Хімія - 10 клас 21-22 н.р.

Дистанційне навчання 

з 21.03.2022 

Урок за 18.05.22
Контрольна робота (річна) - час виконання 10.00 -11.00

Фото к.р. надсилаєте на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 

1.Приготуйте:

- періодичну систему хім.ел.;
- ряд активності металів;
- калькулятор;
- чернетку.

2.За посиланням перейдіть 

https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPh3kOC3jnxHMbHmF91CaGoeltOon6jrBpqPNZ2-kEHzO4JHeume0TpJOdOVFCjIA?key=aGRwX0VFMzlicVFOOWlTeHc0SzJQV0lrLUZseXBn

до завдань ІІІ і ІV варіантів контрольної роботи (завдання не треба переписувати! зразу під номером відповідь (відповіді)

ІІІ в. виконують юнаки (тест 11 – три правильні відповіді);    

ІV в. виконують дівчата (тест 3 виправити помилки: а) пропін; г) 2-метилпропен;

                                             тест 13 б) бромна вода)

Кухаркова Я. отримує індивідуальне завдання на вайбер (два перетворення і дві задачі)Урок за 11.05.20

Узагальнення та систематизація знань з теми

"Багатоманітність та зв'язки між класами органічних сполук" 

(підготовка до контрольної роботи)

І. Повторення теорії

За конспектами або за підручником рубрика «Стисло про головне» повторити основні питання курсу органічної хімії.

ІІ. Виконання тренувальних вправ (підготовка до контрольної роботи)

1.     За посиланням, яке розташовано нижче, розглянемо І варіант к.р.

2.     В якості домашньої к.р. до наступного уроку 18.04.22 виконати ІІ варіант к.р., зробити фото і надіслати на мою ел. адресу irinapleva13@gmail.com

Посилання на тренувальні варіанти к.р 

https://photos.app.goo.gl/JcHBHXxos6X66h1F6

ІІІ. Виконання навчальних проєктів з теми «Роль органічної хімії у розвязуванні сировинної, енергетичної, продовольчої, проблем, створення нових матеріалів»

1.      Прочитати §34

2.     Виконайте завдання №1 с.197 (у схемах відобразити основні шляхи вирішення зазначених проблем завдяки досягненням органічної хімії)

3.     Учні, які упродовж навчального року не представляли своїх робіт, готують до 24.05.22 презентації з тем № 30 або 31 на с.207 і надсилають на мою ел. пошту

25.05.22 після уроків я чекаю ваші робочі зошити
Урок за 04.05.20

Загальні поняття про біологічно активні речовини

(вітаміни, ферменти)

І. Аналіз задач для самостійної роботи «…на домішки» (онлайн)

  ІІ.Опрацювання нового матеріалу:

1.Прочитайте § 33

2.Переглянте відео з біології

https://youtu.be/nqc3CTJC1VA 

3.Складіть конспект:

1) Що таке вітаміни? (с.189 + с.191)

2)Класифікація вітамінів (схема з прикладами)

3)Таблиця 15 підручника с.187-188: перенесіть її у зошит, але зробіть ще дві колонки «біологічна роль» -виписувати коротко і «продукти, що містять ці вітаміни»

4)Що таке ферменти?

5) Біологічне значення ферментів.

6)Властивості ферментів.

7)Застосування ферментів.

8)Що таке гормони? (відео)

9)Природа гормонів (відео)

ІІІ. Виконання тестів з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

(для поліпшення оцінок з теми, яку вивчали до 24.02.22)

 https://forms.gle/kyzSTLP3aAh3njLe9

 Виконайте ці тести до 10.05.22Урок за 27.04.2022

Розрахункові задачі

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або обєму продукту реакції за кількістю речовини, масою або обємом реагенту,який містить певну частину домішок

 І.Аналіз розвязку задач на встановлення молекулярної формули (для самостійної роботи з минулого уроку) - онлайн

ІІ. Розвязування розрахункових задач «на домішки»

Перегляньте відео з поясненням розвязання двох задач цього типу

(хочу звернути увагу, що розрахунки за рівняннями оформлюються дещо інакше, хоча сутність при цьому залишається однакова !!!)

 З учнями, які приєднаються завтра до онлайн уроку, розглянемо також ці приклади.

Задачі цього типу відрізняються від розрахунків за рівнянням (їх вчилися робити ще у 8-му класі) тим, що у першій дії знаходимо масу, об’єм або кількість речовини реагента без домішок («чистої» речовини, яка вступає в реакцію), а далі – розрахунок за рівняннями.

ІІІ.Задачі для самостійного розвязування

1. Який обєм етену (н.у.) отримали під час дегідратації 190 г етанолу, який містить 3% води?

2. а) Із 20 г. технічного кальцій карбіду, який містить 4% домішок отримали ацетилен. Знайдіть кількість речовини ацетилену.

    б) Отриманий ацетилен шляхом реакції Кучерова перетворили на етаналь. Розрахуйте його масу.

3*. На спалювання 100 мл ацетилену витратили 200 мл кисню. Визначте обємну частку негорючих домішок в ацетилені.

 

 Урок за 20.04.2022

Розрахункові задачі

Виведення молекулярної формули органічної сполуки

І. Перегляньте відео і за поясненням у ньому згадайте розв'язування таких задач:


1)Знаходження молекулярної формули органічної сполуки за масовими частками елементів та молярною масою, яку знаходять на підставі густини газоподібної речовини.
 (Нагадую, що у пояснені позначення кількості речовини на 1-му слайді зображують, як ми з вами звикли – γ, в подальшому при розв'язуванні задач – n)

* у цьому поясненні індекси у формулі знаходять через мольне співвідношення елементів

2) Знаходження молекулярної формули органічної сполуки за продуктами сгорання та молярною масою, яку знаходять на підставі відносної густини парів даної речовини за іншим газом (у д. випадку за воднем)

* у цому способі знаходять індекси через мольне співвідношення елементів

ІІ. Перегляньте 2 відео і за поясненням у ньому згадайте розвязування таких задач:


задача 1 - Знаходження молекулярної формули органічної сполуки за загальною формулою гомологічного класу сполук та молярною масою речовини

задача 2 - Знаходження молекулярної формули органічної сполуки (з 2-х елемннтів) за масовими частками елементів та молярною масою, яку знаходять на підставі відносної густини парів даної речовини за іншим газом (у д. випадку за повітрям)

* у цьому поясненні індекси знаходять шляхом використання формули масової частки елементів

задача 3 Знаходження молекулярної формули органічної сполуки (з 3-х елемннтів) за масовими частками елементів та молярною масою, яку знаходять на підставі відносної густини парів даної речовини за іншим газом (у д. випадку за воднем)

* у цьому поясненні індекси у формулі знаходять через мольне співвідношення елементів

задача 4 - знаходження молекулярної формули органічної сполуки за продуктами сгорання та молярною масою, яку знаходять на підставі відносної густини парів даної речовини за іншим газом (у д. випадку за воднем)

 * у цому способі знаходять індекси через мольне співвідношення речовин за рівнянням сгорання у загальному вигляді

ІІІ.Задачі для самостійного розвязування (онлайн урок буде 27.04.22, якщо не зможете зробити, розглянемо разом)

1. а)виведіть молекулярну формулу алкіну, густина парів якого - 2,41 г/л.

б)виведіть молекулярну формулу насиченого одноатомного спирту, відносна густина пврів якого за воднем - 37.

2.Органічна сполука містить 40% С, 6,7% Н та Оксиген. Відносна густина її парів за повітрям - 2,07. Встановіть формулу сполуки.

3.Під час сгорання 4,8 г. орган. речовини утворюється 3,36 л. вуглекислого газу та 5,4 г. води. Відносна густина парів речовини за киснем- 1. Визначте молекулярну формулу речовини.

4.Внаслідок спалювання 0,65 г. речовини одержали 2,2 г. вуглекислого газу та 0,45 г. води. Густина парів цієї речовини за воднем - 39. Встановіть формулу сполуки.Урок за 13.04.22

Зв'язки між класами органічних сполук

І.Прочитайте §32,

ІІ. Відпрацюйте головне:

1.Причини багатоманітності (понад 20 млн) органічних сполук – с.184

(це ми розглядали на початку навчального року – див. конспект)

Також рекомендую переглянути це питання у презентації, яка дається нижче

(в ній одночасно повторюється ряд важливих питань)

2.Генетичні зв'язки між класами органічних сполук

за схемою мал.57 на с.185 розберіть наступним чином хімічні реакції, за допомогою яких можна здійснити перетворення орг. речовин (записуємо словами дане перетворення, приводимо рівняння реакції, називаємо .речовини, вказуємо тип реакції):

1)АЛКАНИ → ГАЛОГЕНПОХІДНІ

     C2H6  + Cl2 →  C2H5Cl   + HCl 

(галогенування насичених – це реакція заміщення

     етан + хлор → хлоретан  + гідроген хлорид 

(умова (hʋ) опромінювання або (t) нагріванн у рівняннія) пишемо над стрілкою   

і так далі розглядаємо усю схему.

!!! для 23 реакції візміть три молекули амінооцтової кислоти і отримаєте трипептид цієї кислоти

ІІІ. Закріплення

Розгляньте презентацію з цієї теми, знайдіть на слайдах 16-23 подібні реакції і для реакцій з підручника вкажіть над стрілкою УМОВУ реакції

https://docs.google.com/presentation/d/1gXhZrBXte2yGTz8d5cT7u9yTXeTTfA3dQEhHx5lmchs/edit#slide=id.p25 

НАГАДУЮ, завтра зустрічаємося онлайн о  10.00
Урок за 06.04.22

Презентація проєктних робіт з теми

«Вплив полімериних матеріалів на здоровя людини і довкілля.

Проблема утилізації полімерів і пластмас у контексті

сталого розвитку суспільства»

Узагальнення та систематизація знань з теми

 «Синтетичні високомолекулярні сполуки»

І. ПЕРЕГЛЯД ПІДГОТОВЛЕНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ:

 1.     Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів    ПРЕЗЕНТАЦІЯ 1      Бондарева Д.

2. Переробка побутових відходів в Україні та інших країнах світу

      Презентація 2          Кухаркова Я.   і   Ус Т.                       

  3. Виготовлення виробів з пластикових пляшок

Презентація 3  Осипенко Ева 


За цю роботу дівчата отримують по 12 б.

ІІ.УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

«Синтетичні високомолекулярні сполуки» - повторіть вивчене за конспектами, уроками на блозі з відео, підручником.

ІІІ.КОНТРОЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ З ТЕМИ (до 12.04.22 виконайте тести)

https://forms.gle/vCUq1QYAvBy9SA5x6

Урок за 30.03.22

Тема           Синтетичні волокна.

 І.Вивчення нового матеріалу:

Опрацюйте §31 та наступні відео (у першому дається класифікація волокон та інформація про штучне ацетатне волокно; у другому – про синтетичні волокна)
Засвоєння  основних понять (записати  коспект)

1.Волокна – високомолекулярні сполуки, які характеризуються впорядкованим орієнтованим розміщенням лінійних молекул уздовж осі волокна, що зумовлює їх високу міцність.

2. Метод добування – поліконденсація (у випадках утворення поліестерних та поліамідних волокон – див.нижче)

3.Класифікація волокон – с.178 + мал.54 → складіть схему (дайте в ній визначення штучним та синтетичним волокнам) з прикладами.

4.Штучне ацетатне волокно добувають на основі природного полімеру  целюлози, яку піддають реакції з оцтовою кислотою і утворений полімерний продукт триацетат целюлози (кожна структурна ланка целюлози (залишок глюкози) реагує за рахунок груп –ОН з трьома молекулами оцтової кислоти) піддають подальшій обробці до отримання безпосередньо волокна.

5.Види синтетичних волокон:

поліамідні (молекули мономерів містять аміногрупу та карбоксильну групу, які реагують під час поліконденсації, тому структурні ланки з’єднані пепетидним зв’язком).

 Таким чином ε-амінокапронова кислота утворює капрон;

поліестерні (поліефірні) (молекули мономерів містять гідроксильні та карбоксильні групи, в результаті взаємодії яких утворюється естерний зв’язок, який і з’єднує  структурні ланки).

Таким чином з двох видів мономерів: терефталевої кислоти та етиленгліколю утворюється лавсан (назва виникла як абревіатура від назви лабораторії, де отримали це волокно «Лабораторія Високомолекулярних Сполук Академії Наук) 

- поліуретанові (молекули мономерів містять гідроксильні та изоцианатні групи (=N=C=O), які реагують між собою, але побічний продукт не виділяється – це полімеризація).

Таким чином з двох видів мономерів: диизоцианата и полиола утворюється полиуретан просторової (сітчастої) будови;

 цей матеріал  - эластомер, матеріал, який після розтягування повертається у вихідний стан;

він широко використовується для виробництва різноманітних сучасниих матеріалів з різними назвами – спандекс, лайкра, еластан;

його вважають матеріалом майбутнього.

ІІ.Закріплення

1.     Випишіть з першого відео властивості і застосування ацетатного волокна (коротко)

2.     Складіть таблицю «Синтетичні волокна»

Волокно

Формули та назви мономерів

Рівняння (схема) поліконденсації

Властивості

Застосування

Поліаамідне

 

КАПРОН

Поліестерне

 

ЛАВСАН

 ІІІ.Створення проєктів у вигляді презентацій до наступного уроку

Рекомендую самостійно розбитися учням на групи відповідно до тем, створити презентацію і надіслати на мою електронну адресу  irinapleva13@gmail.com 

                       Прохання зробити це до 05.04.22

Теми навчальних проєктів:

1.     Вплив полімерних матеріалів на здоровя людини і довкілля

2.     Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів

3.     Переробка побутових відходів в Україні та інших країнах світу

4.     Створення та використання екологічних полімерів

5.     Дослідження маркування виробів з полімерних матеріалів і пластмас

6.     Виготовлення виробів з пластикових пляшок

  

 Урок за 23.03.22

І.ПОВТОРЕННЯ (§28,29+ конспекти +відео):

Станом на 23.02.22 ми з вами опрацювали

1)Загальна характеристика СВР (полімерів):

повторіть такі поняття:

-         полімери;

-         класифікація полімерів (за походженням, будовою та відношенням до температури);

-         мономер, структурна ланка, ступінь полімеризації, відносна молекулярна маса полімеру;

-         способи утворення полімерів (реакції полімеризації та поліконденсації, особливості будови мономерів, які вступають у ці реакції);  

-         основні групи синтетичних полімерів.

2) Пластмаси

- поняття «Пластмаси»;

- склад пластмас (полімер, стабілізатори, пластифікатори, наповнювачі, барвники тощо);

- види (термопластичні та термореактивні);

- термопластичні пластмаси (вам було завдання узагальнити це питання у вигляді таблиці с.169 з додаванням колонок «рівняння полімеризації», «властивості», «застосування») – поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, тефлон, полістирен;

! зверніть увагу, що цей вид пластмас отримують реакцією полімеризації

- термореактивні пластмас(на основі фенолформальдегідної смоли) – с.169

 ! зверніть увагу, що цей вид пластмас отримують реакцією поліконденсації

фенолу та формальдегіду

На основі фенолформальдегідної смоли (ФФС) з різними наповнювачами отримують такі матеріали:

Текстоліт (ФФС + бавовняна тканини) – шарикопідшипники, шестерні машин.

Волокніт (ФФС + відходи бавовни) – гальмувальні накладки, сходи ексалаторів.

Гетинакс (ФФС + папір) – електроізолятор у радіо- та електротехніці.

Склопласт (ФФС + склотканина або скловолокно) – автоцистерни, кузови машин.

Карболіт (ФФС + деревинна мука) – телефонні апарати, електричні контактні плити.


!!! З метою закріплення вивченого треба було виконати вправи («Застосовуємо») - с.162 і с.170

 ІІ. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Тема «КАУЧУКИ» 

Прочитайте §30 та перегляньте наступні відео та презентацію


 


На що звернути УВАГУ (відпрацювати):

1.Що таке каучук ?, головна його властивість – с.171

2.Мономери – дієнові (алкадієни) вуглеводні, які містять два подвійних зв’язки, які розміщуються в молекулі через один ординарний зв’язок).

3.Каучуки утворюються в результаті полімеризаціі (зверніть увагу на зміну в будові структурної ланки – на місці подвійних зв’язків між атомами карбону основного ланцюга залишаються ординарні, на місці ординарного подвійний).

4.Природний каучук утворюється з 2-метилбута-1,3-дієну або ізопрену, який має стереорегулярну будову (це цис-ізомер, у структурних ланках метильні групи -СН2- розміщені по одну сторону від подвійних зв’язків), що і є причиною його високої ЕЛАСТИЧНОСТІ

5.Вулканізація – процес утворення гуми

каучук + сірка → нагрівання → ГУМА (3-6 % Сульфуру)

ебоніт = каучук + плнад 30 % Сульфуру) - ізолятор

!!! лінійний полімер перетворюється на просторовий або сітчастий (зміна властивостей)

Властивості гуми - с.172

6.Види синтетичних каучуків (їх дуже багато, знати хоча декілька):

а) бутадієновий каучук (нерегулярної будови транс-ізомер) – отримав С.Лебедєв у 1932 р., він поступався по еластичності природному – кабелі, взуття, предмети побуту;

б) дивініловий (бутадієновий регулярної будови – цис-ізомен) має високу еластичність!!! - шини

в) хлоропреновий (стійкій до хімічних реагентів) – виробництво труб для перекачування нафти, бензину

З метою закріплення виконайте завдання на с.176. 
Дистанційне навчання  27.01-04.02.22

Урок  за  02.02.22

Узагальнення знань з теми "Нітрогеновмісні сполуки"

1)    1)Повторити за підручником матеріал теми 4 (§23-26)

2)    2)Згадати з біології та  записати біологічні функції білків.

3)   3) Виконати тестові завдання §27

4)    4)Переглянути відеоурок та письмово виконати у зошиті завдання з нього:
КАРАНТИН  25.10.21- …

Урок 1  за  17.11.21

Узагальнюючий контроль знань з теми "Вуглеводні"

Оцінювання:   6 б - виконати 12 тестів;   9 б. - 16 завдань; 

                                  10 б. - 18 завдань;    12 б. - 20 завдань

!!!  Для завдань, які передбачають розрахунки або складання рівнянь,  обов'язково надсилаєте їх. 

Фото виконаної роботи надсилаєте до 8.50 на мою ел. пошту  irinapleva13@gmail.com

Фото завдань за посиланням 

 https://drive.google.com/drive/folders/1CoRuv4-iQjzf0PPAD3YBwrJaGbizXrbL?usp=sharing

 

 Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

 Урок 2  за  03.11.21

Спирти. Насичені одноатомні спирти

1. Опрацюйте §11 та  відеопрезентацію

https://www.youtube.com/watch?v=_tndBgiEtv4

на основі якої зробіть конспект за планом, що дається на початку цієї презентації.

2. Опрацюйте §12 та перепишіть наступний конспект у зошит

Хімічні властивості спиртів

 Для спиртів найбільш характерними є реакції за участю функціональної групи −OH.

  1. Реакції окиснення:

повне окиснення (горіння) відбувається з утворенням вуглекислого газу і води:

C2H5OH+3O2→2CO2↑+3H2O;

неповне (часткове) окиснення відбувається під дією сильних окисників.

Якщо мідну спіраль нагріти на полум'ї пальника, на ній утвориться чорний наліт купрум(II) оксиду:

 2Cu+O2→2CuO;

 при занурювання спіралі у розчин етанолу, з'являється запах альдегіду та чорний наліт зникає, мідна дротина знову стає рожевою

 CH3−CH2−OH+CuO→CH3−CHO + H2O + Cu

 2. Реакції дегідратації:

а)внутрішньомолекулярна дегідратація відбувається у присутності сульфатної кислоти кислоти при нагріванні вище 170°C. У результаті реакції утворюються ненасичені вуглеводні — алкени:

C2H5OH→C2H4+H2O.

 б)міжмолекулярна дегідратація може відбуватися за температури 130 — 160°C за наявності невеликої кількості кислоти. У результаті реакції утворюються етери:

CH3−OH+HO−CH3→CH3−O−CH3+H2O

утворюється  диметиловий етер

3. Взаємодія з гідроген галогенідами відбувається з утворенням галогенопохідних алканів:

 C2H5OH+HBr→C2H5Br+H2O.

 4. У результаті взаємодії з активними металами відбувається заміщення атомів Гідрогену гідроксильної групи з утворенням алкоголятів:

  2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑.

  Одержання етанолу:

  1. У промисловості етанол одержують гідратацією етену у присутності каталізатора:

  C2H4+H2O→C2H5OH.

  2. Етанол одержують під час бродіння глюкози у присутності дріжджових грибів:

  C6H12O6→2C2H5OH+2CO2

 Отриманий таким способом спирт називають харчовим і застосовують для виготовлення алкогольних напоїв.

Застосування етанолу

1)Етанол використовується як розчинник при виробництві ліків, косметичних засобів.

2)В якості дезинфікуючого засобу він застосовується в медицині.

3)З етанолу отримують харчову оцтову кислоту.

4)У суміші з бензином етанол використовується як пальне для двигунів внутрішнього згоряння.

 Д/З  на 24.11.21 

1.Вивчити зазначений теоретичний матеріал

2. Виконати впр.1-7 с.75; впр.1-6 с.80


 До уваги учнів !!!

По закінченню теми «Вуглеводні» буду збирати робочі зошити для перевірки виконаних завдань під час дистанційного навчання (конспекти та вправи)

 Урок 2  за  03.11.21

Тема «Поняття про ароматичні вуглеводні.  Бензен: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості, застосування»

І.Опрацювати §8 та переглянути відео

 ІІ.Скласти конспект:

1.Молекулярна та структурні (формула Кекуле і формула, яка відображає електронну будову молекули) формули бензену.

2.Фізичні властивості бензену.

3.Хімічні властивості бензену.

4.Складіть схему «Застосування бензену»

ІІІ.Виконайте впр.1-6 с.61-62

 

Онлайн-урок 1  за  03.11.21

Виконання вправ та розв’язування задач

з теми «Хімічні властивості ненасичених»

Виконати вправи:

-         № 1,2,4-8 с.50;

-        №1-9 с.57.

 

Уроки 1,2  за  27.10.21

Тема «Хімічні властивості алкенів та алкінів, їх застосування»

1.    Повторіть загальну характеристику ненасичених вуглеводнів, їх ізомерію та номенклатуру - §5, 7 (с.51-52); перегляньте відео:

2.    Опрацювати §6, 7 (с.52-56)

3.    Переписати опорні схеми хімічних властивостей етена (с.49) та етину (с.56) та до кожної властивості привести рівняння реакції. У цьому завданні скористайтеся відео:

а)хімічні властивості алкенів
б) хімічні властивості алкінів
4.Складіть схеми застосування алкенів (етену) та алкінів (етину)КАРАНТИН  12.03.-29.05.2020
Урок за 29.05.20
Аналіз контрольної роботиУсі ваші борги перевіряю останній раз 25.05.20, 
надсилати до 15.00 на мою ел.пошту
22.05.20 пишемо контрольну роботу на першому уроці (з 9.00 до 9.45),

Завдання розміщую о 9.00, виконуєте упродовж 45 хв. і до 10.00 надсилаєте мені фото виконаної роботи.
Оформлення контрольної роботи:
Прізвище, клас
Дата
Рівень (середній, достатній, високий)
Варіант (я розподіляю вас сама)
Виконання роботи 
Умова стосовно часу виконання
Учні, які надсилають роботу своєчасно, отримують оцінку відповідно до правильно зробленого, 
хто пізніше, оцінка знижується.Урок за 22.05.20
Контрольна робота за ІІ семестр
1.Приготуйте:
- періодичну систему хім.ел.;
- ряд активності металів;
- калькулятор;
- чернетку.
2.За посиланням перейдіть до завдань ІІІ і ІV варіантів контрольної роботи (завдання не треба переписувати! зразу під номером відповідь (відповіді)

3. Розподіл варіантів (пробачте, буду писати лише прізвища):
ІІІ варіант  
Басиста
Даниленко
Круглик
Кудояр
Лукашенко
Оснач
Перегуда
Пугич
Черненко
Шепель

ІV варіант
Болотов
Капля
Лифиренко
Мурашко
Остапчук
Порохняч
Титова
Шевченко 
Цирулик
ВІДКРИЙТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ ФОТОАЛЬБОМ СВОГО ВАРІАНТУ
УВАЖНО ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЇ,
 ВИЗНАЧТЕСЯ СТОСОВНО ЗАВДАНЬ, ЯКІ ВАМ ТРЕБА ЗРОБИТИ НА ОЦІНКУ ВАШОГО РІВНЯ (критерії давала 19,05.20)
 запишіть у зошиті:
 дата
Підсумкова  контрольна робота за ІІ семестр
рівень
 варіант
Фотозвіт к.р. надсилаєте до 10.15 сьогодні 22.05.20
 на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 
якщо будуть питання стосовно завдань, телефонуйте з 9.00 до 9.45
за телефоном 098-82-81-954
ПЕРЕВЕРНЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ НЕ ПЕРЕВІРЯЮ, 
коли пересилаєте фото, зразу його розміщуйте правильно
Тема 6             Багатоманітність та 
зв'язки між класами органічних сполук
Урок за 19.05.20

Узагальнення та систематизація знань з теми 

  "Багатоманітність та зв'язки між класами органічних сполук" (підготовка до підсумкової контрольної роботи)

З метою повторення та узагальнення матеріалу з курсу органічної хімії опрацюйте  завдання домашніх контрольних робіт (подібні завдання будуть 22.05.20)


Критерії оцінювання:
середній рівень (4-6 б.):
 4 теста з однією відповіддю (4 б.) + 1 тест з двома відповідями (1б) + 1 тест на відповідність та послідовність(1 б.) = 6 б.
достатній рівень (4-6 б.):
8 тестів з однією відповіддю (4 б.) + 2 теста з двома відповідями (1б) + 2 теста на відповідність та послідовність (1 б.)  +  завдання 17- скласти формулу за назвою (1б) + завдання 19 - визначити ступінь полімеризації (1 б.) + задача 20 без домішок - приймаємо масу речовини як "чисту" і розв'язуємо задачу в одну дію за рівнянням (1 б.) = 9 б. 

високий рівень (10-12 б.):
на 12 б. - всі завдання правильно
на 11 б. - 3 завдання з помилками
на 10 б. - 4 завдання з помилками
Рекомендації:
 Повторити (знати, вміти) - допоможуть конспекти:
1) загальні формули вивчених гомологічних рядів вуглеводнів та відповідно формули та назви гомологів кожного ряду
2) складання формул вуглеводнів по назвам
3) формули та назви радикалів, утворених нижчими алканами
4)характерні властивості алканів, алкенів, алкінів, аренів
5) назви реакцій приєднання (відщиплення) водню, води
6) загальні формули, функціональні групи класів оксигеновмісних та нітрогеновмісних (аміни) сполук, перші представники вивчених гомологічних рядів,їх властивості
7)структура та властивості білків
8)основні поняття по полімерам (див. вимоги до цього конспекту)
9)синтетичні високомолекулярні сполуки (за складеними конспектами) - проходили тест
10) вітаміни (див. конспект - таблицю "назва вітаміну, біол. роль та продукти + захворювання при нестачі)
11)якісні реакції на ненасичені,  одноатомні та багатоатомні спирти, альдегіди, карб. кислоти, глюкозу, крохмаль, білки, анілін
12) до практичних завдань:
- перетворення -  хім. властивості та добування:
а)добування нітросполук з алканів або бензену (реакція нітрування: 
 алкан(бензен) + нітратна к-та = нітроалкан (нітробензен)+ вода
б) перетворення нижчих алканів на вищі -  2 стадії:
1ст. заміщення (галогенування): алкан + галоген = галогенпохідний + галогеноводень
2 ст. реакція Вюрца 2 молекули галогенпохідного + натрій = алкан довший + сіль натрій галогенід
в) реакція Зініна - добування аніліну з нітробензену (відновлення воднем), за таким же принципом можно провести реакцію перетворення нітроалкану на аліфатичний амін
розрахунки:
а) ступені полімеризації n=М (полімеру) : М (структурної ланки)
або М (полімеру)= М (структурної ланки) х  n (ст. полімеризації)

б) задачі на "домішки" - див. урок за 15.05Контрольна робота розпочинається о 9.00 за двома варіантами (розподіл я вкажу), фотозвіт надсилати на мою ел .адресу до 10.30.Урок за 15.05.20
І.Загальні поняття про біологічно активні речовини
 (вітаміни, ферменти):
1.Прочитайте § 33
2.Переглянте відео з біології
3.Складіть конспект:
1) Що таке вітаміни? (с.189 + с.191)
2)Класифікація вітамінів (схема з прикладами)
3)Таблиця 15 підручника с.187-188: перенесіть її у зошит, але зробіть ще дві колонки «біологічна роль» -виписувати коротко і «продукти, що містять ці вітаміни»
4)Що таке ферменти?
5) Біологічне значення ферментів.
6)Властивості ферментів.
7)Застосування ферментів.
8)Що таке гормони?
9)Природа гормонів.
ІІ.Обчислення задач "На домішки..." (коли вихідна речовина містить певну частину домішок"
 1.Переглянте відео (пояснені задачі  (3) запишіть у зошит)
2.Повторіть методику розвязування таких задач за підручником §13 та розвяжіть задачі №1,2 с.83 (на прикладі органічних реакцій) - 
подібні задачі будуть на к.р. 22.05.20 !!!

Фотозвіт конспектів і розв'язку 3 задач за відео та 2 домашніх задач за підручником  надішліть на мою ел. пошту  irinapleva13@gmail.com  до 19.05.20

Урок за 08.05.2020
Розрахункові задачі
Виведення молекулярної формули органічної сполуки
Задачі даної теми ми вчилися розв'язувати у І семестрі.
І.Перегляньте у зошиті розв'язування задач на виведення молекулярної формули органічної сполуки (я вам давала різні випадки від простих до більш складних та показувала декілька підходів до їх розв'язування)
ІІ.Розв'яжіть разом з поясненням за наступним відео два випадки задач:
1)Знаходження молекулярної формули органічної сполуки за масовими частками елементів та молярною масою, яку знаходять на підставі густини газоподібної речовини. (Нагадую, що у пояснені позначення кількості речовини на 1-му слайді зображують, як ми з вами звикли – γ, в подальшому при розв'язуванні задач – n)
* у цьому поясненні індекси у формулі знаходять через мольне співвідношення елементів
2) Знаходження молекулярної формули органічної сполуки за продуктами сгорання та молярною масою, яку знаходять на підставі відносної густини парів даної речовини за іншим газом (у д. випадку за воднем)
* у цому способі знаходять індекси через мольне співвідношення елементів
ІІІ.Пропоную вам ще розв'язати подібні задачі за наступним відео, в якому:
задача 1 - Знаходження молекулярної формули органічної сполуки за загальною формулою гомологічного класу сполук та молярною масою речовини
задача 2 - Знаходження молекулярної формули органічної сполуки (з 2-х елемннтів) за масовими частками елементів та молярною масою, яку знаходять на підставі відносної густини парів даної речовини за іншим газом (у д. випадку за повітрям)
* у цьому поясненні індекси знаходять шляхом використання формули масової частки елементів
задача 3 Знаходження молекулярної формули органічної сполуки (з 3-х елемннтів) за масовими частками елементів та молярною масою, яку знаходять на підставі відносної густини парів даної речовини за іншим газом (у д. випадку за воднем)
* у цьому поясненні індекси у формулі знаходять через мольне співвідношення елементів
задача 4 - знаходження молекулярної формули органічної сполуки за продуктами сгорання та молярною масою, яку знаходять на підставі відносної густини парів даної речовини за іншим газом (у д. випадку за воднем)
 * у цому способі знаходять індекси через мольне співвідношення речовин за рівнянням сгорання у загальному вигляді
ІІІ.Д/З Самостійно розв'яжіть такі задачі:
1. а)виведіть молекулярну формулу алкіну, густина парів якого - 2,41 г/л.
б)виведіть молекулярну формулу насиченого одноатомного спирту, відносна густина пврів якого за воднем - 37.
2.Органічна сполука містить 40% С, 6,7% Н та Оксиген. Відносна густина її парів за повітрям - 2,07. Встановіть формулу сполуки.
3.Під час сгорання 4,8 г. орган. речовини утворюється 3,36 л. вуглекислого газу та 5,4 г. води. Відносна густина парів речовини за киснем- 1. Визначте молекулярну формулу речовини.
4.Внаслідок спалювання 0,65 г. речовини одержали 2,2 г. вуглекислого газу та 0,45 г. води. Густина парів цієї речовини за воднем - 39. Встановіть формулу сполуки.
Фотозвіт розв'язку 6 задач за двома відео та 4 домашніх задач для самостійного розв'язування надішліть на мою ел. пошту  irinapleva13@gmail.com  до 15.05.20
 Урок за 05.05.2020
Зв'язки між класами органічних сполук
І.Опрацюйте §32
ІІ.Опрацюйте матеріал презентаціїІІІ. До теми цього уроку запишіть:
1) Причини багатоманітності органічних речовин - підр. с.184 + слайд 6
2)Схема "Генетичні зв'язки між класами органічних сполук" слайд 16
3)Приведіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення за даною схемою - слайди 17-23, повторіть назви реакцій, зверніть увагу на умови реакцій.
4)Розглянте три приклади ланцюжків перетворень (запишіть у зошит) - слайди 25-27
IV.Д/З впр.1-3 с.186
Фотозвіт конспекту та д/з надішліть
на мою ел. пошту  irinapleva13@gmail.com  до 08.05.20

УВАГА!!! деякі тести з теми "Нітрогеновмісні" без прізвища - 
робота комусь не зарахована. Будьте уважні !!!
 Урок за 24.04.2020
Відповідно до листа МОН України від 16.04.2020 №1/9-213 навчання до кінця навчального року (як і планувалося до кінця травня) буде здійснюватися дистанційно, зустрічатися з вами ми вже не будемо, тому практичні роботи, які за програмою необхідно виконати (звичайно теоретично) переносити надалі немає сенсу. Виконаємо їх теоретично (зазвичай перед практичною ви завжди повинні були готуватися вдома).
Практична робота 1
Розв'язування експериментальних задач  (підручник с.126)


Дослід 1 (завдання 2 (б))


Розпізнавання гліцеролу та глюкози

Переглянте відео  https://youtu.be/K-trWB3Ne2U
Поясніть побачене, запишіть рівняння якісної реакції , яку дає тілки глюкоза як альдегід; схемою запишіть однакові якісні реакції на глюкозу та гліцерол як багатоатомні спирти.
Висновок до цього досліду: вкажіть, яка речовина є реактивом на гліцерол і  глюкозу та за яких умов.
 Дослід 2(завдання 3) 
Знаходження оцтової кислоти в етанолі.
Заппропонуйте два шляхи (якщо зможете) рішення цього завдання, та приведіть відповідні рівняння реакцій.
Висновок до цього досліду: вкажіть, які властивості оцтової кислоти дозволяють її визначити.
Дослід 3 (завдання 4) 
Доведення, що етанова кислота сильніша за карбонатну
Переглянте відео     https://youtu.be/7m5uFysauUg   , яке допоможе вам відповісти на це питання.
Поясніть виконання цього завдання та запишіть відповідне рівняння реакції.
Висновок до цього досліду: яка реакція дозволяє довести, що одна кислота сильніша за іншу?
Дослід 4 (завдання 5) 
Розпізнавання мила та стеарину (стеаринових свічок)
Це завдання ви можете виконати дома самостійно. 
Запишіть результати схематично.
Висновок до цього досліду: яка властивість мила дозводяє його відрізнити від  стеарину?  Які ще якісні реакції для розчина мила використовують? (знайдіть самостійно та запишіть рівняння реакцій).
Дослід 5 (завдання 6) 
Виявлення крохмалю у бульбах картоплі
Це завдання ви можете виконати дома самостійно. 
Запишіть результати схематично.
Висновок до цього досліду: що є реактивом для знаходження крохмалю?
Дослід 6 (завдання 7) 
Розчинність жирів 
Переглянте відео        https://youtu.be/sLHd9znDv8I
(Нагадую, що етилацетат - це естер, а естери - гіфдрофобні органічні речовини)
Схематично запишіть результати експеримента та зробіть висновок щодо розчинності жирів у різних за природою розчинниках.
Фотозвіт практичної роботи надішліть
на мою ел. пошту  irinapleva13@gmail.com  до 05.05.20


ХІМІЯ    -  10 клас     Урок за 21.04.20 
Узагальнення знань з теми "Синтетичні високомолекулярні речовини"
Контрольне тестування  - https://forms.gle/zRMbPqHDvjhUAzaM9


ХІМІЯ    -  10 клас     Урок за 17.04.20 
Тема  Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування
І. Опрацюйте §31
ІІ.Складіть конспект:
1.Волокна – високомолекулярні сполуки, які характеризуються впорядкованим орієнтованим розміщенням лінійних молекул уздовж осі волокна, що зумовлює їх високу міцність.
2. Метод добування – поліконденсація.
3.Класифікація волокон – с.178 + мал.54 → складіть схему (дайте в ній визначення штучним та синтетичним волокнам) з прикладами.
4.Види синтетичних волокон:
- поліамідні (молекули мономерів містять аміногрупу та карбоксильну групу, які реагують під час поліконденсації, тому структурні ланки з’єднані пепетидним зв’язком) – таким чином ε-амінокапронова кислота утворює капрон;
- поліестерні (поліефірні) (молекули мономерів містять гідроксильні та карбоксильні групи, в результаті взаємодії яких утворюється естерний зв’язок, який і з’єднує  структурні ланки) – таким чином з двох видів мономерів: терефталевої кислоти та етиленгліколю утворюється лавсан (название возникло в 50-е годы XX в. как сложносокращенное сущ. слогоинициального характера на основе словосочетания Лаборатория Высокомолекулярных Соединений Академии Наук)
- поліуретанові (молекули мономерів містять гідроксильні та изоцианатні групи (=N=C=O), які реагують між собою, але побічний продукт не виділяється – це полімеризація) – таким чином з двох видів мономерів: диизоцианата и полиола утворюється полиуретан просторової (сітчастої) будови;
 цей матеріал  - эластомер, матеріал, який після розтягування повертається у вихідний стан;
він широко використовується для виробництва різноманітних сучасниих матеріалів з різними назвами – спандекс, лайкра, еластан;
його вважають матеріалом майбутнього.
ІІІ.Переглянте відео (під час перегляду помітете помилку у схемі класифікації волокон - замість штучних у схемі двічі вказано синтетичні)
ІV.Складіть таблицю «Синтетичні волокна»

Волокно
Формули та назви мономерів
Рівняння (схема) поліконденсації
Властивості
Застосування
Поліаамідне

КАПРОН

Поліестерне

ЛАВСАН
V. Складіть схему:   Напрямки застосування поліуретану (інформація з інтернету)
VІ. Д/З
Повторити тему 5 «Синтетичні високомолекулярні речовини» -
уроки за 7, 10, 17 квітня - §28-31 – 21.04.20 буде контрольне тестування з даної теми
Також залікове завдання на 24.04.20: підготувати повідомлення (або презентацію)
«Вплив полімерних матеріалів на здоровя людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас» (тільки основна, конкретна інформація)
 Фотозвіт конспекту  пришліть  на 21.04.20, повідомлення/презентацію на 24.04.20 на мою ел. пошту  irinapleva13@gmail.com  до 17.04.20
Дивись зразу два уроки за цей тиждень!!!
ХІМІЯ    -  10 клас     Урок за 10.04.20 
переглянте 3 відео

https://youtu.be/9cKa5k1fu4s


https://youtu.be/9G2Ke3boh3s 


Фотозвіт конспекту та вправ пришліть на мою ел. пошту
irinapleva13@gmail.com  до 17.04.20

ХІМІЯ    -  10 клас     Урок за 07.04.20 
Залік з теми "Нітрогеновмісні органічні сполуки 
(аміни, амінокислоти, білки)"  - тестування https://forms.gle/2htph7UXgNxpg6su9
УВАГА!!!  РЕКОМЕНДУЮ!!!
  з 06.04.20  о 10.00 (1 урок)
 на каналі UA.Перший 
у середу (3 урок) та у п'ятницю (4 урок) 
будуть транслюватися уроки хімії.
Переглянте відео https://youtu.be/4pWIue0OwoI
                 https://youtu.be/9A7ciu-rjlA

Фотозвіт конспекту та вправ пришліть на мою ел. пошту
irinapleva13@gmail.com  до 10.04.20ХІМІЯ    -  10 клас     Урок за 27.03.20 
Тема Амінокислоти. Білки
І. Опрацювати  §24,25,26 
ІІ.Скласти короткий конспект за основними питаннями параграфів
ІІІ. Виконати тестові завдання §27 з теми "Нітрогеновмісні сполуки"
переглянте відео
Амінокислоти   https://youtu.be/3-mUS2tdgbo
Білки https://youtu.be/J8gEaZMgwIg
Кольорові реакції на білок
https://youtu.be/kaq_SUv_M2E
https://youtu.be/YzWqjPh3nI8


Фотозвіт конспекту та вправ пришліть на мою ел. пошту
irinapleva13@gmail.com  до 07.04.20
07.04.20 залік - тестування з теми "Нітрогеновмісні органічні сполуки"
h


ХІМІЯ    -  10 клас     Урок за 17.03.20 та 20.03.20
Тема Нітрогеновмісні органічні сполуки.
Аміни. Анілін.

 переглянте відео   бромування аніліна   https://youtu.be/U6R_B1hnLKc 
випишіть рівняння цієї реакції у табличку з відео


в) добування аніліна з нітробензена с.136  - це реакція Зініна
випишіть рівняння
г) застосування – випишіть галузі застосування
ГОЛОВНЕ! ЗАПАМЯТАЙТЕ!
АНІЛІН– сировина для виробництва анілінових БАРВНИКІВ

Д/З Опрацювати §23, скласти при цьому конспект
та виконати завдання №1-5 с.138
Фотозвіт конспекту та вправ пришліть на мою ел. пошту
irinapleva13@gmail.com  до 24.03.20


ХІМІЯ    -  10 клас     Урок за 13.03.20

Тема    Узагальнення та систематизація знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки». Виконання контрольних тестів та вправ з даної теми. 
І. Повторіть тему «Оксигеновмісні органічні сполуки» за конспектами або підручником  (§11-20)
ІІ.Виконайте тестові завдання та вправи
Середній рівень(4-6б.): №1-15,18 §22
Достатній і високий рівень(7-12б.):
1)Тестова робота, яку ви отримали в якості підготовки (робили фото)
Круглик Аліна виконує ІІ в.; усі інші учні – І в.
2) №16,17,19 -31  §22

на новій сторінці зошита запишіть
Прізвище та імя, клас
Д/З  на 17.03.20

Охайно та розбірливо  виконайте завдання відповідно обраного вами рівня складності у зошиті
Зробіть фото своєї роботи та до 17.03.20 надішліть її на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com (перевіряти буду 17.03.2020)

2 коментарі:

  1. Ссылка на тестирование 7.04.20 не работает

    ВідповістиВидалити
  2. Мы не смогли по ссылке перейти на тест. Проверьте, пожалуйста, ссылку.

    ВідповістиВидалити