Дистанційне навчання хіміяКАРАНТИН  12.03.-03.04.2020
ХІМІЯ    -  8 А,Б класи     Урок за 13.03.20
Тема          Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій
 І.Виконання залікових вправ з питання
«Склад, номенклатураі класифікація оксидів, кислот, основ, солей»
Середній рівень (4-6 б.): виконати вправу 2 с.231 (дати назви!)
Достатній-високий рівень (7-12б.):
-   виконати впр.1 с.231(виписати окремо у стовбчик назви оксидів, кислот, основ, солей, скласти (вказавши валентності складових частин) їх формули та для оксидів, основ, кислот вказати їх вид відповідно до їх класифікацій);
-         впр.10 с.153
ІІ.Виконання розрахунків за рівняннями реакцій
1.     Розрахунки з використанням кількості речовин реагентів або продуктів реакції  (собі у зошит записуєте тільки жирно виділене)
Приклад
-         Прочитайте завдання впр.4 с.168 (тільки перше речення)
-         Складаємо скорочену умову:
ν(Р)=2 моль
____________
ν(Р2О5)- ?
- Нагадую, що кількість речовини реагентів або продуктів реакції за рівнянням реакції визначаємо по коефіцієнтам.
-         Складаємо рівняння реакції
-         Підкреслюємо формули речовин зазначених в умові (дано-знайти)
-         Над цими формулами записуємо (дано-знайти)
-         Під цими формулами записуємо їх кількість речовини за рівнянням
ОТРИМАЛИ
                                    2 моль               х моль
4 Р   +   5О2  =   2 Р2О5      
4 моль                2 моль 
Виписуємо з рівняння пропорцію (тільки риску дробі робите горизонтально)
2/4=х/2       х=1                               
Відповідь: ν(Р2О5)=1 моль
Зробити самостійно за зразком – Д/З:
1)    Яка кількість речовини кисню витратиться на сгорання 2 моль фосфору?
2)    У воді розчинили 2,5 моль N2O5. Яка кількість речовини нітратної кислоти НNO3  утворилася?
 2. Розрахунки з використанням маси реагентів або продуктів реакції  
 Приклад
Яка маса хлоридної кислоти HCl прореагує з 0,5 моль кальцій оксиду СаО?
-         Складаємо скорочену умову:
ν(СаО)=2 моль
____________
m(HCl)- ?

-         Увага!!! – для речовини, яка повязана з масою m знаходимо молярну масу М:  
М((HCl)= 1 + 35,5 = 36,5 г/моль
-         Складаємо рівняння реакції
-         Підкреслюємо формули речовин зазначених в умові (дано-знайти)
-         Над цими формулами записуємо (дано-знайти)
-         Під цими формулами записуємо їх кількість речовини за рівнянням
-         Кількість моль HCl помножуємо (у стовбчик) на М((HCl)
-         ОТРИМАЛИ
                                2 моль     х г.
                                 СаО +  HCl  =   СаCl2 + H2О  
                               1 моль     2 моль
                                                                                                                                                         Х
                                                     36,5 г/моль
     73 г.
  Виписуємо з рівняння пропорцію
2/1=х/73       х=36,5                               
Відповідь: m(HCl)= 36,5г.

Зробити самостійно за зразком – Д/З:
3)    впр. 5(б)  с.168
4)    впр. 8 с.168
(обидві речовини повязані з масою – див. на  HCl у задачі-поясненні)   
   
3. Розрахунки з використанням об'єму газоподібних реагентів або продуктів реакції
Приклад
-         Прочитайте завдання впр.9 с.168
-         Складаємо скорочену умову:
V(О2)=5,6 л.
____________
m2О2)- ?
- Нагадую, що у розрахунках, які пов’язані з об’ємом V, використовують молярний обєм – Vm =22, л/моль
-         Знаходимо молярну масу М (Н2О2):  
М((H2О2)= 1∙2 + 16∙2 = 34 г/моль

-         Складаємо рівняння реакції
-         Підкреслюємо формули речовин зазначених в умові (дано-знайти)
-         Над цими формулами записуємо (дано-знайти)
-         Під цими формулами записуємо їх кількість речовини за рівнянням
-         Для Н2Окількість моль помножується на її молярну масу,
а для О2  кількість моль помножується на молярний обєм
ОТРИМАЛИ
                                х г.                            5,6л.
                                2Н2О   →   2H2О + О2  
                              2моль                         1 моль
                                                                                                            Х                                                                                    Х

                                 34 г/моль                    22,4 л/моль  
                                              68 г.                              22,4л.
Виписуємо з рівняння пропорцію
х/68 = 5,6/22,4       х=17                             
Відповідь: m(Н2О2) = 17г.
Зробити самостійно за зразком – Д/З:
5)    впр. 7  с.168
6)    впр. 12 с.168
ІІІ. Домашнє завдання:
на новій сторінці зошита запишіть
Прізвище та імя, клас
Д/З  на 17.03.20
Охайно та розбірливо  виконайте залікову вправу відповідно обраного вами рівня складності та 6 розрахунків – по 2 за трьома випадками, які я пояснила вище (рекомендую спочатку зробити на чернетку, а потім охайно переписати у зошит)
Зробіть фото своєї роботи та до 17.03.20 надішліть її на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com (перевіряти буду  17.03.2020)  

Для 9-Б, 10, 11 зроблю завтра 14.03.20
Завданя для самостійного опрацювання
навчального матеріалу з хімії
на час карантину (31-07.02.20)

Для учнів 8-А,Б класів

!!!  т.8 с.146  - повторюємо форомули кислот і вчимо кислотні залишки з валентностями (писати кислотний залишок та його валентність за назвою)
Опрацювати §29, 32, 34, 37 та виконати наступні завдання:
1.Скласти таблицю «Фізичні властивості оксидів» (§29, с.153):
Оксиди
молекулярної будови
(більшість кислотних оксидів)
Оксиди
немолекулярної будови
(основні та амфотерні оксиди)
Агрегатний стан


Колір


Розчинність у воді2.Оксиди в природі

Виписати (§29, с.154) формули та назви найпоширеніших природних оксидів та зазначити, де вони зустрічаються.
3.Виписати застосування оксидів
(коротко: назва, формула – галузі застосування).
4.Виконати впр.2 с.156.
5.Виписати фізичні властивості лугів (§32, с.168)
6.Вказати колір нерозчинних основ (§32,с.169 + інтернет)
алюміній гідроксид –
магній гідроксид -
купрум (І) гідроксид -
купрум (ІІ) гідроксид -
ферум (ІІ)гідроксид -
ферум (ІІІ) гідроксид –
7.Виписати галузі застосування основ:
а) кальцій гідроксиду
б) натрій гідроксиду
в) магній гідроксиду
(§32, с.170)
8.Виконати впр. №3.4 с. 171
9.Виписати фізичні властивості кислот:
- агрегатний стан;
- колір;
- розчинність у воді;
- запах
(§34, с.181)
10.Кислоти в природі (§34, с.182)
Виписати назви вказаних у § кислот і вказати їх знаходження у природі.

11. Використання кислот (§34, с.183)
Виписати назви вказаних у § кислот та вказати галузі їх застосування
12. Фізичні властивості солей (§37, с.202-203)
Вказати:
- агрегатний стан;
- колір;
- розчинність у воді;
- температури плавління
13.Солі в природі та їх застосування (§37, с.204-205)
Виписати назви, формули вказаних у § солей та перерахувати  галузі їх застосування.
14. Виконати впр. №2 с.206

Для учнів 9-Б класу

1.Тема «Ненасичені вуглеводні»
Опрацювати  §27, скласти таблицю «Порівняльна характеристика ненасичених вуглеводнів» (1 колонка - етен; 2 колонка – етин) за планом:
1.     Молекулярна та структурні.
2.     Фізичні властивості.
3.     Хімічні властивості:
а)реакція горіння;
б)приєднання водню – гідрогенізація (гідрування);
в)приєднання галогенів.
  4.   Застосування (мал. 27.2, 27.3)
 Виконати впр. 313, 318, 319 с.160.

2. Поняття про полімери на прикдладі поліетилену
Опрацювати §28, виписати поняття:
- полімер;
- мономер;
- структурна (елементарна) ланка;
- ступінь полімериизації.
Скласти (письмово) коротку характеристику поліетилену:
1.     Рівняння полімеризації
2.     Фізичні властивості
3.     Порівняння поліетилену (за твердістю, міцністю, tпл.  ) високого та низького тиску.
4.     Застосування  (мал. 28.3)

4.     Навчальний проект «Екологічно-безпечне використання полімерів»

 Для учнів10 класу

1.Тема «Жири»
  Опрацювати §18
Виписати:
1.     Що таке жири? Рівняння утворення жирів.
2.     Класифікація жирів за походженням (скласти схему),
порівняльна характеристика тваринних та рослинних жирів (коротко).
3.     Фізичні властивості жирів.
4.     Хімічні властивості жирів:
а)гідроліз (реакція з водою), біологічне значення цієї реакції;
б)лужний гідроліз (омилення), практичне значення цієї реакції;
в)гідрування рідких жирів, практичне значенння цієї реакції.
     5.  Біологічне значення жирів (використати знання з біології) – перерахувати основні біологічні функції жирів.
    6. Скласти схему «Травлення жирів»
Виконати впр.1-5 с.111.

2.Тема «Вуглеводні»
Прочитати §19-20

Виконати тестові завдання §22 до теми «Оксигеновмісні сполуки»
(на окремих аркушах)

Для учнів11 класу

Опрацювати §26-28; відповідати на питання після §.
Виконати письмово:     впр. 1-8 с.141;
                                        впр.1-5 с. 148;
                                        впр.1-5 с.153.


Немає коментарів:

Дописати коментар