Хімія 11 клас 2022-2023 н.р.

Дистанційне навчання 2022-2023 н.р.

ТЕМА 1    ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Урок №1     07.09.22

Тема уроку          Електронні і графічні електронні формули атомів

                                 s-, p-, d- елементів. Принцип «мінімальної енергії»

І. Повторення (з д. теми за 8 клас) та поглиблення раніше вивченого:

1. Загальні відомості про будову атома:

-  в центрі атома дуже маленьке «+» ядро,

   навколо «обертаються» «-» електрони;

-         в центрі атома дуже маленьке «+» ядро,    навколо «обертаються»

«-» електрони;

-         простір навколо ядра, в якому знаходяться електрони д. атома, називають електронною оболонкою, яка має також «-» заряд;

-         чисельно заряд ядра = заряду ел. оболонки, тому атом не має заряду;

-         ядро = протони (р) +нейтрони (n)

-         протон має умовний заряд «+1» і масу «1»,

-         нейтрон немає заряду і має масу «1»,

-         електрон має умовний заряд «-1» і масу → 0 (вони не впливають на масу атома),

-         заряд ядра = сума протонів,

-         сума протонів=сума електронів

-         № порядковий – протонне число=заряд ядра= сума протонів=сума електронів

-         маса ядра=маса атома (маса електрона → 0)= (протони+нейтрони)- нуклони;

-         відносна атомна маса (Аr)нуклонне або масове число = (протони+нейтрони),

-         кількість нейтронів= нуклонне число – протонне число=Аr - № пор.

2.Форми електронних хмар:

-електронна хмара утворюється в результаті руху електрона з великою швидкістю;

- форма хмари визначається підрівнем, на якому знаходиться електрон (енергією підрівня);

- S-хмара – сферична,

P-хмара – обємна вісімка

d- хмарадві перехрещені об’ємні вісімки

f - хмара має складну форму.

3. Принципи будови електронної оболонки та розміщення електронів:

- електрони умовно розподіляються по енергетичним рівням

(енергія електронів І ен. рівня < енергія електронів ІІ ен. рівня < енергія електронів ІІІ ен. рівня і т.д.)

Кількість ен. рівнів в атомі = № періоду

-         у межах кожного ен. рівня – по підрівням (п/р)

1 рівень – один підрівень   - s п/р

2 рівень – два підрівня   - s-п/р і  p -п/р

3 рівень – три підрівня   - s-п/р ; p -п/р  і  d -п/р

4 , 5, 6, 7 рівні – чотири підрівні  -  s-п/р ; p -п/р ; d -п/р і  f -п/р

-         у межах підрівня – по орбіталям або квантовим коміркам

s-п/р містить одну орбіталь (графічно – одна клітинка);

p -п/р містить три орбіталі  (три клітинки);

 d -п/р містить пять орбіталей  (пять клітинок);

            f -п/р містить сім орбіталей  (сімь клітинок).

-         на одній орбіталі може бути один або два електрони з антипаралельними спинами (у клітинці – одна стрілка або дві протилежні);

-         коли електрони розміщуються по орбіталям одного п/р, то спочатку – по одному, а потім вже «спарюються»;

-         знаходження електрона на певній позиції (рівень, підрівень, орбіталь) визначається запасом його енергії;

-         розташування електронів в атомі відбувається за принципом «мінімальної енергії», а саме у такій послідовності щодо рівнів і підрівнів (це можна прослідкувати по кольоровій П.С.):

1S 2S2P 3S3P 4S 3d 4P 5S 4d 5P 6S 4f 5d 6P 7S 5f 6d 7P

4.Максимальна кількість електронів:

- на орбіталі – 2;

- на s-п/р – 2;

- на p -п/р – 6;

- на d -п/р – 10;

           - на f -п/р – 14.

5.Кількість електронів на зовнішньому рівні в атомах S- і  P-елементів:

Кількість електронів на з/р в атомах елементів головних підгруп = № групи

6. Види елементів:

S-елементи (елементи головних підгруп), в атомах яких заповнюється електронами S-підрівень зовнішнього рівня; РОЖЕВИЙ колір клітин;

P-елементи (елементи головних підгруп), в атомах яких заповнюється електронами P -підрівень зовнішнього рівня; ЖОВТИЙ колір клітин;

d-елементи (елементи побічних підгруп), в атомах яких заповнюється електронами d -підрівень передостаннього рівня (другого з краю); СИНІЙ колір клітин;

f -елементи (елементи побічних підгруп ІІІ групи – 6 період лантаноїди, 7 період – актиноїди), в атомах яких заповнюється електронами f-підрівень передпередостаннього рівня (третього з краю); ВИНЕСЕНІ під таблицею.

7. Електронні і графічні електронні формули атомів – формули, які відображають будову електронної оболонки атома

(див. їх визначення на с.7-8).

ІІ.Виконання вправ:

1) на складання електронних і графічних електронних формул атомів:

А)атому калію і стронцію

Б)атому сульфуру і йоду

В)атому хрому і меркурію

2)визначення елемента за порівнянням з певним йоном (до №9* с.12)

ІІІ.Д/З:

1.     Опрацювати теорію з блогу (зробити конспект у зошиті) + §1

2.     Виконати впр.1-9 с.12

 

Урок №2     07.09.22

Тема уроку          Збуджений стан атома. Валентні стани елементів.

Можливі ступені окиснення нематалічних елементів 2 і 3 періодів

І.Повторення основних понятть теми

Прочитати с. 18 на зеленому фоні

ІІ.Опрацювання нових понять та їх пояснення вчителем:

1.Валентності та ступені окиснення елементів 2 і 3 періодів


            2.Стаціонарний (незбуджений) та збуджений стан атомів:

А) Карбону

Б) Фосфору

В)Сульфуру

Г)Хлору

3.Нездатність Нітрогену, Оксигену та Флуору до збудження з т.з. будови їх атомів.

ІІІ.Д/З

1.Опрацювати §3 та конспект класної роботи (пояснення вчителя)

2. виконати впр. 1-4 с.21/

Дистанційне навчання 15.03. - ... 


Роль хімії у створенні нових матеріалів


Роль хімії у розвитку нових напрямів технологій


Роль хімії у розвязанні енергетичної, екологічної, 

сировинної та продовольчої проблем

"Зелена хімія"
Урок 1 за 26.04.21
Контрольна робота з теми 
"Неорганічні речовини та їх властивості"
         1.Приготуйте:
- періодичну систему хім.ел.;
- ряд активності металів;
- калькулятор;
- чернетку.
2. Контрольна робота для середнього та достатнього рівнів дається на два варіанта (варіанти див. перед змістом к.р.);
 високий рівень – один варіант;
завдання розміщені послідовно.
    3.Умову завдань не переписуєте і не складаєте скорочену умову для задач (якщо можете без неї обійтись), зразу виконуєте)
І варіант      Усі за списком Басиста - Мурашко

ІІ варіант   Усі за списком Оснач - Шепельпель

Запишіть у зошиті дату, к.р. «тема», рівень та варіант
фотозвіт до 10.55 (10 хв. на відправлення фотозвіту)  сьогодні 26.04.21
 на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 
На другому уроці проведемо аналіз к.р. по завданням, які викликали у вас труднощі. Чекаю вас на другому уроці, готуйте питання.
І варіант
Середній рівень (4-6 б.)
1.Тест на відповідність (проставте у стовбчик номери, біля кожного номера вкажіть літеру)
Визначте просту речовину за її фізичною властивістю та застосуванням:
1.Інертний за норм. температури безбарвний газ, який використовують для синтезу амоніаку.
2.Легкий, з високою електропровідністю конструкційний матеріал.
3.Червоний, тугоплавкий порошок, який використовують у виробництві сирників.
4.Крихка тугоплавка речовина, використовується для виготовлення електродів.
5.Сріблясто-сірий метал, має високу пластичність, основа чорної металургії.

А) Графіт;   Б) Алюміній;   В) Залізо;   Г)Азот;   Д) Фосфор; Е) Срібло

2.Випишіть окремо (під літерою а) і б)  для
а) сульфатної кислоти                      та                  б)нітратної кислоти
номери, під якими зазначені їх формули, властивості, застосування:
!!! – є зайві, не всі номери  треба розписувати на два стовбчика
1) HNO2
2) HNO3
3) H2SO3
4) H2SO4
5)безбарвна рідина;
6)летка з різким запахом;
7)без запаху;
8)важка, оліїста;
9) гігроскопічна;
10) концентрована обвуглює вуглеводи (цукор);
11) в реакціях з металами ніколи не утворює водню;
12) «хліб хімічної промисловості»;
13) при навіть незначному підвищенні температури розкладається і жовтіє;
14) використовують для виробництва добрив та вибухових речовин
3. Виконайте практичні завдання:
а)складіть формулу алюміній нітрату;
б)розрахуйте для цієї речовини молярну масу;
в)порахуйте масові частки Алюмінію і Нітрогену;
г)визначте масову частку солі у розчині, якщо у 90 грамах води розчинили 10 грамів солі;
д)складіть рівняння нейтралізації (основа + кислота), за допомогою якої можна отримати цю сіль;
е) за рівнянням знайдіть масу алюміній нітрату, яку можна отримати з 0,3 моль нітратної кислоти
Достатній рівень (7-9 б.)
1 Складіть рівняння реакцій, дорівняйте, вкажіть їх тип:
 А) залізо + хлор
 Б) алюміній + розведена сульфатна кислота
 В) нагрівання ферум (ІІІ) гідроксиду
 Г) купрум (ІІ) хлорид + натрій гідроксид
2. У рівнянні А) вкажіть ступені окиснення елементів та визначте елемент-окисник, елемент – відновник.
3.Для реакції Г) складіть йонні рівняння.
4.Який аніон є реактивом на катіон NH4? Запишіть скорочене йонне рівняння та зазначте ознаку цієї реакції.
5.Для явищ:
 Адсорбція –
 Твердіть води –
 Парниковий ефект –
Виберіть із запропонованого пару: вуглекислий газ, йон Са2+ , йон К+, чадний газ, активоване вугілля.
6.Задача
До розчину, який містить 13,5 г. купрум (ІІ) хлорид, добавили розчин, в якому міститься 8,8 г. натрій гідроксиду. Розрахуйте масу осаду, що утворюється внаслідок реакції.
 ІІ варіант
Середній рівень (4-6 б.)
1.Тест на відповідність (проставте у стовбчик номери, біля кожного номера вкажіть літеру)
Визначте просту речовину за її фізичною властивістю та застосуванням:
1.Темно-червона рідина, водний розчин якої використовують в органічній хімії для визначення ненасичених речовин.
2.Сріблясто-білий метал – рекордсмен серед металів за електропровідністю.
3.Безбарвна кристалічна речовина, використовують в електротехніці як напівпровідник.
4.Важкий, але доволі м’який метал, використовують у виготовленні засобів захисту від опромінювання.
5.Кристалічна, безбарвна, тугоплавка речовина, алотропна модифікація Карбону.
 А) Титан;   Б) Кремній;   В) Срібло;   Г) Алмаз;   Д) Свинець; Е) Бром.
 2.Випишіть окремо (під літерою а) і б)  для
а) гашеного вапна                      та                     б)каустичної соди
номери, під якими зазначені їх формули, назви, властивості, застосування:
!!! – є зайві, не всі номери треба розписувати на два стовбчика
1) NaOH
2) CaCO3
3) K2CO3
4) Ca(OH)2
5)кальцій карбонат;
6)кальцій гідроксид;
7)калій карбонат;
8) натрій гідроксид;
9) біла тверда речовина;
10) гарно розчиняється у воді;
11) незначно розчиняється у воді;
12) викликає опіки на шкірі;
13) гігроскопічна;
14) її водний розчин використовують для визначення вуглекислого газу в лабораторії;
15) використовують у лужних акумуляторах;
16) використовують у с/господарстві для зниження кислотності грунтів;
17) використовують для очистки цукру;
18) використовують для виробництва мила.
3. Виконайте практичні завдання:
а)складіть формулу ферум (ІІІ) сульфату;
б)розрахуйте для цієї речовини молярну масу;
в)порахуйте масові частки Феруму і Сульфуру;
г)визначте масу солі у 200 грамах розчину з масово часткою солі 15%;
д)складіть рівняння нейтралізації (основа + кислота), за допомогою якої можна отримати цю сіль;
е) за рівнянням реакції знайдіть масу ферум (ІІІ) сульфату, яку можна отримати з 0,2 моль ферум (ІІІ) гідроксиду.
Достатній рівень(7-9 б.)
1 Складіть рівняння реакцій, дорівняйте, вкажіть їх тип:
 А) залізо + хлоридна кислота
 Б) ферум (ІІ) гідроксиду +  нітратна кислота
 В) фосфор (V) оксид + вода
 Г) нагрівання кальцій карбонату
2. У рівнянні А) вкажіть ступені окиснення елементів та визначте елемент-окисник, елемент – відновник.
3.Для реакції Б) складіть йонні рівняння.
4.Який катіон є реактивом на аніон СО32-, запишіть скорочене йонне рівняння та зазначте ознаку цієї реакції.
5.Для явищ:
 Алотропія –
 Твердіть води –
 Кислотні дощі –
Виберіть (та допишіть) із запропонованого пару: сульфур (VІ) оксид,
йон Mg2+ , йон Cu2+, кисень і озон, активоване вугілля.
6.Задача
 1111 г. вапняку, що містить 90% кальцій карбонату, прожарили до закінчення реакції. Який об’єм (н.у.) вуглекислого отримали?
(у першій дії округлюйте до цілого)
Високий рівень (10-12 б.) – один варіант
1.Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити таке перетворення (14 рівнянь, номеруєте усі рядочки, якщо не знаєте якусь реакцію, залишаєте рядок пустим, переписувати ланцюг не треба):

сірка→гідроген сульфід→сульфур (ІV) оксид→ сульфур (VІ) оксид→

→сульфатна кислота→цинк сульфат→цинк→ ?→?→цинк гідроксид→

→цинк оксид→цинк→цинк хлорид→цинк нітрат→цинк оксид
 2.Розрахункова задача
Який об’єм (н.у.) газу утвориться при зливанні хлоридної кислоти масою 200г. з масовою часткою хлороводню 7,3% і розчину натрій карбонату масою 100 г. з масовою часткою 10,6%, якщо об’ємна частка виходу продукту становить 90%.
3.Складіть електронний баланс та з його допомогою дорівняйте схему
окісно-відновної реакції:
 S  +  HNO3  → H2SO4  +  NO2  +  H2O
 4.Експериментальна задача
При додаванні до розчину невідомої солі сильної кислоти виділився газ без кольору та запаху, який у вапняній воді утворює помутніння.
При додаванні до цієї ж солі лугу (з нагріванням) виділяється газ з характерним запахом, водний розчин цього газу змінює колір фенолфталеїна на малиновий та його використовують у медицині.
Складіть формулу та дайте назву вихідній невідомій солі, складіть скорочені йонні рівняння для вищезазначених якісних реакцій.


Онлайн-урок 2 за 26.04.21
Аналіз контрольної роботиУрок 1 за 19.04.21
Тема   Узагальнення та систематизація знань з теми 
"Неорганічні речовини та їх властивості"
І.Виконання контрольного тестування з теми
"Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами" 
 (час виконання 10.00 - 10.30)


ІІ.  Повторити тему 4 за підручником та конспектами;
уважно прочитайте узагальнення до цієї теми с.182-185
26.04.21 - контрольна робота (різнорівнева) з цієї теми
ІІ.Вміти виконувати такі завдання:
Середній рівень (4-6 б.):
1.Визначати метали та неметали (різні алотропні форми)  за характерними фізичними властивостями та їх застосуванням (§15-16, 22-25).
2.Знати молекулярні формули, фізичні властивості та застосування:
- хлороводню (гідроген хлориду) та амоніаку (§18);
- нітратної та сульфатної кислот (§21);
- гідроксидів натрію та кальцію (тривіальні назви!) (§26);
- молекулярні формули та застосування солей с.146.
3. Практичні завдання: 
- скласти формулу середньої солі, 
- визначити для неї відносну  молекулярну (молярну масу), 
- масові частки елементів в ній, 
- зробити розрахунок масової частки  солі у розчині, якщо відомо, в якій масі води розчинили певну масу солі або знайти масу солі,якщо відома маса розчину та масова частка солі.
- написати рівняння реакції нейтралізації, в ході якої утворилася дана сіль,
- за рівняннм зробити розрахунки: знайти масу солі, якщо відома кількість речовини (моль) кислоти або основи, які вступають у реакцію нейтралізації.
Достатній рівень (7-9 б.)
1.Вміти складати формули оксидів, кислот, основ, солей та писати рівняння реакцій, характерних для:
-  металів та неметалів (§17,23,24), 
- гідроген хлориду та амоніаку (§18)
- кислотних та основних оксидів (§19)
- кислот (§20, 21)
- основ (§26)
- солей (§27)
Завдання: за назвами реагентів скласти рівняння реакції, проставити коефіцієнти та вказати її тип.
2. У речовинах однієї з реакцій попереднього завдання проставити ступені окиснення та визначити, який елемент - окисник, який - відновник.
3. Розв'язок задач одного виду: 
- на домішки;
- на надлишок;
- на вихід.
4. Дописати речення (вставити пропущені слова), які пов'язані з такими поняттями: адсорбція, алотропія, твердіть води, кислотні дощі, парниковий ефект.
5.Для даних  йонів вказати йони-реагенти та спостереження д. якісної реакції.
Високий рівень (10-12 б.)
1.Виконати перетворення, ланцюжок якого складено з назв речовин. 
2. Розв'язати комбіновану задачу (подібні розглядаю на другому уроці) 
3. Скласти електронний баланс до ОВР, проставити в ній коефіцієнти.
4.За описанням якісних реакцій визначити склад солі - скласти її молекулярну формулу.
Зверніть увагу !!!  Подібні завдання ми виконували упродовж навчального року (перегляньте свої конспекти)

Урок 2 за 19.04.21

Розв’язок розрахункових задач

-          на «домішки у вихідних речовинах»,
-         на «надлишок однієї з реагуючих речовин»,
-         на «відносний вихід продукту»
Пропоную розв’язати задачу, в якій обєднаємо усі три випадки.
За приклад реакції візьмемо добування вуглекислого газу в лабораторії – дія хлоридною кислотою на крейду. Крейда – мінерал кальцій карбонату з некарбонатними домішками. Хлоридна кислота – розчин хлороводню у воді.

Нагадаю формули знаходження виходу продуктів:
а) за масою:     wвих. = mпракт. mтеор.

б) за обємом:    φвих. Vпракт. : Vтеор.
Теоретичні дані знаходимо за рівнянням, практичні за вказаними формулами.
При визначенні надлишку речовин будемо знаходити кількості речовин 
                 γ = m : Mr                             γ = V : Vm

Умова задачі
На зразок крейди  масою 21,05 г., яка містить 5% (0,05) домішок подіяли розчином хлоридної кислоти масою 109,5 г. з масовою часткою хлороводню 10% (0,1).
Розрахуйте обєм вуглекислого газу (н.у.), який можна отримати, якщо практичний вихід від теоретично можливого складає 60% (0,6).
Розв’язок
1.Знаходимо маси кальцій карбонату у крейді та хлороводню у хлоридній кислоті:
m(CaCO3)=21,05‧0,95=19,99≈20г.
m(HCl)=109,5‧0,1=10,95г.

 2.Знаходимо кількості речовин кальцій карбонату та хлороводню:
 γ (CaCO3)=20г.  :   100г/моль = 0,2 моль
 γ (HCl)=10,95г.  :   36,5 г/моль = 0,3 моль
     3.Знаходимо, яка з реагуючих речовин знаходить в надлишку, а яка реагує повністю:
За рівнянням  γ (CaCO3) : γ (HCl) = 1:2     
CaCO3  + 2 HCl CaClH2О + CO2
1                                 2
За умовою     γ (CaCO3) : γ (HCl) = 0,2 : 0,3 = 1: 1,5 , а треба для повної взаємодії  0,2:0,4  →  HCl  не достатньо для повної взаємодії з 0,2 молями карбонату, тому весь HCl прореагує, карбонат – у надлишку. Розрахунок за рівнянням Vтеор. COробимо за HCl.

 4.Знаходимо Vтеор. CO   
за рівнінням γ (HCl) : γ (CO2) = 2 : 1
 за умовою γ (HCl) : γ (CO2) = 0,3 : 0,15   γ (CO2) = 1,5 моль 
→ Vтеор. (CO2) = 1,5 моль ‧ 22,4 моль/л = 33,6 л
 5.Знаходимо Vпракт.CO2 :  
 Vпракт. (CO)= Vтеор. (CO) ‧  φвих. = 33,6 л ‧ 0,6 =  20,16 ≈ 20,2 л.
ІІІ. Д/З  Розв’язати подібні задачі:
1.     Для добування в лабораторії амоніаку прожарюють суміш кристалічних речовин – нашатиря (амоній хлорид + домішки) та гашеного вапна (кальцій гідроксид + домішки).
Який обєм амоніаку (н.у.) можна отримати при прожарювання суміші з 30 г. нашатиря (масова частка домішок – 11%) та 
40г. гашеного вапна (масова частка домішок – 7,5%), якщо обємна частка виходу амоніаку складає 50% від теоретично можливого.
2. У розчин купрум (ІІ) сульфату масою 200г. з масовою часткою солі 40% занурили пластину масою 27 г., яка містить 83% заліза та 17% срібла (срібло в реакцію не вступає). Яка маса міді виділиться на металічній пластині після закінчення реакції, якщо масова частка виходу міді складає 90%?
Фотозвіт розв'язків задач до 17.04.20 надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 


Урок 1  за 12.04.21

Практична робота 2 (проведено онлайн)

«Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук»

Оформити цю роботу у зошити для практичних робіт,

Зошити забрати на столі чергового при вході у вестибюль школи  зліва і оформлені принести до понеділка 19.04.21 та покласти на той же стіл.

Урок 2 за 12.04.21

Виконання вправ з теми

«Генетичні зв'язки між класами неорганічних та органічних сполук»

Оскільки я не побачила виконаних завдань з даної теми за підручником

№1-6 с.180, сьогодні ви виконуєте ці завдання, використовуючи  усі доступні  для вас джерела інформації.

У наступний понеділок 19.04.21 з 10.00 до 10.30 за посиланням треба буде пройти тестування з даної теми на оцінку.

На четвертому уроці готуємося до контрольної роботи з теми

«Неорганічні речовини»
У звязку з тим, що ми з вами залишаємося на дист. навчанні,

фото конспектів по вивченню нового матеріалу та відповідно письмові домашні завдання ви будете мені висилати на мою електронну адресу

irinapleva13@gmail.com  

Мати на увазі!!!           За кожний конспект і д/з окрему оцінку не буду ставити.

При виставленні тематичної буде проведено контрольну роботу (залік), який буде оцінюватися окремою оцінкою + оцінка за всі конспекти дист. навчання по цій темі.

 ПРОХАННЯ: 1) писати акуратно та розбіриво; 2) кожна робота починається

Прізвище, клас, дата, тема, якщо завдання з підручника, вказуєте № вправи та сторінку; 3) надсилати фото у нормальному розташуванні (перевернуті не буду дивитися, в ел.пошті ваші фото не перевертаються).


Уроки 1,2   за    29.03.2021
Тема   Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук.
Виконання тренувальних вправ
1.Опрацюйте §34:
1.Генетичний звязок - …  с.179 (написати визначення) 
2.Схема ген. звязків між класами неорганічних сполук (переписати с.179)
3.До цієї (класичної) схеми приведіть свої приклади рівнянь за моїм зразком:

1)    2Ba + O2 →  2BaO      (Me  -   з «10»)
…       ваш приклад
2)    BaO  + Н2О →  Ba(OН)2
3)    S  +  O2  →  SO2     ;        2SO2  +  O2  → 2SO3   
(добування  SO3 із сірки можливо тільки шляхом 2-х реакцій; для інших випадків можна однією реакцією)
4)    SO3  + Н2О    Н2SO4
5)    Ba + S → BaS
6)    BaO + SO3 → BaSO4
   7,8) Ba(OН)2 + SO3 → BaSO4 + Н2О
          …
   7,8) BaO + Н2SO4 → BaSO4 + Н2О
          …
  9) Ba(OН)2 + Н2SO4 → BaSO4 + 2Н2О
          …
4. При складанні рівнянь до більш розширених ланцюгів перетворень
треба мати на увазі такі типові випадки:
а) Ме (10)   МеОН  луг:
 Ме + Н2О   МеОН  +  Н2
б) термічний розклад нерозчинних основ:
Ме(ОН)х   МеО  +  Н2О
в) добування нерозчинних основ:
розчин солі Ме (не з 10) + луг   нерозчинна основа↓  +  сіль
г) добування Ме (переважно побічних підгруп) з оксидів:
МеО  +     Н2        Ме  +  Н2О
              відновник
д) витискування слабких кислот з їх солей сильними кислотами:
 сіль слабкої кислоти  + сильна кислота    сіль сильної кислоти  +  слабка кислота 
е) перетворення розчинних хлоридів на нітрати:
хлорид  + АgNO3  → нітрат   +  АgСl↓  
є) перетворення розчинних сульфатів на нітрати або хлориди:
сульфат  + Ba(NO3)2  → нітрат   +  BaSO4
сульфат  + BaСl2  →  хлорид +  BaSO4
ж) взаємоперетворення карбонатів та гідрокарбонатів:
  CaCO3  +  CO2 +  H2O      Ca(HCO3)2
Ca(HCO3)   CaCO3  +  CO2 +  H2O   
або Ca(HCO3)2 + Са(ОН)→2CaCO3+2H2O
з) взаємодія амфотерних сполук з лугами:
Zn(OH)2 +2 NaOH  Na2[Zn(OH)4]
Al(OH)3 +3 NaOH  Na3[Al(OH)6]
 ІІ.Д/З Виконати вправи №1-6 с.180
 Фотозвіт конспекту  та вправ до 12.04.21 (після канікул) надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 

Уроки 1,2 за 22.03.21
Тема  Біологічне значення металічних та неметалічних елементів 
І.Опрацюйте §32 

ІІ.Перегляньте відео та презентацію

 


ІІІ. Використайте ці та інші джерела інформації і с
кладіть конспект у вигляді таблиці 

IV.Д/З Скласти конспект у вигляді таблиці, вивчити його

Впр.4,5 с.176

Фотозвіт конспекту  та вправ надішліть на мою електронну пошту 

за адресою  irinapleva13@gmail.com

Урок 1 за 15.03.21

Сучасні силікатні матеріали

І.Прочитайте §31.

ІІ.Перегляньте наступні відео і складіть конспект, в якому дайте коротку характеристику (сировина для виробництва, хімізм виробництва, технологічна схема виробництва, види продукції та її застосування) 

основним матеріалам силікатної промисловості:

-         Скло   

-         Цемент

-         Бетон

-         Цегла

-         Кераміка


ІІІ.Д/З: Скласти і вивчити конспект; впр.2 с.170

Фотозвіт конспекту  та вправ надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com

Урок 2 за 15.03.21

Мінеральні добрива

І.Прочитайте §30.

ІІ.Перегляньте наступне відео

ІІІ. Складіть конспект за планом:

1.     Що таке добрива?

2.     Класифікація добрив.

3.     Вимоги до добрив.

4.     Види простих мінеральних добрив (привести і знати формули і назви, зверніть увагу, що є діючою речовиною для кожного виду добрива)

А) азотні

Б) фосфорні

В) калійні .

5.Види комплексних мінеральних добрив.

6.Діагностика нестачі у рослинах Нітрогену, Фосфору, Калію.

7.Класифікація грунтів за кислотністю (рН грунтів).

8.Як знизити кислотність грунту?

9. Форми засвоєння а)Нітрогену; б) Калію, в) Фосфору.

10. Агрохімія. Засновник цієї науки ?

ІV.Д/З Скласти та вивчити конспект;

виконати вправу з відео на встановлення молекулярної формули добрива за складом;

впр.2 с.163;

впр.6 с.163 ***

Фотозвіт конспекту  та вправ надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.comДистанційне навчання 11.01.-24.01.2021

ДО УВАГИ УЧНІВ!!!   25.01.21 - збираю на перевірку робочі зошити і письмово перевіряю матеріал за 11.01 та 18.01.21 

Завдання перевірочної роботи на 25.01.21

1.Визначення Ме за :

а)за його положенням у періодичній системі;

б)за  будовою його атома (+ електронна формула);

в) характерною фізичною властивістю (§22);

г) характерним застосуванням (§25).

2.Визначити характеристики для Алюмінію та Феруму (залізу) (§23-24):

а)поширеність у природі, назви їх руд;

б)положення у періодичній системі;

в)будова їх атомів

в) фізичні властивості

г)скласти рівняння реакцій за їх участю

 Урок (1) за 18.01.21

Залізо: фізичні і хімічні властивості

І.Перегляньте відео

ІІ.Опрацюйте матеріал §24 та складіть конспект у робочому зошиті за планом:

1.Положення Феруму періодичній системі.

2.Будова атома Ферума , можливі валентності та ступені окиснення.

4.Фізичні властивості заліза.

3.Залізо у природі, найпоширеніші залізні руди (склад і назва).

4.Фізичні властивості заліза.

5.Хімічні властивості заліза(привести рівняння реакцій):

А) з неметалами (киснем, хлором, сіркою);

Б) з розчинами кислот (хлоридною, сульфатною, нітратною (з відео) );

В) з водою при нагріванні;

Г) з розчинами солей Ме, які в ряді активності Ме стоять після Fe;

Д) корозія заліза (одночасна взаємодія з киснем і водою) – з відео.

5.Якісні реакції на сполуки Fe2+ та Fe3+  - взаємодія розчинів солей Fe2+ та Fe3+ з ЛУГАМИ → утворення осадів - гідроксидів Fe2+ та Fe3+, які відрізняються за кольором.         Демонстрацію цих реакцій переглянте у наступному відео з 13 по 19 хв.

Запишіть рівняння цих реакцій у молекулярно-йонних формах.
ІІІ.Д/З  §24, скласти і вивчити конспект, впр.1-6 с.132.

 Урок (2) за 18.01.21

Застосування металів та їх сплавів

І.Опрацюйте матеріал §25

ІІ. Перегляньте відео


ІІІ. Складіть таблицю (впр.1 с.137)

ІV. Проект (впр.3 с.137) – у вигляді лепбуку. 

 

 

Урок (1) за 11.01.21      Загальна характеристика металів.

Фізичні властивості металів на основі їх будови.

І.Перегляньте 2 відео:                                                                                                             1)   

2) 

Опрацюйте матеріал §22 та складіть конспект у робочому зошиті:

І. Загальна характеристика металів:

1.Походження поняття «метал»:

Слово «метал» походить від грецького metallon, що означає «рудник» або «шахта».

2.Положення металічних елементів у періодичній системі хімічних елементів: 

(Зі 118 хімічних елементів, відомих на сьогодні, близько 100 елементів є металічними)

-          зліва і знизу від лінії «бор-астат» -  усі Ме (s,p,d,f –елементи)

-          зверху від лінії «бор-астат» у побічних підгрупах – Ме (d –елементи)

(Гідроген (Н) у данному випадку знаходиться у VII групі головній підгрупі)

3.Особливості будови атомів Ме:

- на зовнішньому рівні – мало електронів (1-3) → у хім. реакціях віддають їх

- радіус атомів Ме у порівнянні з НеМе одного періоду або групи завжди більший → це полегшує віддачу електронів 

!!! Будова атомів Ме визначає їх хімічні властивості

4.Ме елементи у природі  (природний стан Ме ел-в визначається їх активністю)

- Ме до Sn у ряді активності – у природі знаходяться тільки у сполуках

- Ме від Sn до Pt у ряді активності- як у сполуках, так і у вільному стані

Ме після Ag тільки у вільному стані

5.Особливості будови простих речовин Ме (див. відео та §7):

- вид хімічного звязку – металічний;

- тип кристалічної гратки -  металічна.

!!! Будова речовин Ме визначає їх фізичні властивості

6.Фізичні властивості (використовуючи зазначені джерела інформації, заповніть таблицю)

Ме

з min характеристикою

Фізична властивість

Ме

з max характеристикою

Рідкий - ртуть

Агрегатний стан

Усі інші тверді

три метали мають характерне забарвлення:

 золото - жовте,

мідь - червона,

цезій - світло-жовтий

Колір

Більшість

-          сріблясто-білі

-          сріблясто-сірі

Привести приклади Ме, що мають незначний металевий блиск

Металевий блиск

Привести приклади Ме з високим метал. блиском

Легкі – ρ < 5 г/см3

Привести приклад найлегшого Ме

Густина

Важкі – ρ > 5 г/см3

Привести приклад найважчого Ме

Легкоплавкі -  t < 10000

Привести приклади цих Ме

Температура плавління

Тугоплавкі - t > 10000

Привести приклади цих Ме

Ме з низькою електропровідністю

Привести приклади цих Ме

Електро-(тепло-)провідність

Ме з високою електропровідністю

Привести приклади цих Ме

???

Пластичність (ковкість)

???

???

Твердість

???

 ІІ.Д/З   §22, скласти і вивчити конспект;  впр.1-3 с.120-121

Урок (2) за 11.01.21

Алюміній: фізичні і хімічні властивості

І.Перегляньте відео

1) 


2)


ІІ.Опрацюйте матеріал §23 та складіть конспект у робочому зошиті за планом:

1.Положення у періодичній системі.

2.Будова атома, валентність, ступінь окиснення.

3.Фізичні властивості.

4.Хімічні властивості (привести рівняння реакцій).

5.Застосування (с.134)

•У великих кількостях алюміній використовують у металургії для одержання інших менш активних металів методом алюмотермії.

•Алюміній є цінним конструкційним матеріалом. Він відносно легкий (густина алюмінію набагато менша за густину сталі), але досить міцний. Тому з алюмінію виготовляють легкі й довговічні будівельні конструкції.

•Багато алюмінію потребує авіаційна промисловість. Дюралюмінієм обшивають корпуси літаків

•Пилоподібний алюміній та деякі його сполуки використовують як тверде ракетне пальне. •Алюміній легко піддається штамповці, він стійкий до корозії, а його сполуки нетоксичні. Завдяки цьому з алюмінію виготовляють столові прибори, посуд, бляшанки, кухонні гаджети.

•Через свою високу відбивну здатність та легкість напилення алюміній є ідеальним матеріалом для виготовлення дзеркал.

•Суміш алюмінію з ферум(III) оксидом — терміт — використовують для зварювання залізничних рейок та труб

ІІІ.Д/З  §23, скласти і вивчити конспект, впр.4-6 с.126.

Виконати проект «Крилатий метал»

Кінцевий продукт – лепбук, в якому викласти інформацію за питаннями с.127 підручника. 

  Урок за 14.12.20
Тема   "Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.
Кислоти. Кислотні дощі. 
Особливості взаємодії концентрованої нітратної та концентрованої сульфатної кислот з металами"

Нагадую, що на 14.12.20 треба було допрацювати матеріал §18 та оформити таблицю по амоніаку, гідроген хлориду та гідроген сульфуру, зверніть увагу на якісні реакції на хлорид-йон, сульфід-йон та йон амонію.

І.Опрацюйте §19, у зошиті запишіть тему та зробіть наступне:

1) Характер оксидів неметалічних елементів:

- несолетворні – CONO, N2O

- кислотні (SO2, SO3, CO2, SiO2, P2O5, NO2 – це ті оксиди, на прикладі яких ми знайомилися з кислотними оксидами у 8 класі)

2)Для вищезазначених оксидів заповніть таблицю (за матеріалом параграфа та додатковими джерелами) «Фізичні властивості, добування, застосування та знаходження у природі кислотних оксидів» - на дві сторінки розгорнутого зошита (на лівій- т.8 с.100 підручника, на правій – три колонки «Добування в лабораторії та промисловості», «Застосування» - коротко, «Знаходження у природі» - інформація тільки для вуглекислого газу та силіцій оксиду.

2)Хімічні властивості кислотних оксидів

складіть рівняння реакцій вищезазначених кислотних оксидів:

а) з водою (утворюються відповідні кислоти – див. ПАМЯТКУ 8 клас,

НЕ ЗАБУВАЙТЕ про силіцій оксид);

б)з основами (утворюються сіль тієї кислоти, яка відповідає даному оксиду, та вода);

в)з основними оксидами (утворюється одна сіль тієї кислоти, яка відповідає даному оксиду)

3) Парниковий ефект

(зробити невеличкий конспект за планом:

-         сутність даного явища та негативні наслідки для планети;

-         в результаті яких процесів утворюються парникові гази, які є причиною даної екологічної проблеми;

-         шляхи вирішення даної екологічної проблеми.)

ІІ. Опрацюйте §20, у зошиті запишіть тему та зробіть наступне:

1)Випишіть формули цих кислот та їх назви (див. ПАМЯТКУ 8 клас), зазначте вид кожної з них відповідно до 2-х класифікацій кислот - основність та наявність О (с.104).

2)Пригадайте загальні хімічні властивості РОЗЧИНІВ кислот (див. ПАМЯТКУ 8 клас + схема с.105).

Складіть рівняння реакцій за даними схемами для РОЗЧИНУ сульфатної кислоти та для РОЗЧИНУ нітратної (для нітратної не пишіть реакцію з металами – це буде окреме питання). 

3) Кислотні дощі (зробити невеличкий конспект за планом:

-         сутність даного явища та негативні наслідки для живих організмів;

-         в результаті яких процесів утворюються ті кислотні оксиди, які є причиною даної екологічної проблеми;

-         шляхи вирішення даної екологічної проблеми.)

ІІІ. Опрацюйте §21 та у зошиті зробіть наступне:

1)Особливості взаємодії нітратної кислоти з металами:

а) HNO3 і розведена і концентрована

реагує з металами як до Гідрогену так і після Гідрогену в ряді активності металів,

але НІКОЛИ не утворює водню2), тому що окисником виступає не атом Гідрогену, а атом Нітрогену у максимальний ступені окиснення +5;

б) за будь-яких умов НЕ РЕАГУЄ з  золотом, платиною та платиновими металами;

в) за нормальної температури (на холоді) концентрована HNO3 НЕ РЕАГУЄ

(пасивує) залізо, алюміній, хром;

г)реакція HNO3 з металами відбувається за схемою

 

Me + HNO3 Me(NO3)х продукт відновлення N з кислоти + H2O

 

продукт відновлення N з кислоти – NO2 ,  NO,   N2O,   N2 ,   NH3(NH4NO3)  залежить від активності металу та  концентрації кислоти.

2) Взаємодія концентрованої та розведеної HNO3  з важкими металами

(мідь, ртуть, срібло)  - переписати і розібрати рівняння с.112-113 з електронними балансами – мідь +   HNO3

3) Особливості взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з металами

(нагадую, що розведена сульфатна кислота реагує тільки з металами до Гідрогену у ряді активності металів та утворює сіль і водень):

а) концентрована H2SO4  реагує з металами як до Гідрогену так і після Гідрогену в ряді активності металів,

але НІКОЛИ не утворює водню2), тому що окисником виступає не атом Гідрогену, а атом Сульфуру  у максимальний ступені окиснення +6;

б) за будь-яких умов НЕ РЕАГУЄ з  золотом, платиною та платиновими металами;

в) за нормальної температури (на холоді) концентрована H2SO4 НЕ РЕАГУЄ

(пасивує) залізо, алюміній, хром;

г)реакція H2SO4 з металами відбувається за схемою (малюнок 46 на с.114) перепишіть

4) Взаємодія концентрованої H2SO4 з важкими металами

(мідь, ртуть, срібло)  - переписати і розібрати рівняння с.114 з електронним балансом – мідь +   H2SO4  конц

                                                       УВАГА !!!

21.12.20 – контрольна робота (2-й урок) з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки» т.4 підручника (§15-21) – треба підготуватися; 

на 1-му уроці – підготовка до цієї роботи.

На 21.12.20 підготуйте конспекти по сполукам неметалів з Гідрогеном та матеріал уроків за 14.12.20.

 

 
КАРАНТИН  12.03.-29.05.2020
Усі ваші борги перевіряю останній раз 25.05.20, 
надсилати до 15.00 на мою ел. пошту
Урок   26.05.20
 Узагальнення та систематизація знань з курсу хімії - 
підготовка до ЗНО
ВИКОНАЙТЕ ЗАПРОПОНОВАНИЙ ВАРІАНТ ЗНО З ХІМІЇ
 у форматі ЗНО 2020

38 завдання 
у другому стовбчику взяти
А. взаємодія купрум (ІІ) оксиду з вуглецем
Б.взаємодія вуглецю з кальцієм
В.взаємодія карбон (ІІ) оксиду з вуглецем
Г. алотропія Карбону (графіт перетворюється на алмаз)
Д.розклад кальцій карбонату
Панасевич А. виконує обов'язково, інші учні - за бажанням
Надіслати до 28.05.20  на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 


Урок   29.05.20
 Узагальнення та систематизація знань з курсу хімії - 

підготовка до ЗНО
В якості підготовки переглянте відео - зно 2016 з поясненнями
https://youtu.be/0fgKC8SSrY8

Б А Ж А Ю   У С П І Х І В !!!

Урок   22.05.20

 Узагальнення та систематизація знань з теми 
"Хімія та прогрес людства"
І.Переглянте конспекти, які ви складали у ході вивчення даної теми
ІІ. Випишіть основні поняття, які ви використаєте для створення кросворду до даної теми.
ІІІ. Побудуйте кросворд та надайте питання до нього (у дужках вкажіть  правильну відповідь)
Прохання - не "передирайте" один у одного або з одного й того ж джерела !!!
Фотозвіт виконаної роботи до 15.00  25.05.20  надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 

Урок   19.05.20
Підсумкова контрольна робота
 1.Приготуйте:
- періодичну систему хім.ел.;
- ряд активності металів;
- калькулятор;
- чернетку.
2. Контрольна робота для середнього та достатнього рівнів дається на два варіанти, завдання розміщені послідовно.
Гуща Д. та Панасевич А. отримали індивідуальні варіанти у форматі ЗНО
(ніхто більше мене не повідомив про завдання високого рівня)
    3.Умову завдань не переписуєте і не складаєте скорочену умову (якщо можете     без неї обійтись) для задач, зразу виконуєте)
!!! Ті учні, які писали контрольну 28.04.20 і за 19.04.20 не надсилають свою роботу, я їм автоматично ставлю оцінку, яку отримали за 28.04.
І варіант 

ІІ варіант

УВАЖНО ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЇ,
ЗНАЙДІТЬ СВІЙ ВАРІАНТ ТА РІВЕНЬ
 запишіть у зошиті:
 дата
Підсумкова  контрольна робота
рівень
 варіант
Фотозвіт к.р. надсилаєте до 10.30 сьогодні 19.05.20
 на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 
якщо будуть питання стосовно завдань, телефонуйте з 9.00 до 9.45
за телефоном 098-82-81-954

І варіант
Середній рівень (4-6 б.)
1.Тест на відповідність (проставте у стовбчик номери, біля кожного номера вкажіть літеру)
Визначте просту речовину за її фізичною властивістю та застосуванням:
1.Інертний за норм. температури безбарвний газ, який використовують для синтезу амоніаку.
2.Легкий, з високою електропровідністю конструкційний матеріал.
3.Червоний, тугоплавкий порошок, який використовують у виробництві3сирників.
4.Крихка тугоплавка речовина, використовується для виготовлення електродів.
5.Сріблясто-сірий метал, має високу пластичність, основа чорної металургії.

А) Графіт;   Б) Алюміній;   В) Залізо;   Г)Азот;   Д) Фосфор; Е) Срібло

2.Випишіть окремо (під літерою а) і б)  для
а) сульфатної кислоти                      та                  б)нітратної кислоти
номери, під якими зазначені їх формули, властивості, застосування:
!!! – є зайві, не всі властивості треба розписувати на два стовбчика
1) HNO2
2) HNO3
3) H2SO3
4) H2SO4
5)безбарвна рідина;
6)летка з різким запахом;
7)без запаху;
8)важка, оліїста;
9) гігроскопічна;
10) концентрована обвуглює вуглеводи (цукор);
11) в реакціях з металами ніколи не утворює водню;
12) «хліб хімічної промисловості»;
13) при навіть незначному підвищенні температури розкладається і жовтіє;
14) використовують для виробництва добрив та вибухових речовин
3. Виконайте практичні завдання:
а)складіть формулу алюміній нітрату;
б)розрахуйте для цієї речовини молярну масу;
в)порахуйте масові частки Алюмінію і Нітрогену;
г)визначте масову частку солі у розчині, якщо у 90 грамах води розчинили 10 грамів солі;
д)складіть рівняння нейтралізації (основа + кислота), за допомогою якої можна отримати цю сіль;
е) за рівнянням знайдіть масу алюміній нітрату, яку можна отримати з 0,3 моль нітратної кислоти
Достатній рівень (7-9 б.)
1 Складіть рівняння реакцій, дорівняйте, вкажіть їх тип:
 А) залізо + хлор
 Б) алюміній + розведена сульфатна кислота
 В) нагрівання ферум (ІІІ) гідроксиду
 Г) купрум (ІІ) хлорид + натрій гідроксид
2. У рівнянні А) вкажіть ступені окиснення елементів та визначте елемент-окисник, елемент – відновник.
3.Для реакції Г) складіть йонні рівняння.
4.Який аніон є реактивом на катіон NH4+ ? Запишіть скорочене йонне рівняння та зазначте ознаку цієї реакції.
5.Для явищ:
 Адсорбція –
 Твердіть води –
 Парниковий ефект –
Із запропонованого: вуглекислий газ, йон Са2+ , йон К+, чадний газ, активоване вугілля виберіть те, що пов'язано з даними поняттями.
6.Задача (на надлишок)
До розчину, який містить 13,5 г. купрум (ІІ) хлорид, добавили розчин, в якому міститься 8,8 г. натрій гідроксиду. Розрахуйте масу осаду, що утворюється внаслідок реакції.

ІІ варіант
Середній рівень (4-6 б.)
1.Тест на відповідність (проставте у стовбчик номери, біля кожного номера вкажіть літеру)
Визначте просту речовину за її фізичною властивістю та застосуванням:
1.Темно-червона рідина, водний розчин якої використовують в органічній хімії для визначення ненасичених речовин.
2.Сріблясто-білий метал – рекордсмен серед металів за електропровідністю.
3.Безбарвна кристалічна речовина, використовують в електротехніці як напівпровідник.
4.Важкий, але доволі м’який метал, використовують у виготовленні засобів захисту від опромінювання.
5.Кристалічна, безбарвна, тугоплавка речовина, алотропна модифікація Карбону.
 А) Титан;   Б) Кремній;   В) Срібло;   Г) Алмаз;   Д) Свинець; Е) Бром.

2.Випишіть окремо (під літерою а) і б)  для
а) гашеного вапна                      та                     б)каустичної соди
номери, під якими зазначені їх формули, назви, властивості, застосування:
!!! – є зайві, не все запропоноване треба розписувати на два стовбчика
1) NaOH
2) CaCO3
3) K2CO3
4) Ca(OH)2
5)кальцій карбонат;
6)кальцій гідроксид;
7)калій карбонат;
8) натрій гідроксид;
9) біла тверда речовина;
10) гарно розчиняється у воді;
11) незначно розчиняється у воді;
12) викликає опіки на шкірі;
13) гігроскопічна;
14) її водний розчин використовують для визначення вуглекислого газу в лабораторії;
15) використовують у лужних акумуляторах;
16) використовують у с/господарстві для зниження кислотності грунтів;
17) використовують для очистки цукру;
18) використовують для виробництва мила.
3. Виконайте практичні завдання:
а)складіть формулу ферум (ІІІ) сульфату;
б)розрахуйте для цієї речовини молярну масу;
в)порахуйте масові частки Феруму і Сульфуру;
г)визначте масу солі у 200 грамах розчину з масово часткою солі 15%;
д)складіть рівняння нейтралізації (основа + кислота), за допомогою якої можна отримати цю сіль;
е) за рівнянням реакції знайдіть масу ферум (ІІІ) сульфату, яку можна отримати з 0,2 моль ферум (ІІІ) гідроксиду.

Достатній рівень(7-9 б.)
1 Складіть рівняння реакцій, дорівняйте, вкажіть їх тип:
 А) залізо + хлоридна кислота
 Б) ферум (ІІ) гідроксиду +  нітратна кислота
 В) фосфор (V) оксид + вода
 Г) нагрівання кальцій карбонату
2. У рівнянні А) вкажіть ступені окиснення елементів та визначте елемент-окисник, елемент – відновник.
3.Для реакції Б) складіть йонні рівняння.
4.Який катіон є реактивом на аніон СО32-, запишіть скорочене йонне рівняння та зазначте ознаку цієї реакції.
5.Для явищ:
 Алотропія –
 Твердіть води –
 Кислотні дощі –
Виберіть (та допишіть) із запропонованого пару: сульфур (VІ) оксид,
йон Mg2+ , йон Cu2+, кисень і озон, активоване вугілля.
6.Задача (на домішки)
 1111 г. вапняку, що містить 90% кальцій карбонату, прожарили до закінчення реакції. Який об’єм (н.у.) вуглекислого отримали?
(у першій дії округлюйте до цілого)

Тема 5. ХІМІЯ І ПРОГРЕС ЛЮДСТВА

Хочу зразу вас попередити:  
22.05.20 - урок узагальнення та систематизації знань 
з теми  ХІМІЯ І ПРОГРЕС ЛЮДСТВА,  
ви складаєте кросворд (з відповідями) з цієї теми на 10-15 питань 
і до 26.05.20 надсилаєте мені.

 Уроки за 12.05.20 та 15.05.20
І.Роль хімії у розв’язанні енергетичної проблеми:
1)  Прочитайте с.200-202 підручника, переглянте  відеопрезентацію минулого уроку, де мова йде про вирішення саме цієї проблеми.
2)  З поданої нижче узагальнюючої інформації випишіть шляхи рішення енергетичної проблеми 

- Забезпеченість енергією є найважливішою умовою соціально-економічного розвитку країни, її промисловості, транспорту, сільського господарства, сфер культури і побуту.
- Традиційними джерелами енергії є найчастіше невідновні природні ресурси – вугілля, нафта, природний газ, торф, сланці. Останнім часом вони дуже швидко виснажуються. Не дивно, що це породжує енергетичну проблему.
Хіміки вважають, що в майбутньому (приблизно ще років 25–30) нафта збереже свою позицію лідера. Але її внесок в енергоресурси помітно скоротиться і 
буде компенсуватися 
зрослим внеском вугілля, газу, 
водневої енергетики, 
ядерного пального, 
енергії Сонця, 
енергії земних глибин 
інші видів відновної енергії, включаючи біоенергетику.
Поповнення паливних ресурсів у майбутньому пов’язують із раціональною переробкою вугілля. Наприклад, подрібнене вугілля змішується з нафтою, на добуту пасту діють воднем під тиском. При цьому утворюється суміш вуглеводнів – штучний бензин.
Дуже перспективною видається воднева енергетика. Вона ґрунтується на спалюванні водню, під час якого не виникають шкідливі викиди.
Невичерпні можливості містить ядерна енергетика. Її розвиток для виробництва електроенергії та теплоти дає змогу вивільнити значну кількість органічного палива.
Великі надії покладаються й на використання сонячної радіації (геліоенергетика). У Криму вже діють сонячні батареї, фотогальванічні елементи, які перетворюють сонячне світло в електрику. Сонячні батареї вже давно застосовують у навігаційних спорудах і на космічних кораблях. На відміну від ядерної, вартість енергії, яку добувають за допомогою сонячних батарей, постійно знижується.
Для виготовлення сонячних батарей головним напівпровідниковим матеріалом є силіцій та його сполуки. Нині хіміки працюють над розробкою нових матеріалів – перетворювачів енергії. Це можуть бути різні системи солей як накопичувачі енергії.
3) В якості закріплення перегляньте відеопрезетацію 


ІІ.Роль хімії у розв'язанні екологічних проблем:
1)Прочитайте с.202-205 підручника, переглянте  відеопрезентацію минулого уроку, де мова йде про вирішення саме цієї проблеми.
2)  З поданої нижче узагальнюючої інформації випишіть: 
а)глобальні екологічні проблеми;
б)чинники забруднення довкілля:
- природні (приклади)
-антропогенні (схема)
в) екологія - ...
г)Концепцію сталого розвитку та її складові;
д) роль хімії у вирішенні екологічних проблем;
е) глобальні екологічні проблеми Україїни


Екологічні проблеми людства. Розвиток цивілізації та науково-технічного прогресу спричинили зростання кількості населення на Землі. Відповідно збільшилися обсяги виробництв для задоволення дедалі більших потреб у використанні продуктів харчування, енергетичних ресурсів, сировини. Збільшився обсяг відходів в атмосфері й у стічних водах; побутовими відходами засмічені великі площі, які могли б використовувати як сільськогосподарські угіддя.
У 1990-х роках міжнародна спільнота була серйозно стурбована проблемами довкілля. Основними визнано такі: 
1) глобальне потепління клімату;
 2) виснаження озонового шару; 
3) накопичення в ґрунті токсичних металів і пестицидів; 
4) кислотні дощі; 
5) виснаження природних ресурсів планети; 
6) забруднення великих територій радіонуклідами.
Стало очевидним, що внаслідок господарської діяльності людини в природі порушилася динамічна рівновага, яка підтримувалася колообігами речовин, що вплинуло на зміну хімічного складу навколишнього середовища.
Незаперечним є той факт, що розвиток хімічної промисловості спричинив проблеми, що розглядаються як глобальні.
Чинники забруднення довкілля. Їх поділяють на природні й антропогенні.
До природних чинників належать виникнення землетрусів, виверження вулканів, стихійні лиха, космічний пил, продукти вивітрювання гірських порід і ґрунтів. Однак найбільше забруднює навколишнє середовище людина. Бездумне споживацьке ставлення до природних багатств упродовж тисячоліть призвело до знищення цілих ареалів лісових рослин, жорстокого винищення тварин, спустошення родючих земель і вирубування лісів. Усе це впливає на економіку та політику, моральний стан і здоров'я людини.
Чинниками антропогенного забруднення навколишнього середовища стала виробнича діяльність людинни:

Зовсім недавно доведено негативний вплив електромагнітних полів на біосферу.
Шляхи розв'язання екологічних проблем. Зважаючи на проблеми, що виникли, у 1992 р. у Ріо-де-Жанейро відбулася міжнародна конференція країн-членів ООН. На цій конференції вироблено рекомендації, що взяті за основу розвитку світової спільноти, —
 Концепцію сталого розвитку. Сталий розвиток декларує такий підхід до життя, коли інтереси суспільства скеровуються на встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства та захистом інтересів майбутніх поколінь, зокрема їхню потребу в безпечному та здоровому довкіллі. Нині сталий розвиток розглядають як такий, що забезпечує потреби теперішнього покоління задовольнити власні потреби. Концепція базувалася на трьох складових: економічній, соціальній та екологічній. Ці складові взаємопов'язані та стосуються розв'язання однієї проблеми: зберегти людство від екологічної катастрофи.
Екологічна складова полягає в:
- забезпеченні цілісності біологічних і фізичних природних систем, 
- збереженні здатності екосистем до самовідновлення та динамічної адаптації; 
- запобіганні деградації природних ресурсів, забрудненню навколишнього середовища та втраті біологічного розмаїття.
Зверніть увагу! Порівняно з викидами ТЕЦ, кольоровою металургією та транспортом, хімічна промисловість завдає менше шкоди довкіллю. Проте спостерігаються викиди в атмосферу шкідливих газів, які не використовують як вторинну сировину; надмірне застосування природних сировинних ресурсів; створення синтетичних полімерів, які не розкладаються й забруднюють навколишнє середовище.
Хімія має великий потенціал, що сприяє розв'язанню екологічних проблем, оскільки багато з них є наслідком хімічних виробництв.
 Однак хімічні знання — це той капітал, на якому ґрунтується охорона природи та її багатств:
- знаючи склад, будову та властивості речовин, можна передбачити їхній вплив на атмосферу, водні ресурси, ґрунти й рослинний та тваринний світ.;
- хімічна наука займається пошуком нових джерел відновлювальної енергетики та швидкого їх упровадження.;
- завдяки використанню хіміко-аналітичних методів контролю в довкіллі та якості хімічної продукції, стає відомою інформація про запобігання негативним впливам шкідливих речовин на довкілля;
-  учені-хіміки розробили методи очищення води та природних водойм, використання очисних споруд, відстійників з метою повторного використання газів і води;
- проводиться велика робота з пошуку нових джерел енергії для автотранспорту й техніки, які не забруднювали б довкілля вихлопними газами та важкими металами;
- хімія посідає почесне місце в такій нелегкій роботі, як дезактивація шкідливих речовин військової справи та радіоактивних відходів, їхнього безпечного схову;
- хімія пропонує нові способи переробки промислових і побутових відходів з їхнім подальшим використанням, зокрема шлаків, деревини, паперу тощо;
- завдяки заміні природних матеріалів безпечними хімічними змінюється ставлення до використання невідновлювальних енергоджерел, тобто зменшується використання в хімічній промисловості нафти та газу, кам'яного вугілля, а отже, ці природні багатства будуть збережені для майбутніх поколінь.
Глобальні проблеми людства стосуються й України. Після аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 р. виникла проблема радіаційного забруднення та загроза викидів на інших атомних станціях. На жаль, ще й тепер відбувається розклад радіаційних речовин, що залишилися під саркофагом. Існує проблема питної води, оскільки запаси прісної води вичерпуються, а використання води річок та інших водойм ускладнюється через відсутність належного очищення та недостатність водогонів і зношуваність уже наявних.
Безжально й неконтрольовано вирубуються ліси, що призводить до зникнення ареалів рослинного та тваринного світу, порушення структури ґрунтів. Через негосподарське ставлення до землі відбувається її забруднення надлишком мінеральних добрив і пестицидами. Свій внесок роблять природні процеси: солонцювання, ерозія, виснаження ґрунтів. Відсутня державна політика з утилізації відходів, а тому відбувається їхнє накопичення на відкритих сміттєзвалищах, що теж є джерелом екологічного лиха. Доведено, що промислові відходи займають майже 200 тис. гектарів землі. У багатьох містах, де зосереджені хімічні виробництва, за відсутності очисних споруд концентрація шкідливих речовин у повітрі перевищує гранично допустимі норми. Це шкодить здоров'ю людей та спричиняє важкі захворювання.
Зважаючи на зазначене, звернемося до свідомості кожної людини, кожного громадянина України. Бережіть природу та її багатства, виробляйте власне відповідальне ставлення за стан довкілля та збереження його рівноваги. Природа, як і людина, є живим організмом, який потребує ощадливого ставлення, грамотної поведінки з нею та дотримання етичних норм співжиття.
3) В якості закріплення та доповнення розглянутого пропоную подивитися

відеопрезетації https://youtu.be/STTLrmA8wqo


ІІІ. "Зелена" хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією
1)  Прочитайте с.204-205 підручника, 
2)  Випишіть:
а) що таке "зелена" хімія?
б) 12 принципів "зеленої" хімії 
мериканські хіміки Пол Анастас і Джон Уорнер у 1998 р. сформулювали й затвердили
12 принципів «зеленої» хімії)
в) для більшого зрозуміння прочитайте додатково нищевикладену інформацію з цього питання

Зважаючи на всі глобальні проблеми людства та України, хімія стала на шлях розвитку нового наукового напряму — «зеленої», або інакше її називають «екологічно раціональної» хімії. Це міждисциплінарна інтегрована течія в хімії, яка поєднує синтетичну органічну хімію з аналітичною та фізичною хімією, токсикологією, мікробіологією, біотехнологією та технічними науками.
«Зелена» хімія - це суспільний рух і науковий напрям, що пропонує розвиток технологій, які використовують більш ефективні хімічні реакції; вона пов'язана з «відкриттям, розробкою та застосуванням хімічних процесів, що зменшують або вилучають використання й утворення шкідливих речовин». Так трактує поняття «“зелена” хімія» Міжнародна спілка теоретичної та практичної хімії IUPAC.

«Зелена» хімія пропонує два напрями розвитку:    
перший — це переробка, утилізація та знищення екологічно небезпечних побічних і відпрацьованих продуктів хімічної промисловості;
-  другий — перспективніший, що забезпечить розробку нових промислових процесів, які не спричиняють викидів шкідливих для навколишнього середовища продуктів (навіть побічних) або зводять їхнє використання й утворення до мінімуму.

Одночасно з цим «зелена» хімія — це хімія природного довкілля.

«Зелена» хімія стосується всього циклу хімічної продукції на різних етапах виробництва та за потреби її утилізації.
Американські хімікиПол Анастас і Джон Уорнер у 1998 р. сформулювали й затвердили 
12 принципів «зеленої» хімії
1) Краще запобігти викиду забруднень, ніж потім від них позбавлятися.
2) Синтез слід планувати так, щоб максимальна кількість використаних матеріалів увійшли до кінцевого продукту.
3) Слід планувати методи синтезу так, щоб реагентами і кінцевими продуктами служили речовини, які малотоксични або зовсім нетоксичні для людини і природи.
4) Серед цільових хімічних продуктів слід вибирати такі, які разом з необхідними властивостями володіють максимально низькою токсичністю.
5) Необхідно по можливості уникати використання в синтезі допоміжних речовин (розчинників, екстрагентів і ін.) або вибирати нешкідливі.
6) При плануванні синтезу потрібно враховувати економічні і екологічні наслідки виробництва енергії, необхідної для проведення хімічного процесу, і прагнути до їх мінімізації. Слід прагнути проводити синтез при температурі навколишнього середовища і нормальному тиску.
7) Слід використовувати поновлювану сировину там, де це технічно і економічно обгрунтовано.
8) Необхідно скорочувати число стадій процесу (для цього уникати при синтезі стадій блокування груп, введення-зняття захисту, тимчасової модифікації физико-хімічних процесів).
9) Каталітичні реагенти (по можливості максимально селективні) переважні в порівнянні із стехіометричними.
10) Хімічні продукти бажано застосовувати такі, щоб після закінчення потреби в них вони не зберігалися в навколишньому середовищі, а розкладалися до безпечних речовин.
11) Аналітичні методики слід розвивати так, щоб в режимі реального часу забезпечувати моніторинг утворення продуктів реакції, серед яких можуть опинитися небезпечні.
12) Речовини, використовувані в хімічних процесах, слід вибирати так, щоб звести до мінімуму можливі аварії, включаючи розливи, вибухи і пожежі.

«Зелена» хімія — це майбутнє нашої планети

Технології «зеленої» хімії запобігатимуть забрудненню на молекулярному рівні, застосовуючи інноваційні наукові розв'язання екологічних проблем і перешкоджаючи утворенню шкідливих речовин.

«Зелена» хімія відкриває нові перспективи для енергонезалежності села на основі «зеленої» енергії.

«Зелену» хімію називають «новим мисленням хімії», філософією сучасних хімічних досліджень. Її світоглядний орієнтир — коеволюція людини та природи, збереження біосфери.

Принципи «зеленої» хімії та закладені в концепцію ідеї мають стати основою підготовки нового покоління дослідників.

Фотозвіт виконаної роботи до 19.05.20 надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 

                                                      Урок    08.05.20
                Роль хімії у розв'язанні сировинної і продовольчої проблем

І.Опрацюйте § 38 + додаткові джерела інформації з д.теми.
ІІ. Перегляньте відеопрезентацію


ІІІ.Використовуючи вищевказані джерела,  складіть схеми, які показують шляхи вирішення зазначених проблем людства
Фотозвіт виконаної роботи до 12.05.20 надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com Урок    05.05.20
Роль хімії у створенні нових матеріалів,
розвитку нових напрямів технологій

І.Опрацюйте § 37 + додаткові джерела інформації з д.теми.
ІІ. Опрацюйте та зробіть тези з питання:
«Роль хімії у створенні нових матеріалів»
1.     Основні напрями розвитку хімічної науки та технології:
-      створення нових матеріалів,
-      добування екологічно чистих речовин,
-      створення умов для зростання добробуту та забезпечення здорового способу життя людей.
2.     Матеріали - речовини, які використовують для виготовлення фізичних тіл, предметів для вжитку чи виробництва.
3. Природні ресурси для створення нових матеріалів:
а) металічні матеріали                                                б) неметалічні матеріали
4. Металічні матеріали (чисті метали та їх сплави - §25)
У промислових масштабах використовують магнієві, титанові, нікелеві й інші сплави.
а)магній:
     -    синтезу органічних сполук,
-      піротехніці,
-      розкислювач у металургії,
-      відновник металів у виробництві сплавів,
-      магнієві сплави - найлегші конструкційні матеріали (висока міцність, легка обробка, доволі добре піддаються різанню та зварюванню).
б)цирконій:
-      виготовлення радіоламп ,
-      його сплав з нікелем і кобальтом - замінник швидкорізальної інструментальної сталі;
-      сплав цирконію з міддю, нікелем і кобальтом — при виготовленні різальних інструментів, зварювальних електродів, хімічної апаратури.
-      цирконій оксид (тугоплавкий) - матеріал для виробництва дроту, тиглів, цементу,  
-      сплави цирконію з оловом, залізом, нікелем і хромом  мають високу міцність і корозійну стійкість.

в)титан та його сполуки   (літако-, ракето-, машинобудування; виготовлення хімічноїапаратури, медичних інструментів);

г)порошкова металургія – технологія виробництва порошків і виготовлення виробів з них.

Переваги порошкової металургії:
1)    добування матеріалів, які неможливо отримати іншим способом:
-      тугоплавкі матеріали вольфраму й танталу, сплави на основі їхніх карбідів;
-      композиційні матеріали з металів і неметалів;
-      пористі матеріали тощо.
2)    дозволяє економити метали;
3)    отримують матеріали з меншим вмістом домішок і кращими показниками твердості, термостійкості, стійкості до корозії та дії радіації тощо.

5.Неметалічні матеріали: 
а) полімери (синтетичні смоли, пластмаси й каучуки) - міцні, стійкі до стирання та дії агресивних середовищ, високих температур, добрі діелектрики.
б)силікатні матеріали (кераміка, цемент, скло, бетон (§31
в)композиційні матеріали – композити - матеріали, які:
- поєднують два або більше компонентів, що нерозчинні або малорозчинні один в одному й мають різні властивості;
- складаються з основи та наповнювачів (пластична основа — це зв'язувальний матеріал, наповнювач надає міцності);
- мають високу міцність, пластичність, пружність і зносостійкість

Види композитів:
а)деревинні композиційні матеріали – (натуральна деревина  +  розплав полімера) + висока температура + тиск  →  склеювання, деревина змінює свою структуру і хімічний склад;
б)металокерамічні композити - кермети - пресування заготовок з порошків (металів і кераміки) з подальшим їхнім спіканням.

Виробляють також композити на основі алюмінію, берилію, нікелю, кобальту.
Матриці цих композитів можуть складатися з чистих металів або сплавів на їхній основі.

Серед сплавів важливу роль відіграють силіциди металів (синтез -  метал + силіцій).

в)норпласти — це композити, основою яких є полімери (виготовляють автомобільні коврики);
г)піникомпозиційні матеріали, наповнені газами.
д) композити на основі боридів і силіцидів металів - нові композиційні матеріали (використовують в авіаційній та ракето-космічній техніці) - матеріали на основі боридів і силіцидів металів.
ІІІ. Самостійно зробіть подібний конспект (або презентацію) з питання
«Роль хімії у розвитку нових напрямів технологій»
1.     Молекулярний дизайн
2.     Нанотехнології
3.     Біотехнології
Фотозвіт виконаної роботи до 08.05.20 надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com Урок    08.05.20
Роль хімії у розв'язанні сировинної і продовольчої проблем

І.Опрацюйте § 38 + додаткові джерела інформації з д.теми.
ІІ. Перегляньте відеопрезентаціюІІІ.Використовуючи вищевказані джерела складіть схеми, які показують шляхи вирішення зазначених проблем людства


Урок     28.04.20
Контрольна робота з теми 
"Неорганічні речовини та їх властивості"
         1.Приготуйте:
- періодичну систему хім.ел.;
- ряд активності металів;
- калькулятор;
- чернетку.
2. Контрольна робота для середнього та достатнього рівнів дається на два варіанта (варіанти я розподіляю нижче - для Гущі та Панасевича варіант не вказую (вони , сподіваюсь,беруть високий рівень);
 високий рівень – один варіант;
завдання розміщені послідовно.
    3.Умову завдань не переписуєте і не складаєте скорочену умову для задач (якщо можете без неї обійтись), зразу виконуєте)

І варіант (пробачте, пишу тільки прізвища)
Болтунова
Гмирко
Дяглев
Кривуляко
Маменко
Мельник
Овчинник
Савінова (за бажанням можеш брати високий рівень)
Ус
Шемет
ІІ варіант
Бродець
Головач
Коструба
Купневич
Матора
Москаленко
Склярова
Хлус
Шкурко
УВАЖНО ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЇ,
ЗНАЙДІТЬ СВІЙ ВАРІАНТ ТА РІВЕНЬ
 (запишіть у зошиті дату, к.р. «тема», рівень та варіант)
БАЖАЮ УСПІХУ
нагадую, що ви надсилаєте фотозвіт до 9.00 сьогодні 28.04.20
 на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 
якщо будуть питання технічного плану, телефонуйте з 8.00 до 8.45
за телефоном 098-82-81-954
І варіант
Середній рівень (4-6 б.)
1.Тест на відповідність (проставте у стовбчик номери, біля кожного номера вкажіть літеру)
Визначте просту речовину за її фізичною властивістю та застосуванням:
1.Інертний за норм. температури безбарвний газ, який використовують для синтезу амоніаку.
2.Легкий, з високою електропровідністю конструкційний матеріал.
3.Червоний, тугоплавкий порошок, який використовують у виробництві сирників.
4.Крихка тугоплавка речовина, використовується для виготовлення електродів.
5.Сріблясто-сірий метал, має високу пластичність, основа чорної металургії.

А) Графіт;   Б) Алюміній;   В) Залізо;   Г)Азот;   Д) Фосфор; Е) Срібло

2.Випишіть окремо (під літерою а) і б)  для
а) сульфатної кислоти                      та                  б)нітратної кислоти
номери, під якими зазначені їх формули, властивості, застосування:
!!! – є зайві, не вподряд треба розписувати на два стовбчика
1) HNO2
2) HNO3
3) H2SO3
4) H2SO4
5)безбарвна рідина;
6)летка з різким запахом;
7)без запаху;
8)важка, оліїста;
9) гігроскопічна;
10) концентрована обвуглює вуглеводи (цукор);
11) в реакціях з металами ніколи не утворює водню;
12) «хліб хімічної промисловості»;
13) при навіть незначному підвищенні температури розкладається і жовтіє;
14) використовують для виробництва добрив та вибухових речовин
3. Виконайте практичні завдання:
а)складіть формулу алюміній нітрату;
б)розрахуйте для цієї речовини молярну масу;
в)порахуйте масові частки Алюмінію і Нітрогену;
г)визначте масову частку солі у розчині, якщо у 90 грамах води розчинили 10 грамів солі;
д)складіть рівняння нейтралізації (основа + кислота), за допомогою якої можна отримати цю сіль;
е) за рівнянням знайдіть масу алюміній нітрату, яку можна отримати з 0,3 моль нітратної кислоти
Достатній рівень (7-9 б.)
1 Складіть рівняння реакцій, дорівняйте, вкажіть їх тип:
 А) залізо + хлор
 Б) алюміній + розведена сульфатна кислота
 В) нагрівання ферум (ІІІ) гідроксиду
 Г) купрум (ІІ) хлорид + натрій гідроксид
2. У рівнянні А) вкажіть ступені окиснення елементів та визначте елемент-окисник, елемент – відновник.
3.Для реакції Г) складіть йонні рівняння.
4.Який аніон є реактивом на катіон NH4+ ? Запишіть скорочене йонне рівняння та зазначте ознаку цієї реакції.
5.Для явищ:
 Адсорбція –
 Твердіть води –
 Парниковий ефект –
Виберіть із запропонованого пару: вуглекислий газ, йон Са2+ , йон К+, чадний газ, активоване вугілля.
6.Задача
До розчину, який містить 13,5 г. купрум (ІІ) хлорид, добавили розчин, в якому міститься 8,8 г. натрій гідроксиду. Розрахуйте масу осаду, що утворюється внаслідок реакції.
 ІІ варіант
Середній рівень (4-6 б.)
1.Тест на відповідність (проставте у стовбчик номери, біля кожного номера вкажіть літеру)
Визначте просту речовину за її фізичною властивістю та застосуванням:
1.Темно-червона рідина, водний розчин якої використовують в органічній хімії для визначення ненасичених речовин.
2.Сріблясто-білий метал – рекордсмен серед металів за електропровідністю.
3.Безбарвна кристалічна речовина, використовують в електротехніці як напівпровідник.
4.Важкий, але доволі м’який метал, використовують у виготовленні засобів захисту від опромінювання.
5.Кристалічна, безбарвна, тугоплавка речовина, алотропна модифікація Карбону.
 А) Титан;   Б) Кремній;   В) Срібло;   Г) Алмаз;   Д) Свинець; Е) Бром.
 2.Випишіть окремо (під літерою а) і б)  для
а) гашеного вапна                      та                     б)каустичної соди
номери, під якими зазначені їх формули, назви, властивості, застосування:
!!! – є зайві, не вподряд треба розписувати на два стовбчика
1) NaOH
2) CaCO3
3) K2CO3
4) Ca(OH)2
5)кальцій карбонат;
6)кальцій гідроксид;
7)калій карбонат;
8) натрій гідроксид;
9) біла тверда речовина;
10) гарно розчиняється у воді;
11) незначно розчиняється у воді;
12) викликає опіки на шкірі;
13) гігроскопічна;
14) її водний розчин використовують для визначення вуглекислого газу в лабораторії;
15) використовують у лужних акумуляторах;
16) використовують у с/господарстві для зниження кислотності грунтів;
17) використовують для очистки цукру;
18) використовують для виробництва мила.
3. Виконайте практичні завдання:
а)складіть формулу ферум (ІІІ) сульфату;
б)розрахуйте для цієї речовини молярну масу;
в)порахуйте масові частки Феруму і Сульфуру;
г)визначте масу солі у 200 грамах розчину з масово часткою солі 15%;
д)складіть рівняння нейтралізації (основа + кислота), за допомогою якої можна отримати цю сіль;
е) за рівнянням реакції знайдіть масу ферум (ІІІ) сульфату, яку можна отримати з 0,2 моль ферум (ІІІ) гідроксиду.
Достатній рівень(7-9 б.)
1 Складіть рівняння реакцій, дорівняйте, вкажіть їх тип:
 А) залізо + хлоридна кислота
 Б) ферум (ІІ) гідроксиду +  нітратна кислота
 В) фосфор (V) оксид + вода
 Г) нагрівання кальцій карбонату
2. У рівнянні А) вкажіть ступені окиснення елементів та визначте елемент-окисник, елемент – відновник.
3.Для реакції Б) складіть йонні рівняння.
4.Який катіон є реактивом на аніон СО32-, запишіть скорочене йонне рівняння та зазначте ознаку цієї реакції.
5.Для явищ:
 Алотропія –
 Твердіть води –
 Кислотні дощі –
Виберіть (та допишіть) із запропонованого пару: сульфур (VІ) оксид,
йон Mg2+ , йон Cu2+, кисень і озон, активоване вугілля.
6.Задача
 1111 г. вапняку, що містить 90% кальцій карбонату, прожарили до закінчення реакції. Який об’єм (н.у.) вуглекислого отримали?
(у першій дії округлюйте до цілого)
Високий рівень (10-12 б.) – один варіант
1.Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити таке перетворення (14 рівнянь, номеруєте усі рядочки, якщо не знаєте якусь реакцію, залишаєте рядок пустим):

сірка→гідроген сульфід→сульфур (ІV) оксид→ сульфур (VІ) оксид→

→сульфатна кислота→цинк сульфат→цинк→ ?→?→цинк гідроксид→

→цинк оксид→цинк→цинк хлорид→цинк нітрат→цинк оксид
 2.Розрахункова задача
Який об’єм (н.у.) газу утвориться при зливанні хлоридної кислоти масою 200г. з масовою часткою хлороводню 7,3% і розчину натрій карбонату масою 100 г. з масовою часткою 10,6%, якщо об’ємна частка виходу продукту становить 90%.
3.Складіть електронний баланс та з його допомогою дорівняйте схему
окісно-відновної реакції:
 S  +  HNO3  → H2SO+  NO2  +  H2O
 4.Експериментальна задача
При додаванні до розчину невідомої солі сильної кислоти виділився газ без кольору та запаху, який у вапняній воді утворює помутніння.
При додаванні до цієї ж солі лугу (з нагріванням) виділяється газ з характерним запахом, водний розчин цього газу змінює колір фенолфталеїна на малиновий та його використовують у медицині.
Складіть формулу та дайте назву вихідній невідомій солі, складіть скорочені йонні рівняння для вищезазначених якісних реакцій.Урок  за 24.04.20
Тема   Узагальнення та систематизація знань з теми 
"Неорганічні речовини та їх властивості"
І.  Повторити тему 4 за підручником та конспектами;
уважно прочитайте узагальнення до цієї теми с.182-185
28.04.20 - контрольна робота (різнорівнева) з цієї теми,
з метою об'єктивного оцінювання  ви повинні виконати її  з 8.00 до 8.45 (відповідно розкладу занять)
 і до 9.00 надіслати фото виконаної роботи 
(роботи буду зараховувати і ті, що будуть відправлені пізніше, 
 але це впливає на вашу оцінку)
ІІ.Вміти виконувати такі завдання:
Середній рівень (4-6 б.):
1.Визначати метали та неметали (різні алотропні форми)  за характерними фізичними властивостями та їх застосуванням (§15-16, 22-25).
2.Знати молекулярні формули, фізичні властивості та застосування:
- хлороводню (гідроген хлориду) та амоніаку (§18);
- нітратної та сульфатної кислот (§21);
- гідроксидів натрію та кальцію (тривіальні назви!) (§26);
- молекулярні формули та застосування солей с.146.
3. Практичні завдання: 
- скласти формулу середньої солі, 
- визначити для неї відносну  модекулярну (молярну масу), 
- масові частки елементів в ній, 
- зробити розрахунок масової частки  солі у розчині, якщо відомо, в якій масі води розчинили певну масу солі або знайти масу солі,якщо відома маса розчину та масова частка солі.
- написати рівняння реакції нейтралізації, в ході якої утворилася дана сіль,
- за рівняннм зробити розрахунки: знайти масу солі, якщо відома кількість речовини (моль) кислоти або основи, які вступають у реакцію нейтралізації.
Достатній рівень (7-9 б.)
1.Вміти складати формули оксидів, кислот, основ, солей та писати рівняння реакцій, характерних для:
-  металів та неметалів (§17,23,24), 
- гідроген хлориду та амоніаку (§18)
- кислотних та основних оксидів (§19)
- кислот (§20, 21)
- основ (§26)
- солей (§27)
Завдання: за назвами реагентів скласти рівняння реакції, проставити коефіцієнти та вказати її тип.
2. У речовинах однієї з реакцій попереднього завдання проставити ступені окиснення та визначити, який елемент - окисник, який - відновник.
3. Розв'язок задач одного виду: 
- на домішки;
- на надлишок;
- на вихід.
4. Дописати речення (вставити пропущені слова), які пов'язані з такими поняттями: адсорбція, алотропія, твердіть води, кислотні дощі, парниковий ефект.
5.Для даних  йонів вказати йони-реагенти та спостереження д. якісної реакції.
Високий рівень (10-12 б.)
1.Виконати перетворення, ланцюжок якого складено з назв речовин. 
2. Розв'язати комбіновану задачу (подібні розбирали 14.04.20) 
3. Скласти електронний баланс до ОВР, проставити в ній коефіцієнти.
4.За описанням якісних реакцій визначити склад солі - привести її молекулярну формулу.
Зверніть увагу !!!  Подібні завдання ми виконували упродовж навчального року (перегляньте свої конспекти)

Відповідно до листа МОН України від 16.04.2020 №1/9-213 навчання до кінця навчального року (як і планувалося до кінця травня) буде здійснюватися дистанційно, зустрічатися з вами ми вже не будемо, тому практичні роботи, які за програмою необхідно виконати (звичайно теоретично) переносити надалі немає сенсу. Виконаємо їх теоретично (зазвичай перед практичною ви завжди повинні були готуватися вдома).
!!!  Станом на 15.45 17.04.20 15 учнів пройшли тест по генетичним зв'язкам, 
але у 3-х тестах немає прізвища. БУДЬТЕ УВАЖНІ !!!

Урок за 21.04.20 Практична робота №2

(оскільки зошити для практичних робіт я вам видати не можу, через Людмилу Миколаївну на вайбер групи вашого класу зброшу фото цієї практичної роботи)
 На тести - допуск даєте тільки відповіді, 
дослід 1 - пишите рівняння в молекулярній та йонних формах, після кожного рівняння спостереження відповідно до відео (таблицю не пишіть)
дослід 2 - теоретично - схема з конкретними формулами та рівняння до неї 
в молекулярній та йонно-молекулярній формах; в інтернеті можете знайти відео до цих реакцій і вказати під кожним рівнянням спостереження 
(буде оцінено)
Оформлення:
тема
завдання
тести
хід роботи:
дослід 1 (інструкцію  для виконання не переписуйте)
схема, рівняння, спостереження
дослід 2
схема, рівняння, спостереження
висновки

Дослід 1 - відеодосліди1 реакція            https://youtu.be/a9jGaKsWsGM
2 реакція    https://youtu.be/iiUm-Oba6QE

3 реакція (у відео беруть не хлоридну, а сульфатну кислоту- різниці немає, рівняння пишете з хлоридною) https://youtu.be/z5oFbTR9y7k
4 реакція (у відео беруть не хлорид, а сульфат - різниці немає, рівняння пишете з хлоридом)   https://youtu.be/1nSXGKO39jA
Висновок: 

вказати, які властивості та яких речовин ви дослідили при виконанні даної роботи
Фотозвіт виконаної роботи до 24.04.20 надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 

Урок за 17.04.20
Практична робота №1
Дослідження якісного складу солей
Завдання: 
Застосувати набуті знання та вміння щодо якісних реакцій на катіони та аніони для:
- дослідження якісного складу солей та їх розпізнавання;
- складання хімічних рівнянь якісних реакцій у молекулярній та йонно-молекулярних формах;
- формулювання висновків на основі очікуваних спостережень. 
Дослід 1. Дослідження якісного складу солей
Шляхом використання знань про якісні реакції на катіони та аніони доведіть якісний склад солей:
а) барій хлориду;
б)амоній сульфат;
в)ферум (ІІ) хлорид;
г)ферум (ІІІ) сульфат.
Заповніть таблицю
Формули солей
Формули
йонів у складі солі
Формули
йонів-реактивів
Формула речовини-реактиву
Умови перебігу реакції
(де треба)
Ознаки реакцій
Складіть рівняння якісних реакцій у молекулярній та йонно-молекулярних формах для виявлення кожного йона у складі кожної солі. Укажіть, де треба, умови перебігу реакції.
Дослід 2. Розпізнавання розчинів солей за допомогою якісних реакцій
У трьох пронумерованих пробірках знаходяться розчини таких солей: 
натрій ортофосфат, натрій карбонат, натрій силікат.
Складіть план розпізнавання цих солей, умовно припустивши № пробірки з кожною з цих солей та заповніть таблицю:
Формули
речовин-реактивів
Формули солей у пробірках
(якщо відбувається реакція, ознаки записуєте у відповідній клітині)
1
2
31)2)*Якісної реакції на силікат у таблиці, яку я вам надала 17.03.20, немає.
Реактив такій же, як на карбонат – сильна кислота (Н+), утворюється білий драглистий осад – силікатна кислота.
Складіть рівняння якісних реакцій на відповідні аніони у молекулярній та йонно-молекулярних формах.
Керуючись завданням роботи, зробіть висновок до неї.

Фотозвіт виконаної роботи до 21.04.20 надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com Урок за 14.04.20
І.Закріплення знань та навичок з питання 
"Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами" - виконайте тестові завдання
https://forms.gle/SVMBWJx19fHngSYG7


ІІ. Розв’язок розрахункових задач:
-          на «домішки у вихідних речовинах»,
-         на «надлишок однієї з реагуючих речовин»,
-         на «відносний вихід продукту»
Пропоную розв’язати задачу, в якій обєднаємо усі три випадки.
За приклад реакції візьмемо добування вуглекислого газу в лабораторії – дія хлоридною кислотою на крейду. Крейда – мінерал кальцій карбонату з некарбонатними домішками. Хлоридна кислота – розчин хлороводню у воді.

Нагадаю формули знаходження виходу продуктів:
а) за масою:     wвих. = mпракт. : mтеор.

б) за обємом:    φвих. = Vпракт. : Vтеор.
Теоретичні дані знаходимо за рівнянням, практичні за вказаними формулами.
При визначенні надлишку речовин будемо знаходити кількості речовин 
                 γ = m : Mr                             γ = V : Vm

Умова задачі
На зразок крейди  масою 21,05 г., яка містить 5% (0,05) домішок подіяли розчином хлоридної кислоти масою 109,5 г. з масовою часткою хлороводню 10% (0,1).
Розрахуйте обєм вуглекислого газу (н.у.), який можна отримати, якщо практичний вихід від теоретично можливого складає 60% (0,6).
Розв’язок
1.Знаходимо маси кальцій карбонату у крейді та хлороводню у хлоридній кислоті:
m(CaCO3)=21,05‧0,95=19,99≈20г.
m(HCl)=109,5‧0,1=10,95г.

 2.Знаходимо кількості речовин кальцій карбонату та хлороводню:
 γ (CaCO3)=20г.  :   100г/моль = 0,2 моль
 γ (HCl)=10,95г.  :   36,5 г/моль = 0,3 моль
     3.Знаходимо, яка з реагуючих речовин знаходить в надлишку, а яка реагує повністю:
За рівнянням  γ (CaCO3) : γ (HCl) = 1:2     
CaCO+ 2 HCl = CaCl2 + H2О + CO2
1                                 2
За умовою     γ (CaCO3) : γ (HCl) = 0,2 : 0,3 = 1: 1,5 , а треба для повної взаємодії  0,2:0,4  →  HCl  не достатньо для повної взаємодії з 0,2 молями карбонату, тому весь HCl прореагує, карбонат – у надлишку. Розрахунок за рівнянням Vтеор. CO2 робимо за HCl.

 4.Знаходимо Vтеор. CO   
за рівнінням γ (HCl) : γ (CO2) = 2 : 1
 за умовою γ (HCl) : γ (CO2) = 0,3 : 0,15   γ (CO2) = 1,5 моль 
Vтеор. (CO2) = 1,5 моль ‧ 22,4 моль/л = 33,6 л
 5.Знаходимо Vпракт.CO2 :  
 Vпракт. (CO2 )= Vтеор. (CO2 ) ‧  φвих. = 33,6 л ‧ 0,6 =  20,16 ≈ 20,2 л.
ІІІ. Д/З  Розв’язати подібні задачі:
1.     Для добування в лабораторії амоніаку прожарюють суміш кристалічних речовин – нашатиря (амоній хлорид + домішки) та гашеного вапна (кальцій гідроксид + домішки).
Який обєм амоніаку (н.у.) можна отримати при прожарювання суміші з 30 г. нашатиря (масова частка домішок – 11%) та 
40г. гашеного вапна (масова частка домішок – 7,5%), якщо обємна частка виходу амоніаку складає 50% від теоретично можливого.
2. У розчин купрум (ІІ) сульфату масою 200г. з масовою часткою солі 40% занурили пластину масою 27 г., яка містить 83% заліза та 17% срібла (срібло в реакцію не вступає). Яка маса міді виділиться на металічній пластині після закінчення реакції, якщо масова частка виходу міді складає 90%?
Фотозвіт розв'язків задач до 17.04.20 надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com ХІМІЯ    -  11 клас     Уроки за 07.04.20 та 10.04.20
Тема   Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук.
Виконання тренувальних вправ
1.Опрацюйте §34:
1.Генетичний звязок - …  с.179
2.Схема ген. звязків між класами неорганічних сполук (переписати с.179)
3.До цієї (класичної) схеми приведіть свої приклади рівнянь за моїм зразком:

1)    2Ba + O2 →  2BaO      (Me  -   з «10»)
…       ваш приклад
2)    BaO  + Н2О →  Ba(OН)2
3)    S  +  O→  SO2     ;        2SO2  +  O→ 2SO3   
(добування  SO3 із сірки можливо тільки шляхом 2-х реакцій; для інших випадків можна однією реакцією)
4)    SO3  + Н2О   Н2SO4
5)    Ba + S → BaS
6)    BaO + SO3 → BaSO4
   7,8) Ba(OН)2 + SO3 BaSO4 + Н2О
          …
   7,8) BaO + Н2SO4 BaSO4 + Н2О
          …
  9) Ba(OН)2 + Н2SO4 BaSO4 + 2Н2О
          …
4. Для складання рівнянь до більш розширених ланцюгів перетворень
треба мати на увазі такі типові випадки:
а) Ме (10)  МеОН  луг:
 Ме + Н2О  МеОН  +  Н2
б) термічний розклад нерозчинних основ:
Ме(ОН)х  МеО  +  Н2О
в) добування нерозчинних основ:
розчин солі Ме (не з 10) + луг   нерозчинна основа↓  +  сіль
г) добування Ме (переважно побічних підгруп) з оксидів:
МеО  +     Н2        Ме  +  Н2О
              відновник
д) витискування слабких кислот з їх солей сильними кислотами:
 сіль слабкої кислоти  + сильна кислота   сіль сильної кислоти  +  слабка кислота 
е) перетворення розчинних хлоридів на нітрати:
хлорид  + АgNO3  → нітрат   +  АgСl↓  
є) перетворення розчинних сульфатів на нітрати або хлориди:
сульфат  + Ba(NO3)2  → нітрат   +  BaSO4
сульфат  + BaСl→  хлорид +  BaSO4
ж) взаємоперетворення карбонатів та гідрокарбонатів:
  CaCO3  +  CO2 +  H2    Ca(HCO3)2
Ca(HCO3)2   CaCO3  +  CO2 +  H2O   
або Ca(HCO3)2 + Са(ОН)2 →2CaCO3+2H2O
з) взаємодія амфотерних сполук з лугами:
Zn(OH)2 +2 NaOH Na2[Zn(OH)4]
Al(OH)3 +3 NaOH Na3[Al(OH)6]
 ІІ.Д/З Виконати вправи №1-6 с.180
 Фотозвіт конспекту  та вправ до 14.04.20 надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 


 

ХІМІЯ    -  11 клас     Уроки за 24.03.20 та 27.03.20
Тема  Біологічне значення металічних та неметалічних елементів
Опрацюйте §32 + скористайтеся  додатковими джерелами інформації та складіть конспект у вигляді таблиці 


Д/З   Фотозвіт конспекту  до 07.04.20 надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com 
ХІМІЯ    -  11 клас     Уроки за 17.03.20 та 20.03.20

Тема   Якісні реакції на катіони та аніони
1. Якісні реакції - це раекції, які супроводжуються характерними зовнішніми ознаками (газ, осад певного кольору, запах)
Реактив - йон (речовина), за допомогою якого можна визначити данний йон (речовину).
2. До основних якісних реакцій на йони неогранічних сполук відносять наступні (зручним для вас способом перенесіть таблицю у свій зошит, якщо погано видно, можна знайти подібну інформацію в інтернеті)
До кожної якісної реакції складають молекулярні та йоні рівняння
Нижче приведені посилання на перегляд відео "Якісні реакції на деякі катіони та аніони" (відео якісних реакцій на інші йони ви можете легко знайти теж в інтернеті)
Якісні реакції на - на Н+, ОН-l-, SO42-,CO3 2-  https://youtu.be/NoWPtT08D44
на катіони металів https://youtu.be/Dz-NrDzE4XU
                                    https://youtu.be/zICpvnp1vsw
фосфат-йон https://youtu.be/jN5RZ3Zgtnk
3. Виконання вправ "Розв'язування експериментальних задач на визначення солей за допомою якысних реакцый на йони"
Виконайте аналогічним чином такі експериментальні задачі:

За допомогою якісних реакцій визначте, в якій з пронумерованих пробірок  містяться:
1)натрій карбонат, натрій хлорид, натрій ортофосфат
2)цинк хлорид, натрій хлорид, ферум(ІІ) хлорид, ферум (ІІІ) хлорид
3)калій йодид, калій силікат, калій сульфід
4)натрій хлорид, натрій гідроксид, хлоридна кислота

Д/З   Фотозвіт (конспект та експериментальні задачі) до 24.03.20 надішліть на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com (перевіряти буду 24.03.2020)
ХІМІЯ    -  11 клас     Урок за 13.03.20
Тема    Узагальнення та систематизація знань з теми «Неогранічні речовини та їх властивості». Виконання контрольних тестів та вправ з даної теми.
І.Уважно опрацюйте «Узагалнення» з даної теми на с.182-185 підручника
ІІ.Виконайте завдання §36:
Середній рівень: №1-35
Достатній і високий рівень:№1-42
 на новій сторінці зошита запишіть
Прізвище та імя, клас
Д/З  на 17.03.20
 Охайно та розбірливо  виконайте завдання відповідно обраного вами рівня складності у зошиті

Зробіть фото своєї роботи та до 17.03.20 надішліть її на мою електронну пошту за адресою  irinapleva13@gmail.com (перевіряти буду 17.03.2020)

1 коментар:

  1. привіт, я просто хочу сказати всім, що я отримав свій позику в розмірі 1000000,00 доларів від інвестиційної програми позики містера бена і 100 законних контактів по електронній пошті: 247officedept@gmail.com або напишіть йому на whatsapp + 1-989-394- 3740. якщо ви шукаєте фінансування 100 за низькою ставкою 2 ставки натомість.

    ВідповістиВидалити