якысны реакцыъ

-         Писати рівняння реакцій горіння для спиртів, усі рівняння по хімічним властивостям оцтової кислоти.

-         Виконайте для підготовки такі завдання :

1)    Визначте масову частку Оксигену в етановій кислоті

2)    Задача 1

Яка маса кальцій карбонату прореагує з оцтовою кислотою, якщо виділиться 5,6 л. (н.у.) вуглекислого газу?

3)    Задача 2 *

Яку масу розчину оцтової кислоти з масовою часткою кислоти 9% було витрачено на реакцію, про яку йшла мова у попередній задачі?
 Урок 1 за 14.04.21

Практична робота 4

«Властивості етанової кислоти»

До 14.04.21 учні 9-х класів повинні були взяти зошити для практичних робіт на столі чергового у вестибюлі школи (це зробили деякі учні, вже зясувала чому: 9-Б  я про це казала на онлайн уроці, а 9-А, мабуть, не встигла ). 

Робота буде проведена відповідно інструкції зошита для пр.робіт в онлайн 14.04.21 о 13.50 (код доступу повідомлю через класного керівника до 13.00).

Також пропоную відео цієї ж роботи:


До 21.04.21
принести у школу (покласти на стіл чергового) у вестибюлі зошит для пр. робіт з оформленою роботою №4 (обовязково ця оцінка повинна стояти у всіх в журналі).

Урок 2 за 14.04.21

Вищі карбонові кислоти. Жири

І.Опрацюйте §34  с.190-191 та  наступне відео

 складіть і вивчить конспект за планом:

1.Що таке вищі карбонові кислоти (ВКК)- ...    с.190

2.Класифікація ВКК (з відео)

3.Характеристика (підручник + відео)

(- назва,

- молекулярна формула (наприклад, для пальмитинової С15Н31СООН)

 - знаходження в природі;

- фізичні властивості;

- застосування)

а)пальмитинової кислоти

б)стеаринової кислоти 

в) олеїнової кислоти. 

!Порівняйте агрегатний стан насичених та ненасичених!!!
4.Хімічні властивості (з відео)

  ІІ. Опрацюйте §35 та перегляньте відео з данної теми  


Складіть конспект за планом:
1.Що таке жири?
2.Будова молекули жиру (схема с.197 верхня)
3.Класифікація жирів (інформацію у рамочці на с.198 зробити у вигліді порівняльної таблички).
4.Фізичні властивості жирів (с.197)
5.Хімічні властивості жирів  (мати уявлення в загальному вигляді):
а) гідроліз:        ЖИР + ВОДА   →  ГЛІЦЕРОЛ  +  ВКК
б) омилення - лужний гідроліз:   ЖИР + NaOH   →  ГЛІЦЕРОЛ  +  МИЛО
                                                                                                        сіль ВКК

в) гідрування жирів - приєднання водню до молекул рідких жирів:
РІДКИЙ ЖИР + Н2   →  ТВЕРДИЙ ЖИР

  олія                                       маргарин


6.Біологічні функції жирів (с.199 + інформація з біології)

7.Поняття про цис- та транс-жири

8.Негативний вплив транс-жирів на організм людини.    

Д/З на 21.04.21
1) Скласти вищезазначені конспекти 
2) Виконати вправи №419,420, 435

фотозвіт відправити на мою ел.адресу irinapleva13@gmail.com  до 21.04.21

Письмова частина контрольної  роботи

31.03.21

Визначте і запишіть свій варіант.  Умову не переписуйте!

У завданні 1 під відповідним номером зразу складайте рівняння.

У завданнях 2 і 3 зразу записуйте рівняння (берете із завдання 1 вже готове) і робите розрахунки за ним:

9-А

9-Б

І варіант

ІІ варіант

І варіант

ІІ варіант

Басистий

Бондарева

Бабич

Осипов

Поповській

Демченко А.

Генов

Кухаркова

Гололоб

Зенченко

Ковбаса

Гузь

Губар

Моісеєнко

Ляшенко

Фай

Демченко С.

Волкотрубенко

Самоха

Довбик

Проскуряков

Савоненко

Осипенко

Кремянський

Хоменко

Фролова

Олейник

Малаш

Пудлесний

Угня

Тимощенко

Полюхович

 

 

Ус

 

Завдання 1

Складіть рівняння реакцій,  за допомогою яких здійснюються такі перетворення

1)  етан → вуглекислий газ

1) пропан → хлорпропан

2)  етин → етан

2) етин → тетраброметан

3)  метан → хлорметан

3) етен → етан

4)  етен → диброметан

4) етин → вуглекислий газ

Дайте назву кожній реакції та порахуйте суму коефіцієнтів.

Завдання 2

Який обєм водню (н.у.) необхідно витратити на перетворення  3 л. етину на етан?

Який обєм етину (н.у.) згорів, якщо утворилося 6 л. вуглекислого газу?

Завдання 3

Знайдіть масу хлорметану, яку можна отримати з 11,2 л. метану (н.у.)

Знайдіть масу хлорпропану, яку можна отримати з 44,8 л. пропану (н.у.)

 

У звязку з тим, що ми з вами залишаємося на дист. навчанні,

фото конспектів по вивченню нового матеріалу та відповідно письмові домашні завдання ви будете мені висилати на мою електронну адресу

(За 17.03.21 та 24.03.21 теж треба надіслати)

ПРОХАННЯ: 1) писати акуратно та розбірливо; 2) кожна робота починається

Прізвище, клас, дата, тема, якщо завдання з підручника, вказуєте № вправи та сторінку; 3) надсилати фото у нормальному розташуванні (перевернуті не буду дивитися, в ел.пошті ваші фото не перевертаються).

Шановні 9-класники!

31.03.21 у 9-Б класу онлайн урок о 10.00,

             у 9-А класу онлайн урок о 11.05.

Підготуйте питання, які у вас виникли з теми

«Вуглеводні. Прирордні джерела вуглеводнів»

та  перших уроків нової теми «Оксигеновмісні сполуки»

На 5-му уроці 31.03.21 усі учні 9-х класів виконують контрольний залік з теми «Вуглеводні. Прирордні джерела вуглеводнів»

(для 9-б англійська мова буде проводитися онлайн на 6-му уроці)

Ця робота складається з двох частин:

1.Тести за посиланням (на 6 б.) – 10 хв. на виконання з 12.00 – 12.10

2. Рівняння та задачі (на 6 б.) –  20 хв. на виконання з 12.10 – 12.30 

фото надсилаєте на мою електронну адресу

(час буде обмежений, як на контрольній у класі;

 якщо буде значне запізнення, оцінка буде знижена)

Після цієї роботи виставляю тематичну з теми

«Вуглеводні. Прирордні джерела вуглеводнів»

При виставленні тематичної оцінки буде враховано: оцінки, які ви отримали у школі за всі уроки з органічної хімії + конспекти уроків за 17.03 + д/з письмове за 17.03+ доповідь + тести з підготовки+ контрольна робота) 

Урок 1 за 31.03.21

Гліцерол: молекулярна і структурна формули,

фізичні властивості, якісна реакція.

 І. Прочитайте §32 та складіть конспект за планом:

1. Склад молекули

Гліцерол – це багатоатомний (трьохатомний) спирт, молекула якого утворена на основі пропана ( С-С-С)  – кожний атом Карбону приєднує одну гідроксильну групу  -ОН.
Молекулярна формула   С3Н8О3
Структурна – с.179 (перша формула) – випишіть
Напівструктурна - с.179 (третя формула) – випишіть
Інколи використовують таку формулу С3Н5(ОН)3
2.Фізичні властивості гліцеролу:
безбарвна рідина;
! ! !  - вязка, сиропоподібна, важка ( =1,26 г/мл); !
! ! ! - нелетка – без запаху;
- солодка на смак (зверніть увагу на звязок між назвою та смаком гліцеролу);
! ! ! - необмежено розчиняється у воді;
! ! ! - гігроскопічна речовина – поглинає пари води з повітря;
! ! ! - tкип. = 290° С
Подумайте: що є причиною фізичних властивостей, які виділені - ! ! !   ?
3.Хімічні властивості гліцеролу
Як і одноатомні спирти гліцерол вступає в реакції:
-         -   горіння;
-        -   з активними Ме (Na)
-        -   з галогеноводнями (НСl ; HBr)
-        -   з кислотами
а) Горіння 
Запишіть у зошит та відпрацюйте (на чернетці) складання реакції горіння парів гліцеролу с.181.
б) Якісна реакція на гліцерол як багатоатомний спирт (реакція проводиться за нормальної температури) - це реакція, яка виявляє в молекуля декілька гідроксильних груп.
                      

гліцерол

 

реактив

купрум (ІІ) гідроксид

 

C3H8O3

+

Cu(OH)2

Купрум (ІІ) гліцерат

безбарвний

розчин

 

блакитний осад

CuSO+ NaOH

               Розчин синього кольору

4.Застосування гліцеролу

Опрацюйте с.181-182 та перегляньте відео на ютюбі https://youtu.be/ir_S46_qyaE
складіть таблицю
Галузь застосування
гліцеролу
Властивість гліцеролу, на якій грунтується це використання
ІІ.Д/З Скласти конспект за інструкцією, виконати письмово впр. № 385-387 
Зробіть фото своєї роботи та надішліть її на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 

ІІІ.ЗАКРІПЛЕННЯ: 

З метою повторення вивченого матеріалу пропоную переглянути відео


Урок 2 за 31.03.21

Етанова (оцтова) кислота: молекулярна і структурна формули,

фізичні та хімічні властивості, застосування

   
І. Уважно прочитайте §33 та перегляньте відео

ІІ. Випишіть головне (що треба знати) – за планом:
   1.Визначення карбонових (органічних) кислот (с.184)
   2. Гомологічний ряд насичених (карбоновий скелет відповідного алкану) одноосновних  (одна карбоксильна  група –СООН в молекулі) карбонових кислот:
систематична назва   = назва відповідного алкану + суфікс ова
у дужках тривіальні(історичні) назви
 Н-СООН                               метанова  (мурашина) кислота
СН3 – СООН                        етанова   (оцтова) кислота
СН3 – СН–СООН              пропанова кислота і.т.д.

3.Склад і будова молекули етанової кислоти
Випишіть структурну та напівструктурну формули оцтової (етанової) кислоти – с.184, відпрацюйте на чернетці її написання.
4.Фізичні властивості оцтової кислоти – с.184:
а) агрегатний стан - …
б) колір- …
в) смак- …
г)запах - …
д)розчинність у воді - …
е)кип =
є) густина =
ж)електропровідність (сила електроліту) - …
!!!   Оцет –розведений водний розчин оцтової кислоти (5-9%
Оцтова есенція концентрований водний розчин оцтової кислоти  ( ≈ 70%)
«Льодянка» - безводна оцтова кислота, яка при 16° С стає кристалічною.
5. Хімічні властивості оцтової кислоти – загальні властивості кислот -с.185-186
1) електролітична дисоціація – зміна кольору індикаторів:
 лакмус та універсальний індикаторний папірець – червоні
метилоранж – рожевий (червонорожевий)
виписати рівняння Е.Д. (друге рівняння с.185)
2)взаємодія з Ме до Н в ряді активності
3 рівняння с.185
3)взаємодія з основними оксидами
4 рівняння с.185
4)взаємодія з основами – реакція нейтралізації
5 рівняння с.185
5) взаємодія з солями слабких кислот
6 рівняння с.185
6.Використання оцтової кислоти – с.186-187
виписати (у стовбчик) галузі застосування

Д/З §33,   конспект скласти і вивчити, впр.№ 400,405, 406 (письмово у зошиті) –фотозвіт відправити на мою ел.адресу irinapleva13@gmail.com Урок 1 за 24.03.21

Оксигеновмісні органічні речовини.

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи

І.З метою підготовки виконайте (відповіді запишіть у робочому зошиті)

«Типові завдання залікового тестування з теми

«Вуглеводні. Природні джерела вуглеводнів», яке планується на 31.03.21. :

1. Встановіть відповідність між молекулярною формулою та назвою речовини:

1) С3Н    2) С3Н6     3) С2Н6     4) С2Н 

А) етан    Б) етен    В) етин   Г) пропан   Д) пропен 

Відповідь:   1.____    2.____   3._____  4.____

2. Встановіть відповідність між видом вуглеводнів та загальною формулою цієї групи речовин:

1) Алкани   2) Алкени     3)Алкіни

А)   Сn Н2n      Б) Сn Н2n – 2       В) Сn Н2n + 2          г) Сn Н2n – 6

Відповідь:   1.____    2.____   3._____ 

3. Встановіть відповідність між видом  вуглеводнів та особливістю зв’язків, карбонового ланцюга:

1) Алкани   2) Алкени     3)Алкіни

А) ординарні та подвійні чергуються

Б) один потрійний, усі інші ординарні

В) один подвійний, усі інші ординарні

Г) усі ординарні

Відповідь:   1.____    2.____   3._____ 

4.Встановіть відповідність між характером зв’язків, які утворює атом Карбону в молекулі вуглеводню, та кутом між цими зв’язками:

1) атом С утворує 4 ординарних зв’язки

2) атом С утворує один подвійний і 2 ординарних зв’язки

3) атом С утворує один потрійний і 1 ординарний зв’язок

А) 180°    Б) 120°    В) 90°    Г) 109°5'

Відповідь:   1.____    2.____   3._____ 

 

1.     Встановіть відповідність між назвою вуглеводню та формою його молекули у просторі:

1)    Етен      2) Етин   3) Метан   4) Пентан

А) карбоновий ланцюг має форму зигзагу

Б) молекула лінійна

     В) молекула площинна

     Г) молекула має форму тетраедра

Відповідь:   1.____    2.____   3._____  4.____

6.Газ - важчий за повітря:

А) етин        б) етен         В) етан      Г) метан

7.Який газ називають «болотним» або «рудниковим»

А) метан      б) етан       В) пропан   Г) бутан

8. Реакція, яка характерна для будь-якого вуглеводню:

А) Заміщення   Б) Приєднання   В) Горіння      Г) Полімеризації

9. Визначте, до якого виду відносять реакцію алканів з хлором:

А) Заміщення   Б) Приєднання   В) Горіння      Г) Полімеризації

10. Визначте, до якого виду відносять реакцію алкенів і алкінів з хлором:

А) Заміщення   Б) Приєднання   В) Горіння      Г) Полімеризації

11. Укажіть, що спостерігається під час пропускання етену чи етину через

бром­ну воду:

А) знебарвлення жовтого розчину               Б) виділення газу                

В) утворення білого осаду                            Г) утворення жовтого осаду

12.Встановіть відповідність між вуглеводнем та його застосуванням:

1) етин        2) етен         3) етан      4) метан

А) для добування сажі ;   

Б) для добування етену;   

В) для різки та зварювання металів та їх сплавів;

Г) як фітогормон для дозрівання фруктів і овочів.

Відповідь:   1.____    2.____   3._____  4.____

13. Укажіть вид реакції, у ході якої добувають поліетилен:

А)Поліконденсація   Б)Ізомеризація  В)Полімеризація   Г)Денатурація

14.Визначте формулу поліетилену:

А) – СН2 – СН2 –         Б) СН2 = СН2    В) (– СН2 – СН2 –)n   Г)  ( – СН2 –)n

15.Визначте властивіть не характерну для поліетилену:

А)тверда прозора речовина;

Б) тугоплавка;

В) водо- і газонепроникний;

Г) жирний на дотик

16. Вкажіть мономер для добування поліетилену:

А) С2Н2           Б) СН4           В) С2Н6           Г) С2Н 

17.Визначте структурну ланку в молекулі поліетилену:

А) – СН2 – СН2 –         Б) СН2 = СН2    В) (– СН2 – СН2 –)n   Г)   – СН2

18.Основний компонент природного газу:

А) С2Н6           Б) СН4           В) С3Н8           Г) С4Н10   

19.Визначте реакцію, у ході якої з метану отримують ацетилен, водень, сажу:

А) конверсія           Б) термічний розклад           В) заміщення           Г) приєднання  

20.Визначте реакцію, яка лежить в основі першочергового використання природного газу:

А) конверсія           Б) термічний розклад           В) заміщення           Г) горіння  

21.Синтез-газ, який отримують з метану та використовують для добування синтетичного бензину, це суміш:

А) СН4   + Н2         Б) СО2 + Н2        В) СО + Н2     Г) СО + Н2О

22.Первинна переробка нафти – це:

А) крекінг        Б)риформінг         В)ректифікація     Г) коксування

23.Розташуйте фракції перегонки нафти у послідовності збільшення числа атомів Карбону у молекулах та температури кипіння:

А) Газойль       Б) Бензин       В) Гас      Г)Нафтові гази    Д) Мазут   Е)Лігроїн

Відповідь:   1.____    2.____   3._____  4.____  5. ____  6._____

25. Як називають один з основних видів вторинної переробки нафти, завдяки якому добувають значну кількість бензину з високим октановим числом:

А) конверсія      Б) коксування     В) крекінг    Г) ректифікація

26. Як називають ь процес переробки камяного вугілля:

А) конверсія      Б) коксування     В) крекінг    Г) ректифікація

27.Який продукт переробки (коксування) камяного вугілля  використовують як сировину для органічного синтезу (можуть бути інші варіанти по іншим продуктам):

А) Кокс;   Б)Коксовий газ;   В)Кам’яновугільний дьоготь; Г)Амоніачна вода.

Завдання з відкритою відповіддю

28. Скласти рівняння горіння метану (або інших алканів), етену, етину . У відповіді вказати суму коефіцієнтів.

29.Скласти рівняння: а) метану або етану з хлором з добуванням монохлорпохідної; б) етену з воднем та бромом; в) етину з воднем та бромом (за умови надлишку водню та брому).

30. За одним із рівнянь попереднього завдання зробити розрахунки:

а) за законом обємних співвідношень (див. цю тему у роб. зошиті)

приклад: який обєм кисню (н.у.) необхідний для повного згорання 50 л. пропану?

б) знаходження маси продукту  за обємом вихідної речовини

приклад: яка маса дихлоретану утвориться при взаємодії 11,2 л. етену з надлишком хлору?

 ІІ.Вивчення нового матеріалу

 Запишіть тему уроку, накресліть і заповніть наступну таблицю:

Оксигеновмісні органічні речовини – це сполуки, утворені С, Н і О

К л а с и

оксигеновмісних сполук (у 9-му класі знайомимося з наступними)

С П И Р Т И

(алкоголі)

К А Р Б О Н О В І

К И С ЛО ТИ

Ж И Р И

В У Г Л Е В О Д И

(сахариди)

це похідні вуглеводнів, в молекулах яких один або декілька атомів Гідрогену заміщені на гідроксильну групу –ОН.

Група –ОН – це функціональна або характеристична група для спиртів.

це похідні вуглеводнів, до складу молекул яких входить одна або декілька карбоксильних груп – СООН

Група –СООН – це функціональна або характеристична група для карбонових кислот

це продукти взаємодії трьохатомного спирту гліцеролу і вищих карбонових кислот.

це речовини, більшість яких відповідає загальній формулі

Сx (H2O)y ;

співвідношення Гідрогену і Оксигену = 2: 1, як у воді (у назві класу бачимо умовне поєднання вугле (Карбону) і води (співвідношення Н і О , як у воді)

ІІІ. Д/З: 1)Виконати тестові завдання

      2)Переписати і вивчити таблицю

 

Урок 2 за 24.03.21

Спирти (метанол, етанол):

молекулярні і структурні формули формули,

фізичні і хімічні властивості.

Згубна дія спиртів на організм людини

І.Прочитайте §30,31.

Зверніть увагу на фізичні властивості спиртів, а саме на:

-         відсутність газів серед спиртів,

-         їх достатньо високу температура кипіння,

-         високу розчинність перших (нижчих) спиртів.

Все це визначається здатністю молекул спиртів до утворення

ВОДНЕВИХ ЗВЯЗКІВ

між молекулами спиртів та молекулами спиртів і води!!! (див. с.173)

 

ІІ. Перегляньте відео і зробіть за його слайдами конспект у зошиті.ІІІ.Д/З: 1) Зробити конспект з теми і вивчити його

1)    виконайте письмово впр. 367-371

ІV.Закріплення

Пропоную ще один відеоурок з данної теми (дивіться від слайду "цілі уроку")

 

За бажанням можете доповнити конспект

Урок 1 за 17.03.21

Природний газ, нафта, камяне вугілля – природні джерела вуглеводнів.

Переробка, застосування. Охорона довкілля

І.Прочитайте §29.

ІІ. Перегляньте відеоурок

 


  ІІІ. У зошиті запишіть дату, тему і наступну інформацію, яку ви повинні знати:

Природний газ

Склад:

до  99% СН4 (метану) + газоподібні гомологи метану – етан, пропан, бутан

Переробка і використання:

1)    ПАЛЬНЕ

2)    СИРОВИНА для органічного ті неорганічного синтезу:

а) добування ненасичених – реакція дегідрування:

     С2Н6  →  С2Н4  + Н2↑ (за t i Kt добувають етендив. його застосування);

б) термічним розкладом з метану добувають етин (ацетилен) та водень :

 2СН4   →  С2Н2  + 3Н2↑  (за t=1500 град., див.  застосування етину)

або сажу і водень :  СН4   →  С + 2Н2↑ (за t=1500 град., сажа – виробництво гуми і чорних фарб, водень – відновник в металургії, сировина в неогранічному і органічному синтезі);

в) конверсія метану –

добувають синтез-газ (суміш чадного газу СО і  водню Н2 ):

  СН4   + Н2О →  СО + 3Н2       або    СН4   + СО2 →  СО + 3Н2

 З синтез-газу добувають:

 синтетичний бензин        10СО + 21Н2  → С10Н22 + 10Н2О

спирт метанол       СО + 3Н2 → СН3ОН

г) реакцією заміщеня з хлором отримують хлорметан СН3Сl (холодоагент),

      розчинники – дихлорметан СН2Сl2, трихлорметан СН3Сl  тетрахлорметан ССl4,   ССl- для гасіння пожеж. 

 

Нафта 

Склад: алкани ( від С1 до С40 ); циклоалкани; ароматичні вуглеводні.

Переробка і використання:

1.Первинна переробка нафти – перегонка нафти (або дистиляція, або  ректифікація) – розділення нафти на фракції за різної температури кипіння;

це фізичний процес (проводять в установці ректифікаційній колоні (мал.29.2)

Продукти перегонки нафти та їх використання (таблиця 12 с.167) – переписати і вивчити назви фракцій та їх застосування.

1.Вторинна переробка нафти – це хімічні процеси, в результаті яких отримують більше вуглеводнів бензинової фракції з вищою якістю (з вищим октановим числом - с.168).

КРЕКІНГ (один з основних видів вторинної переробки нафти) – розщіплення великих молекул алканів фракції «газойль» на меньші, які відносяться до фракції бензину: С18Н38  →  С9Н20 + С9Н18

 

Камяне вугілля   

Склад: вільний вуглець (біля 10%); органічні речовини, що містять С, Н, О, S, N;   неорганічні речовини.

Переробка і використання:

КОКСУВАННЯ камяного вугіллянагрівання   при температурі 100 град. упродовж 14 год. у коксових печах (мал.29.5).

Продукти кокусування камяного вугілля:

1)    Кокс (біля 98% С) – пальне і відновник в металургії.

2)    Коксовий газ:

60% водню – відновник в металургії; сировина в неорганічному і органічному синтезі;

25% метану – див. його використання;

5 % чадного газу СО - пальне і відновник в металургії;

4 % азоту – у синтезі амоніаку;

6 % - інші орг. і неорг. гази.

3)    Кам’яновугільний дьоготь (містиь діля 500 речовин) – цінна сировина для органічного синтезу (полімери, вибухові речовини, ядохімікати, лікі, барвники тощо)

4)    Амоніачна вода – для добування азотних добрив.

 

ІV. Д/З

Опрацювати §29, зробити і вивчити конспект, впр.343,348,349.

На оцінку 12 б. виконати завдання відеоуроку.

Самостійно підготувати питання (зробити повідомлення – конспект у зошиті):

1) Екологічні проблеми, повязані з добуванням, переробкою та використанням природних джерел вуглеводнів. Шляхи їх вирішення.

2)       Альтернативні джерела енергії.

             Урок 2 за 17.03.21

Узагальнення та систематизація знань з теми

«Насичені та ненасичені вуглеводні»

І. Повторіть найголовніше даної теми за конспектами  (§22-28)

ІІ. Перегляньте презентацію. 

ПОСИЛАННЯ НА ПРЕЗЕНТАЦІЮ

ІІІ. Виконайте тестові завдання за посиланням

tps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8646973

Після дистанційного навчання з теми «Вуглеводні. Природні джерела вуглеводнів» буде залік.

Також буду перевіряти вашу роботу у зошитах на дист. навчанні.


ПРАКТИЧНА РОБОТА №3       27.01.2021Дистанційне навчання   -   11.01-24.01.21

До уваги учнів!!!

27.01.21 збираю на перевірку робочі зошити, за наявність конспектів – результат опрацювання нового матеріалу та за письмові д/з ставлю 2 оцінки;

27.01.21 1-й урок - виконуємо практичну роботу №3 (зошити для підготовки отримаєте у понеділок  25.01.21);

 27.01.21 2-й урок -  готуємося до контрольної роботи з теми «Хімічні реакції» - це урок-консультація з тих питань, які ви опрацьовували на дистанційному навчанні;

окрему письмову роботу 27.01 проводити не буду.

ПОЯСНЕННЯ "СКЛАДАННЯ ОВР МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОГО БАЛАНСА" -  опрацуюйте перед виконанням  д/з №199 (до уроку (2) за 13.01)                                    

https://drive.google.com/drive/folders/1mfwMj1pV8Kw_d3RrY-Z2kgk1NtQ721s4?usp=sharing

Урок (1) за 20.01

Екзотермічні й ендотермічні реакції.

Термохімічне рівняння

І.Прочитайте §18,19

ІІ.Перегляньте відео

ІІІ.Запишіть у зошитиі дату, тему і складіть опорний конспект за планом:

1. Тепловий ефект хімічної реакції

а)спрощене визначення:

Тепловий ефект хімічної реакції  – енергія, яка виділяється або поглинається у ході реакції.

(Щоб зрозуміти, чому певні реакції супроводжуються виділенням еенергії, а інші поглинанням, треба познайомитися з поняттям "ентальпія")- у конспекті це писати не треба

б)Ентальпія - … (с.110 визначення синім);

вона показує скільки теплоти міститься в речовині (у її хімічних звязках);

позначення ентальпії - Н (аш), вимірюється у кДж/моль.

в)сучасне визначення:

Тепловий ефект хімічної реакції ∆Н - … (с.110 визначення синім)

2.Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом

Екзотермічні - … (с.107)

Ендотермічні - … (с.108)

Приклади (з відео)

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

Значення ∆Н

∆Н= - … кДж/моль

∆Н < 0

∆Н= + … кДж/моль

∆Н > 0

3.Термохімічні рівняння (скорочено ТХР):

а)визначення

Термохімічні рівняння – це рівняння, у яких вказано тепловий ефект реакції (∆Н)

б)форми запису ТХР (див.с.113)

- екзотермічних реакцій

1 рівняння

3 рівняння

- ендотермічних реакцій

2 рівняння

4 рівняння

 4.Складання ТХР

Розгляньте і запишіть у зошит приклади (без словесного пояснення) складань ТХР (с.114)

Приклад 1

Приклад 2

Приклад 3* (на жовтому фоні)

IV. Перегляньте (з метою закріплення, бажано декілька разів) у відео

«Стисло про основне»

V. Д/З  §18,19; зробити і вивчити конспект;

письмово впр.211 (переписувати рівняння не треба), 213, 214 (див.1 рівняння с.149), 216.

*** Навчальний проєкт (до 03.02.21) з тем

1)Ендотермічні реакції на службі людини

2)Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.

Форма представлення прооєкту – лепбук –  книга (папка), створена власними руками

(в інтернеті багато інформації про його створення, перегляньте).

Рекомендації – перед пошуком інформації визначте розділи або змістовні частини вашого лепбуку.

 

Урок (2) за 20.01

 (Даю дві теми з метою ущільнення матеріалу за пропущені уроки І семестру)

Оборотні й необоротні реакції

І.Прочитайте с.128-129 §21

ІІ.Перегляньте відео


ІІІ.Запишіть у зошитиі тему і складіть опорний конспект у вигляді таблиці:

Класифікація хімічних реакцій за напрямом перебігу

Оборотні - … (визначення з відео)

Пряма - …                                                        (→)

Зворотна - …                                                    (←)

Необоротні - … (визначення з відео)

Приклади (з відео)

 

 

Позначення (між лівою і правою частинами рівняння пишуть)

    або    =

 

Умови необоротних реакцій (з відео)

(до кожного випадку самостійно приведіть приклади рівнянь)

1.      

2.      

3.      

IV. Перегляньте (з метою закріплення, бажано декілька разів) у відео

«Підсумки»

V. Д/З  Оформити  та вивчити конспект,

виконати письмово з відео «Завдання для закріплення»

 

Швидкість хімічної реакції

І.Прочитайте §20

ІІ.Перегляньте відео 

ІІІ.Запишіть у зошитиі тему і складіть опорний конспект за планом:

1.      Швидкість реакції.   (Опрацювати і переписати з відео слайд «ВИЗНАЧЕННЯ»)

2.      Чинники, які впливають на швидкість хімічної реакції:

(На підставі матеріалу відео записати чинник і привести (схематично приклади за поданим у п. а) зразком)

а)природа реагентів

1р.    Mg  +  H2SO→ MgSO+ H2↑    -    ʋ1

2р.    Zn   +  H2SO→ ZnSO4   + H2     -    ʋ2

3р.    Fe    +  H2SO4 → FeSO4  + H2      -    ʋ3

(Mg>Zn >Fe) – зменшується активність Ме, тому >ʋ2 >ʋ3) - зменшується швидкість

б)

в)

г)

д)

IV. Перегляньте (з метою закріплення, бажано декілька разів) у відео

«Підсумок»

V. Д/З  §20, оформити  та вивчити конспект,

виконати письмово з відео «Вправи та задачі»

 

Урок (1) за 13.01

Окисно-відновні реакції

І.Повторення (Нагадую, що на останньому уроці І семестра 23.12.20 ми опрацьовували питання «Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення за хімічною формулою. Складання формул за ступенями окиснення»):

1)Прочитайте с.86-87 підручника + конспект у робочому зошиті;

2)Перегляньте наступне відео (!!! Правила визначення ступенів окиснення)

 


3)Виконайте впр.170 с.87

ІІ.Опрацювання нового матеріалу:

1)Уважно прочитайте §15

2) Виписати  та вивчити поняття:

а) окисно-відновні реакції;

б) окиснення;

в) відновлення;

г) відновник;

д) окисник.

3)Виконайте впр.178, 179 с.94 (!!! Відпрацьовуємо: 1)визначення ст.ок. елементів, 2)розпізнавання окисно-відновних реакцій від кислотно-основних, де не змінюється ст.ок., 3)визначення відновника (збільшення ст.ок.) та окисника (зниження ст.ок.)

4)Розгляньте на с.100 схеми окиснення та відновлення елементів

При складанні подібних схем:

-           уявіть (або накресліть на полях зошита вісь y) і визначте, куди по цій шкалі рухається елемент;

-          якщо ст.ок. зростає і елемент по шкалі у «летить» угору, ставите у схемі знак «-» (перший рядок прикладів)- елемент ніби скидає/віддає «вагу»- електрони;

-          якщо ст.ок. знижується і елемент по шкалі у «падає» вниз, ставите у схемі знак «+» (другийий рядок прикладів) - елемент ніби збільшує свою «вагу» - приєднує  електрони;

-          кількість відданих чи приєднаних електронів рахуємо по кількості «кроків», які робить елемент, рухаючись вгору чи вниз по шкалі у;

-          якщо в схемі беруть два атоми (таких прикладів на с.100 немає)- це випадки г,д,ж,и впр.180 с.94., тоді кількість електронів («кроків») помножується на 2.

5)Виконайте  впр.180 с.94

6)Значення окисно-відновних реакцій у природі та техніці (с.92-93) + відео

 


 Урок (2) за 13.01

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

методом електронного балансу

І.Опрацюйте § 17 (уважно розгляньте запропоновані приклади)

ІІ.Перегляньте відео, у якому розберіть АЛГОРИТМ складання окисно-відновних реакцій методом електронного балансу та ПРИКЛАДИ (7)

 


 ІІІ.Д/З  Впр.199 (І стовбчик) с.106

 

         Дистанційне навчання 11.01.21 - 24.01.21

КАРАНТИН  12.03.20-29.05.2020
Усі ваші борги перевіряю останній раз 25.05.20, 

надсилати до 15.00 на мою ел. пошту


Урок 29.05.20
Аналіз контрольної роботиУрок   26.05.20
Підсумкова контрольна робота - початок о 9.00
час виконання - 45 хв. + 15 хв. на технічні моменти
о 10.00 надсилаєте роботу 
на мою електронну пошту за адресою 
якщо будуть питання стосовно завдань, телефонуйте з 9.00 до 9.45

за телефоном 098-82-81-954
 1.Приготуйте:
- періодичну систему хім.ел.;
- ряд активності металів;
- калькулятор;
- чернетку.
2. Контрольна робота дається на два варіанти,
на 4-6 б. - 1-4 завдання + 6 задача
на 7-9 б. - усі завдання картки
на 10-12 б. - 1-5 завдання картки + задача для високого рівня.
3Розподіл варіантів (пробачте, буду писати лише прізвища)


І варіант
Баркулов
Висоцька М.
Гурченко
Кривонос
Мищенко
Скрипка
Строкач
Четвериков
Шорохова
ІІ варіант
Висоцька Д.
Гайтина
Гриченко
Діговець
Ляшенко
Могиленко
Соловей
Устименко

Шевцова

4.УВАЖНО ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЇ


Задача високого рівня І варіант
Яка маса кальцій карбонату може розчинитися у 40г. розчину оцтової кислоти з масовою часткою кислоти 30% ?Задача високого рівня ІІ варіант
Який об’єм вуглекислого газу виділиться, якщо з калій карбонатом повністю прореагував розчин оцтової кислоти масою 60 г. з масовою часткою кислоти 10% ?


запишіть у зошиті:
 26.05.20
Підсумкова  контрольна робота за ІІ семестр
рівень і  варіант

БАЖАЮ УСПІХУ !!!Урок за 22.05.20

Повторення 
"Масова частка розчиненої речовини у розчині. Розв'язування задач з даної теми"
(цей матеріал вивчався наприкінці 7-го класу та використовували у темі 9 класу "Розчини")

І.Уважно переглянте відеоурок з даної теми.
ІІ.За зразком пояснених задач  розв'яжіть  задачі для самостійного виконання


фотозвіт розв'язаних задач пришліть до 26.05.20 на
ел.адресу irinapleva13@gmail.com 

!!! у контрольній роботі будуть розрахунки за формулою масової частки розчиненої речовини у розчині

ІІІ. Повторіть матеріал з курсу органічної хімії 9 класу -
          
 підготовка до к.р. за ІІ семестр 

(див. уроки за 28.04 та за 05.05)

26.05.20 пишемо контрольну роботу на першому уроці (з 9.00 до 9.45),
Завдання розміщую о 9.00, виконуєте упродовж 45 хв. і до 10.00 надсилаєте мені фото виконаної роботи.
Оформлення контрольної роботи:
Прізвище, клас
Дата
Рівень (середній, достатній, високий)
Варіант (я розподіляю вас сама)
Виконання роботи 
Умова стосовно часу виконання
Учні, які надсилають роботу своєчасно, отримують оцінку відповідно до правильно зробленого, 
хто пізніше, оцінка знижується.

Тема 4  Роль хімії  в житті суспільства

Урок за 19.05.20
Хімічна наука і виробництво в Україні.
Видатні вітчизняні вчені - творці хімічної науки


І.Опрацюйте матеріал §42-43 (підр. О.В.Григорович) 
або (+++) §36 (підр. М.М.Савчина - в інтернеті)
ІІ. Складіть схему хімічного виробництва в Україні (у підручнику Савчина дається готова)
ІІІ.Д/З
Підготуйте інформацію з теми  "Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості"
(оберіть одного вченого та надайте інформацію щодо його наукових надбань та цікаві факти його життя) - робота на оцінку
фотозвіт виконаної роботи пришліть до 22.05.20 на ел.адресу irinapleva13@gmail.com  Урок за 15.05.20
Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства


І.Прочитайте §40 (підр. О.В.Григорович)
ІІ.Переглянте презентацію

ІІІ.Переглянте відео   https://youtu.be/P2_puvtjTfU

IV.Д/З На підставі опрацьованого матеріалу складіть (у вигляді тез) конспект відповідно теми уроку (яким чином хімія забезпечує розвиток суспільства та розв'язує низку глобальних проблем людства)
фотозвіт виконаної роботи пришліть до 19.05.20 на

ел.адресу irinapleva13@gmail.com 


Урок за 12.05.20
Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

 І. Знайдіть в інтернеті підручник хімії 9 клас автор М.М.Савчин -  (на мій погляд, дана тема краще подається саме цим автором):
1)Опрацюйте параграф 35
2)Перенесіть у зошит схему (мал.128), яка відображає взаємозв'язок природничих наук.
3)Перепишіть у зошит тези рубрики "Підсумовуємо вивчене" даного параграфу.
4) Виконайте письмово завдання для самоконтролю впр.5,6 цього параграфу.

фотозвіт виконаної роботи пришліть до 15.05.20 на

ел.адресу irinapleva13@gmail.com 


Урок за 08.05.20
Багатоманітність речовин та хімічних реакцій.
Взаємозв'язки між речовинами та їхні взаємоперетворення

 І. Знайдіть в інтернеті підручник хімії 9 клас автор М.М.Савчин - це легко (у нашому підручнику параграфа з даної теми уроку немає):
1)Опрацюйте параграф 34
2)Перепишіть у зошит тези (їх треба знати і розуміти) рубрики "Підсумовуємо вивчене" с.225-226
3)Перепишіть у зошит ланцюжок перетворень неорганічних речовин с.221 та складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна зробити це перетворення, дорівняйте, вкажіть тип кожної реакції
4)письмово виконайте впр.5,8 с.226
у задачі 8: 1 дія - за рівнянням визначаєте молі вуглекислого газу та води
                   2 дія - використовуючі формули молярної маси та молярного об'єму (дивись попередній урок), знаходите масу води та об'єм вуглекислого газу.
ІІ. Різноманітність хімічних реакцій 
учні, які відповідально працювали у класі і дома мають конспект у вигляді таблиці "Класифікації хімічних реакцій" (початок теми 2) - ОПРАЦЮЙТЕ цю таблицю.


фотозвіт письмово виконаної роботи пришліть до 12.05.20 на

ел.адресу irinapleva13@gmail.com 


Уроки за 28.04.20 та 05.05.20
Узагальнення та систематизація знань з курсу органічної хімії.
Виконання тренувальних вправ та розвязування розрахункових задач в органічній хімії
З метою підготовки до контрольної роботи за ІІ семестр з органічної хімії пропоную повторити наступний матеріал, відпрацювати такі вправи та пригадати розрахунки за рівняннями реакцій.

1. Знання молекулярних формул вивчених органічних речовин та класів органічних сполук, до яких вони відносяться:
         Запишіть в один стовбчик молекулярні формули нищевказаних речовин, у другий напроти кожної формули їх систематичну (наукову) назву та тривіальну (якщо вивчали), у третій стовбчик також напроти кожної речовини клас , до якого вони відносяться:
Мф речовини               Назва речовини                Клас (вид) сполук
    СН4                                   Метан                          Насичений вуглеводень (алкан)
   С2Н6                                    Етан                            Насичений вуглеводень (алкан)
                                                        (пригадайте
                                                          аналогічно усі
                                                         алкани- с.143)
    С2Н4                                                 Етен (етилен)            ненасичений вуглеводень (алкен)
    С2Н2                                 Етин (ацетилен)         ненасичений вуглеводень (алкін)
   СН3ОН                              Метанол                      одноатомний спирт
                                         (деревний спирт)
                                               Етанол                        одноатомний спирт
                                          (винний спирт)
                                            Пропантриол                 трьохатомний спирт
                                              (гліцерол)
                                           Етанова кислота          карбонова кислота
                                             (оцтова к-та)               (насичена, одноосновна)
                                         Пальмитинова к-та       вища   карбонова кислота
                                                                                    (насичена, одноосновна)
                                         Стеаринова к-та                вища карбонова кислота
                                                                                    (насичена, одноосновна)

                                          Олеїнова к-та                  вища карбонова кислота
                                                                                    (ненасичена, одноосновна)
                                           Натрій пальміат                  сіль (тверде мило)
                                            Калій стеарат                      сіль (рідке мило)
                                               Глюкоза                       Вуглевод (моносахарид)
                                       (виноградний цукор)
                                               Сахароза                      Вуглевод (дисахарид)
                                       (тростинний або
                                         Буряковий цукор)
                                               Крохмаль                     Вуглевод (полісахарид)
                                               Целюлоза                     Вуглевод (полісахарид)
                                              (Клітковина)
                                           Аміноетанова к-та              Амінокислоти
                                       (амінооцтова або гліцин)
д/з  самостійно закінчите 1-й стовбчик !!!   та повторіть дану інформацію та складіть тест (на три відповідно стовбчика – 1-й п’ять різних формул(цифри), 2-й назви(великі літери), 3-й назва класу(маленькі літери), перемішайте і дайте правильну відповідь.

2.Вміти  за назвою вуглеводню (по суфіксу) визначати характер звязків між атомами Карбону в карбоновому ланцюгу:
   Суфікс                                   Характер звязків
     - ан                                          усі звязки ординарні (С-С)
     - ен                                          один подвійний (С=С), інші ординарні
     - ін (-ин)                                 один потрійний, інші ординарні
Також пригадайте, що один подвійний зв’язок міститься у молекулі олеїнової кислоти) та відповідно у молекулах рідких жирів.
д/з  самостійно та складіть тест на відповідність 1-й стовбчик  п’ять назв різних речовин, які містять різні зв.; 2-1 стовбчик – характер зв., перемішайте, дайте правильну відповідь.

3.Знати характеристичні (функціональні групи), що містяться у таких сполуках:
Спирти                -                   гідроксогрупа   -ОН
    Метанол, етанол     -             одна гр. – ОН
    Гліцерол                    -           три гр. – ОН (багатоатомність)
Карбонові кислоти (усі, які вчили: нижчі та вищі)–одна карбоксильна гр. –СООН
Глюкоза              -                     одна альдегідна гр. -СНО
                                                   пять груп – ОН (багатоатомність)
Сахароза             -                      вісім груп – ОН (багатоатомність)
Амінооцтова       -                      одна  аміногрупа –NН2
                                                     одна карбоксильна гр. –СООН

д/з  складіть тест на відповідність: в одному стовбчику назви (або мол. формули речови)в другому функц. групи (перемішати), дати відповідь

4.Знати якісні реакції на певні з вивчених речовини (реактиви та ознаки):
а) на визначення кратних (подвійних або потрійних) зв’язків:
реактиви:
- бромна вода (розчин Вr2 у воді жовтого кольору) + ненасичений = знебарвлення розчину
- водний розчин калій перманганату  КМnО4 рожевого кольору + ненасичений = знебарвлення розчину
б)на багатоатомність (декілька гр –ОН):
реактив блакитний осад купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)2 (CuSONaOH) за норм. температури:
речовина + Cu(OH)2 = осад розчиняється, утворюється синій розчин
в)на карбоксильну групу, яка у розчині дає Н+:
реактиви:
-         індикатори (лакмус, метилоранж, ун. інд. папірець), які змінюють свій колір відповідно кислому середовищу (д/з повторіть);
-         активні метали (магній, цинк):
розчин кислоти + метал  =  виділення водню
-         натрій карбонат (сіль слабкої кислоти):
розчин кислоти + натрій карбонат  =  виділення вуглекислого газу
г)на мило:
реактиви:
-         сильна кислота (хлоридна):
мило + хлоридна кислота = білий осад
-         розчин кальцій хлориду:
мило + кальцій хлорид = білий осад
д) на глюкозу:
реактив блакитний осад купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)2 (CuSONaOH):
глюкоза + Cu(OH)без нагрівання = осад розчиняється, утворюється синій розчин потім все це нагрівають = осад стає червоного кольору
е)на крохмаль:
реактив – йодна вода (водний розчин І2 ):
крохмаль + йодна вода = темно-синє забарвлення
є)на білки:
реактиви:
-         нітратна концентрована кислота (ксантопротеїнова реакція):
білок + НNО= жовте забарвлення
-         блакитний осад купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)2 (CuSONaOH) – біуретова реакція:
-         білок + Cu(OH)= фіолетове забарвлення
д/з зробіть аналогічно (5 речовин на вибір) тест на відповідність,

5.Знаходження у природі:
Самостійно повторіть знаходження у природі таких речовин:
-         алкани (насичені вуглеводні) - §29
-         карбонові к-ти – с. 186
-         жири (за назвами: тристеарат, трипальміат, триолеат) – с.199
-          вуглеводи (глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза) §36-37 (робили табличку)
-         білки (продукти, які їх містять) -§38
-         прир. орг. речовини – с.225

 д/з зробіть аналогічно (5 речовин на вибір) тест на відповідність

6.Застосування орг. речовин:
Самостійно повторіть застосування речовин, які вказані у першому завданні (зверніть увагу на відмінність речовини у цьому напрямку) – у конспектах, якщо ви їх робили, повинно бути стисло виписано.

д/з зробіть аналогічно (5 речовин на вибір) тест на відповідність (речовина – застосування)
7.Знати, з яких речовин (мономери) утворюються відомі вам полімери:
Виконайте такий тест на відповідність:
      Полімер                                     Мономер
      1.Поліетилен                              А. Глюкоза
      2.Крохмаль                                 Б. Фруктоза
      3.Целюлоза                                 В.Етен
      4.Білки                                         Г.Етин
                                                            Д.Амінокислоти
                                                            Е. Нуклеотиди
8.Характерні фізичні властивості вивчених речовин:
Встановіть речовину за певною особливістю:
а) важка, безбарвна, гігроскопічна рідина;
б) кристалічна, безбарвна, легкоплавка, розчинна у воді, солодка (але менш, ніж цукор) речовина,
в) газ без запаху, у воді не розчиняється, називають болотним газом;
г) летка, з характерним запахом безбарвна рідина, дуже сильна отрута;
д) білий аморфний порошок нерозчинний у холодній воді, у гарячій утворює колоїдний розчин;
е) біла тверда речоаина, розчинна у воді, відноситься до ПАР.
(Метан, етилен, ацетилен, оцтова кислота, гліцерол, метанол, етанол, глюкоза, крохмаль, целюлоза, мило) – у переліку є зайві речовини.

9.Знати характерні реакції:
З метою повторення виконайте завдання:
запишіть у стовбчик такі речовини
метан
етен
етин
гліцерол
етанова к-та
глюкоза
сахароза
крохмаль
аміноетанова кислота

До кожної групи речовин допишіть літеру, під якою зазначена характерна для них властивість:
А) взаємодія з купрум (ІІ) гідроксидом
Б) взаємодія з кислотами
В) реакція заміщення з хлором
Г) реакція приєднання з воднем та бромом
Д) полімеризація
Е) гідроліз
Є) взаємодія з йодною водою
!!! Одна реакція може бути властива різним речовинам.


Відповідно до цих пунктів ви будете виконувати завдання по варіантам,
 це на 7 б;
щоб заробити більше, треба скласти рівняння реакцій та розвязати 2 задачі.

10. Відпрацюйте складання рівнянь реакцій для:
- метану, етану (горіння, заміщення з хлором);
- етену та етину (горіння, приєднання (повне для етину)  водню та галогенів (хлору або брому);
- полімеризація для етену;
- горіння метанолу, етанолу;
- для етанової кислоти (молекулярні та йонні рівняння) з Ме до Н, з основними оксидами, основами, солями слабких кислот (карбонатом);
- реакція фотосинтезу;
- окиснення глюкози (дихання);
- гідроліз сахарози, крохмалю та целюлози.

11.Повторимо розвязування розрахункових задач:
а)за рівнянням реакції:
- у цих розрахунках використовують формули
молярної маси   М=m/γ        та молярного обєму   Vm = V/ γ;
-         коефіцієнти в рівняннях – це молі речовин (реагентів та продуктів);
-         перша дія – переведення у молі маси або обєму даної за умовою речовини (використовуємо вищевказані формули);
-         друга дія – знаходження за рівнянням кількості речовини (моль), яка зазначена у питанні;
-         третя дія -  переведення кількості речовини у масу або обєм (використовуємо вищевказані формули).

Приклад
Яка маса натрій карбонату прореагувала з етановою кислотою, якщо виділилося 1,4 л. вуглекислого газу (н.у.)?
1)    відому речовину вуглекислий газ переводимо у молі:
γ(СО2)= 1,4 л : 22, л/моль = 0,0625 моль
2)    за рівнянням визначаємо молі натрій карбонату:

Na2 CO3  + 2 CH3COOH  =   2 CH3COONa  +  H2O  +  CO2

( γ(СО2) : γ(Na2 CO3) = 1  :  1 ) →  0,0625 / х =  1 /1

Х= γ(Na2 CO3)=0,0625 моль

3)    переводимо молі солі  у масу:
М(Na2 CO3) = 23‧2 + 12 + 163 = 106 г/моль
m(Na2 CO3) = 106 г/моль 0,0625 моль =6,625 г.

*** Для високого рівня  замість маси речовини, може даватися маса розчину і масова частка розчиненої речовини, тому перша дія - знаходження маси речовини у розчині, яка реагує (такі задачі ми розв'язували).

б) за законом обємних співвідношень (див.§26):
!!! - об’єми газів у рівняння – це їх коефіцієнти


Приклад
Який об’єм кисню необхідний для повного сгорання 3л. етину під час ацетиленового зварювання?

Складаємо рівняння:

2 С2Н2  + 5 О2  =   4 CО2  + 2 H2O 

V(С2Н2): V(О2) = 2 : 5
    3  /  х  = 2 / 5
х = 3 ‧ 5 /2 = 7,5
V(О2) = 7,5 л.Д/З на 08.05.12 – підготуватися до к.р. відповідно вищевикладеному;

ПЕРНОСИМО НА 26.05.20

 08.02.20 пишемо контрольну роботу на першому уроці (з 8.00 до 8.45),
Завдання розміщую до 8.00, виконуєте упродовж 45 хв. і до 9.50 надсилаєте мені фото виконаної роботи (Дата, прізвище, варіант, виконання завдань).
Тим учням, які надсилають роботу своєчасно, ставлю оцінку відповідно до правильно зробленого, хто пізніше, оцінка знижується.

Урок за 24.04.20 

Тема   Природні та синтетичні органічні сполуки, їх значення
Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

І.Прочитайте  §39, зробіть схеми окремо для природних та окремо для синтетичних речовин.
ІІ.Дайте відповідь (усно) на контрольні питання с.229
ІІІ.За можливості виконайте письмово впр.485 та надішліть її на мою ел пошту.

ІV. Повторіть теми "ВУГЛЕВОДНІ" та "ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ" (спирти, карбонові кислоти, жири, мило)" 

(через 2 уроки ми з  вами пишемо контрольну роботу з органічної хімії)Урок за 21.04.20 

Тема       Практична робота 4

Виявлення органічних сполук у харчових продуктах


*** Оформлення робите у робочому зошиті:
Практична робота №4
Тема
Мета:виявити за допомогою хімічного експерименту наявність крохмалю, органічних кислот, вуглеводів (крохмалю та глюкози) глюкози), білків у харчових продуктах
Хід роботи:
Дослід 1
Дослід 2
Дослід 3
Дослід 4
Висновок: Яким чином можна визначити наявність органічних кислот, крохмалю, глюкозиу продуктах харчування?

Дослід 1. Виявлення оранічних кислот в харчових продуктах
Переглянте відеодослід
У зошитах зробіть схематичні записи (обов'язково зазначте спостереження) відповідно до побаченого.
* Зверніть увагу на те, що рН (кислотність), яку надають органічні (слабкі) кислоти харчовим продуктам майже не можна виявити за допомогою хімічних індикаторів (універс. інд. папірець майже не змінює свого забарвлення), але гарно визначаються за допомогою солі слабкої кислоти натрій карбонвату - чітко видно виділення вуглекислого газу.
Зробіть висновок, яким чином визначається наявність крохмалю у продуктах харчування.
Дослід 2. Виявлення крохмалю в харчових продуктах
переглянте відеоролик  https://youtu.be/3RRdGrnnwCc
За цим зразком проведіть домашній експеримент із виявлення крохмалю в  харчових продуктах. (СПИРТОВИЙ РОЗЧИН ЙОДУ  РОЗБАВТЕ ВОДОЮ!!!)
Запишіть схеми:
продукт I2  →  cпостереження
Зробіть висновок, яким чином визначається наявність крохмалю у продуктах харчування.
Дослід 3. Виявлення глюкози у харчових продуктах
Переглянте відедослід "Якісне визначення глюкози"
Запишіть схему цього досліду
Переглянте відеодослід виявлення глюкози у виноградному соці
Запишіть схему досліду (порівняйте з попереднім дослідом)
Дослід 4. Виявлення білка у харчових продуктах
а) визначення білка у складі яєць за допомогою біуретової реакції
Переглянте відео
запишіть схематично цей дослід
б) визначення білка у складі яєць за допомогою ксантопротеїнової реакції
Переглянте відео

запишіть схематично цей дослід

фотозвіт практичної роботи надішліть  на мою 

ел.адресу irinapleva13@gmail.com до 24.04.20Урок за 17.04.20 
Тема      Білки як біологічні полімери.
Біологічна роль амінокислот і білків


 І.Опрацюйте §38 с.219-223  
 ІІ.Перелянте відеопрезентацію, зі слайдів якої випишіть:
1.Білки - ...
2.Біологічні функції білків (виписати та в дужках привести прикладі білків, які їх виконують)
3.Будова білків:
а) ά-амінокислоти – мономери, з яких утворюються білки (біополімери або поліпептиди) – випишіть загальну формулу та вкажіть кількість цих кислот, які утворюють природні білки;
б)рівні структурної організації білкових молекул:
(випишіть визначення кожного рівня та в дужках зазначте види хімічного звязку, який забезпечує існування даного рівня)
- первинний;
- вторинний;
- третинний;
- четвертинний
4.Біологічні функції амінокислот:
а) будівельна (вони утворюють білки);
б)специфічні  (у цій презентації є слайд - таблиця, де вказуються специфічні функції деяких амінокислот)
https://youtu.be/TQUKuItU7ok


(у цій презентації матеріал дається ширший за шкільну програму, але зазначені питання ви берете готові)

Закріплення
Склад та будова білків (рекомендую!) переглянути https://youtu.be/Vgo6r2fzokg


5.Властивості білків:
а)денатурація білків - …  ;
б)фактори (причини денатурації);
(окрім підручника ви можете переглянути додатково у презентації з біології)
в)кольорові (якісні) реакції на білок:
біуретова                       білок + Сu(OH) →   фіолетове забарвлення
ксантопротеїнова    білок + HNO3 (концентрована)яскраво-жовте забарвлення      https://youtu.be/gShpqpDsGsw


 6.Класифікація білків за складом:
- прості – протеїни;
- складні – протеїди = білок + небілкова частина ІІІ. Д/З  Скласти та вивчити конспект з даної теми.


Залікове завдання з теми "Білки та амінокислоти" - складіть (минімум 10) тестів різної форми (одна правильна з 4-х, декілька правильних , на відповідність або послідовність). Бажано використати усі вивчені питання даної теми.фотозвіт конспекта та залікового завдання надішліть  на мою 

ел.адресу irinapleva13@gmail.com до 21.04.20Урок за 14.04.20 


І.Перевірте свої знання з теми "Вуглеводи" - виконайте тестові завдання за посиланням  https://forms.gle/jyowfXRUvvRN5JBc9


ІІ.Вивчення нового матеріалу з теми 
"Нітрогеновмісні сполуки. Амінокислоти"
Прочитайте  §38 с.218
Переглянте за посиланням відеоурок з цієї теми, на підставі побаченого зробіть конспект у робочому зошиті та виконайте письмово завдання (вписати слова у речення), яке пропонує вчитель наприкінці уроку

https://youtu.be/5SjCz_rn_gM


фотозвіт конспекта та письмової вправи чекаю на мою ел.адресу irinapleva13@gmail.com до 17.04.20
ХІМІЯ    -  9 Б клас     Уроки за 07.04.20 та 10.04.20

Тема уроку               Вуглеводи
Опрацювати §36,37; скласти та вивчити конспект:
1)    Вуглеводи - … (с.202)
2)    Класифікація вуглеводів (схема 6 с.203)
3)    Скласти таблицю (розгорнута сторінка зошита)

ліва сторінка
Права сторінка
Назва вуглеводу
Глюкоза
(виноградний цукор)

Сахароза
(тростинний
або буряковий цукор)
Крохмаль

(тваринний-глікоген)
Целюлоза
(клітковина)
Молекулярна
формула
Знаходження в природі
Фізичні властивості
Хімічні властивості
Застосування

Хімічні властивості, які треба зазначити для:
а)глюкози:
- утворення в результаті фотосинтезу
- окиснення (дихання)
- термічний розклад
- утворення полісахаридів
- якісна реакція на глюкозу як багатоатомний спирт
- спиртове бродіння     С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2СО2
б) сахарози:
- гідроліз
- термічний розклад
в) крохмалю:
- гідроліз
- якісна реакція на крохмаль
г) целюлози:
- горіння
- гідроліз

Переглянте презентацію https://drive.google.com/open?id=1QFX4drXm3VsJKFH3VzBgTzx9-__UohBe5vWgsLRcQTk  , яка допоможе вам у вивченні даної теми

Д/З Опрацювати §36,37; скласти та вивчити конспект 
(14.04.20 буде тестування з д. теми)
        Виконати впр.443, 444, 446,447, 464  

фотозвіт відправити на мою ел.адресу irinapleva13@gmail.com до 14.04.20


ХІМІЯ    -  9 Б клас     Урок за 27.03.20
Тема уроку                Залік  з теми:
Спирти. Карбонові кислоти. Мило. Жири

тестування  
https://forms.gle/j1s7wTHUjgbGTKRA7
ХІМІЯ    -  9 Б клас     Урок за 24.03.20
Тема   Мило. Жири. Біологічна роль жирів

І.Опрацюйте §34 (с.191-193) та перегляньте відеоурок з теми "Мило"
https://youtu.be/l7KLc13xtj8
ІІ.Складіть короткий конспект за планом:
1. Що таке мило? 
Записати і знати формули натрій стеарату, натрій пальміату, калій стеарату, калій пальміату.
2.Класифікація мила.
3.Будова молекули мила.
4.Миюча дія мила.
5.Властивості мила. 
6.Добування мила.
7.Використання мила.
ІІІ. Опрацюйте §35 та перегляньте відео з данної теми                             https://youtu.be/3psgmu-ocyE
 складіть конспект за планом:
1.Що таке жири?
2.Будова молекули жиру (схема с.197)
3.Класифікація жирів (інформацію у рамочці на с.198 зробити у вигліді порівняльної таблички).
4.Фізичні властивості жирів (с.197)
5.Хімічні властивості жирів  (мати уявлення в загальному вигляді):
а) гідроліз:        ЖИР + ВОДА   →  ГЛІЦЕРОЛ  +  ВКК
б) омилення - лужний гідроліз:   ЖИР + NaOH   →  ГЛІЦЕРОЛ  +  МИЛО
                                                                                                        сіль ВКК

в) гідрування жирів - приєднання водню до молекул рідких жирів:
ТВЕРДИЙ ЖИР + Н2   →  ТВЕРДИЙ ЖИР

  олія                                       маргарин


6.Біологічні функції жирів (с.199 + інформація з біології)

7.Поняття про цис- та транс-жири

8.Негативний вплив транс-жирів на організм людини.    Д/З на 27.03.20
1) §34-35, повторити §30, 32, 33 + конспекти з цих тем  - 27.03.20 буде 
 урок-залік (тести) з тем "Спирти, карбонові кислоти, мило, жири"
2)скласти вищезазначені конспекти 
3) виконати вправи №419,420, 435
фотозвіт відправити на мою ел.адресу irinapleva13@gmail.com  до 27.03.20

  
ХІМІЯ    -  9 Б клас     Урок за 20.03.20
За планом у нас повинна бути практична робота
 "Властивості оцтової кислоти", ми її виконаємо (сподіваюся) після карантину.  
У робочому зошиті оформіть віртуальну лабораторну роботу
Вивчення властивостей оцтової кислоти

Мета роботи: дослідити фізичні та хімічні властивості оцтової кислоти.
Хід роботи
Дослід 1. Дія оцтової кислоти на індикатори
У дві пробірки налийте розчин оцтової кислоти. У першу пробірку додайте розчин лакмусу, у другу — розчин метилового оранжевого. Як змінилося забарвлення розчинів? Чому? Напишіть рівняння реакції дисоціації оцтової кислоти. Як ступінь дисоціації оцтової кислоти впливає на забарвленням розчинів?
зміна кольору індикаторів    https://youtu.be/hI1X83AlC18
слабкий електроліт   https://youtu.be/4-g-HM1MStI
Дослід 2. Взаємодія оцтової кислоти з металами
Налийте у дві пробірки розчини оцтової та хлоридної кислот. У кожну пробірку помістіть по одній гранулі цинку. Що спостерігаєте? Поясніть спостереження. Який газ виділяється? Як у цьому можна переконатися? Як відрізняється швидкість реакції у пробірках з оцтовою та хлоридною кислотами? Про що свідчить цей дослід? Напишіть рівняння реакцій оцтової та хлоридної кислот з цинком.
взаємодія з Ме до Н в ряді активності https://youtu.be/poYXBh3BrHM
Дослід 3. Взаємодія оцтової кислоти з оксидами металів
Налийте у пробірку 1 мл розчину оцтової кислоти. Досипте у пробірку 0.5 г порошку купрум(ІІ) оксиду. Нагрівайте вміст пробірки у полум'ї спиртівки. Що спостерігаєте? Поясніть спостереження. Напишіть рівняння реакції оцтової кислоти з купрум(ІІ) оксидом.
взаємодія з основними оксидами  https://youtu.be/VxdzP3DOe2E
Дослід 4. Взаємодія оцтової кислоти з основами
Налийте у пробірку 1 мл розчину натрій гідроксиду додайте до нього краплину фенолфталеїну. Як змінилося забарвлення розчину? Чому?
У цю ж пробірку додайте розчин оцтової кислоти до знебарвлення розчину. Чому змінилося забарвлення розчину? Про що свідчить цей дослід? Напишіть рівняння реакції взаємодії оцтової кислоти з натрій гідроксидом.
взаємодія з основами – реакція нейтралізації   https://youtu.be/PJ0kIrQEhog
Дослід 5. Взаємодія оцтової кислоти з солями
У пробірку з розчином натрій карбонату додайте розчин оцтової кислоти. Що спостерігається? Який газ виділяється? Як у цьому можна переконатися? Про що свідчить цей дослід? Напишіть рівняння реакції.
взаємодія з солями слабких кислот https://youtu.be/SiVjgW5DjUM
Зробіть висновок про фізичні та хімічні властивості оцтової кислоти
Вищі карбонові кислоти  §34  с.190-191
1.Вищі карбонові кислоти (ВКК)- ...
2. Насичені ВКК - усі зв'язки між атомами С ординарні:
а)пальмитинова к-та - виписати молекулярну формулу і вивчити
б)стеаринова кислота виписати молекулярну формулу і вивчити
в)фізичні властивості насичених ВКК 
(виписати у стовбчик окремо кожну властивість) с.190
3.Ненасичені ВКК - у карбоновому ланцюгу є 1-3 подвійних зв'язки :
а)олеїнока кислота - виписати молекулярну формулу і вивчити (один С = С )
б)линолева кислота - виписати молекулярну формулу і вивчити (дваС = С )
в)линоленова кислота - виписати молекулярну формулу і вивчити (три С = С )
г)фізичні властивості ненасичених ВКК 
(виписати у стовбчик окремо кожну властивість) с.191
!Порівняйте агрегатний стан насичених та ненасичених!!!
Д/З  на 24.03.20 оформіть лабораторну роботу "Властивості оцтової кислоти"
та опрацюйте і складіть відповідний конспект §34  с.190-191

фотозвіт відправити на мою ел.адресу irinapleva13@gmail.com  до 24.03.20

ХІМІЯ    -  9 - Б клас 
    
Урок за 17.03.20
  Тема:   Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота           
І. Уважно прочитайте §33
ІІ. Випишіть головне (що треба знати) – за планом:
   1.Визначення карбонових (органічних) кислот (с.184)
   2. Гомологічний ряд насичених (карбоновий скелет відповідного алкану) одноосновних  (одна карбоксильна  група –СООН в молекулі) карбонових кислот:
систематична назва   = назва відповідного алкану + суфікс ова
у дужках тривіальні(історичні) назви
 Н-СООН                               метанова  (мурашина) кислота
СН3 – СООН                        етанова   (оцтова) кислота
СН3 – СН–СООН              пропанова кислота і.т.д.

3.Склад і будова молекули етанової кислоти
Випишіть структурну та напівструктурну формули оцтової (етанової) кислоти – с.184, відпрацюйте на чернетці її написання.
4.Фізичні властивості оцтової кислоти – с.184:
а) агрегатний стан - …
б) колір- …
в) смак- …
г)запах - …
д)розчинність у воді - …
е)кип =
є) густина =
ж)електропровідність (сила електроліту) - …
!!!   Оцет –розведений водний розчин оцтової кислоти (5-9%
Оцтова есенція концентрований водний розчин оцтової кислоти  ( ≈ 70%)
«Льодянка» - безводна оцтова кислота, яка при 16° С стає кристалічною.
5. Хімічні властивості оцтової кислоти – загальні властивості кислот -с.185-186
1) електролітична дисоціація – зміна кольору індикаторів:
 лакмус та універсальний індикаторний папірець – червоні
метилоранж – рожевий (червонорожевий)
виписати рівняння Е.Д. (друге рівняння с.185)
2)взаємодія з Ме до Н в ряді активності
3 рівняння с.185
3)взаємодія з основними оксидами
4 рівняння с.185
4)взаємодія з основами – реакція нейтралізації
5 рівняння с.185
5) взаємодія з солями слабких кислот
6 рівняння с.185
6.Використання оцтової кислоти – с.186-187
виписати (у стовбчик) галузі застосування

Д/З §33, переглянути відео   https://youtu.be/iUVVzjK6-Lw

(конспект скласти і вивчити, впр.№ 400,405, 406 (письмово у зошиті) –фотозвіт відправити на мою ел.адресу irinapleva13@gmail.com 

ХІМІЯ    -  9 Б клас     Урок за 13.03.20


Гліцерол: молекулярна і структурна формули,

фізичні властивості, якісна реакція.

 

І. Прочитайте §32 та складіть конспект за планом:

1. Склад молекули

Гліцерол – це багатоатомний (трьохатомний) спирт, молекула якого утворена на основі пропана ( С-С-С)  – кожний атом Карбону приєднує одну гідроксильну групу  -ОН.
Молекулярна формула   С3Н8О3
Структурна – с.179 (перша формула) – випишіть
Напівструктурна - с.179 (третя формула) – випишіть
Інколи використовують таку формулу С3Н5(ОН)3

2.Фізичні властивості гліцеролу:

- безбарвна рідина;
! ! !  - вязка, сиропоподібна, важка ( =1,26 г/мл); !
! ! ! - нелетка – без запаху;
- солодка на смак (зверніть увагу на звязок між назвою та смаком гліцеролу);
! ! ! - необмежено розчиняється у воді;
! ! ! - гігроскопічна речовина – поглинає пари води з повітря;
! ! ! - tкип. = 290° С
Подумайте: що є причиною фізичних властивостей, які виділені - ! ! !   ?
Переглянте відео на ютюбі «Вивчення фізичних властивостей гліцеролу»https://youtu.be/ZOSSzaLEt8s

3.Хімічні властивості гліцеролу

Як і одноатомні спирти гліцерол вступає в реакції:
-         горіння;
-         з активними Ме (Na)
-         з галогеноводнями (НСl ; HBr)
-         з кислотами
а) Горіння 
Запишіть у зошит та відпрацюйте (на чернетці) складання реакції горіння парів гліцеролу с.181.
б) Якісна реакція на гліцерол як багатоатомний спирт (реакція проводиться за нормальної температури) - це реакція, яка виявляє в молекуля декілька гідроксильних груп.
                      

гліцерол

 

реактив

 

C3H3O8

+

Cu(OH)2

Купрум (ІІ) гліцерат

безбарвний

розчин

 

блакитний осад

CuSO4 +NaOH

               Розчин синього кольору

4.Застосування гліцеролу

Опрацюйте с.181-182 та перегляньте відео на ютюбі https://youtu.be/ir_S46_qyaE
складіть таблицю
Галузь застосування
гліцеролу
Властивість гліцеролу, на якій грунтується це використання

ІІ.Д/З Скласти конспект за інструкцією, виконати письмово впр. № 385-387 
Зробіть фото своєї роботи та надішліть її на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com Немає коментарів:

Дописати коментар