ПОРЯДОК проведення ЗНО результатів навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки
України
10 січня 2017 року  № 25

ПОРЯДОК 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

І. Загальні положення

1.                     Цей Порядок визначає основні засади підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі – зовнішнє оцінювання).
2.                     Зовнішнє оцінювання проводиться з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам.
3.                     Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, яка має повну загальну середню освіту або здобуде її у поточному навчальному році та зареєструвалася відповідно до вимог розділу IV цього Порядку (далі – учасник зовнішнього оцінювання).

ІІ. Суб'єкти проведення зовнішнього оцінювання

1. До суб’єктів проведення зовнішнього оцінювання належать:
1)  Міністерство освіти і науки України;
2)  Український центр оцінювання якості освіти (далі – Український центр);
3)  регіональні центри оцінювання якості освіти (далі – регіональний центр);
4)  орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – органи управління освітою).
2. Міністерство освіти і науки України:
1)                     взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади та забезпечує співпрацю органів управління освітою з територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань створення безпечних умов для учасників зовнішнього оцінювання, охорони правопорядку в місцях проведення зовнішнього оцінювання;
2)                     координує процес виконання заходів органами управління освітою, вищими навчальними закладами з організації та проведення зовнішнього оцінювання;
3)                     визначає перелік програм зовнішнього оцінювання, організовує розроблення програм зовнішнього оцінювання, затверджує їх;
4)                     затверджує перелік навчальних предметів, із яких буде проведено зовнішнє оцінювання;
5)                     встановлює строки реєстрації осіб для участі в зовнішньому оцінюванні, організації та проведення зовнішнього оцінювання;
6)                     контролює здійснення обласними органами управління освітою, вищими навчальними закладами повноважень щодо забезпечення підготовки та проведення зовнішнього оцінювання.
3. Український центр: 
1)                     здійснює організаційно-технологічне забезпечення зовнішнього оцінювання;
2)                     установлює регламенти роботи та умови формування пунктів реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів обробки, пунктів перевірки та пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – тимчасові пункти), а також вимоги до їх облаштування відповідно до підпункту 2 пункту 13 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533) (далі – Порядок зовнішнього оцінювання та моніторингу освіти);
3)                     визначає умови участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання відповідно до підпункту 4 пункту 13 Порядку зовнішнього оцінювання та моніторингу освіти;
4)                     укладає та тиражує в умовах суворої конфіденційності завдання сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання (далі – сертифікаційна робота), здійснює їх переклад мовами національних меншин;
5)                     здійснює розподіл учасників зовнішнього оцінювання між аудиторіями та робочими місцями в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пункти зовнішнього оцінювання);
6)                     визначає порядок видачі засвідчених копій сертифікаційних робіт, виконаних учасниками зовнішнього оцінювання, відповідно до підпункту 9 пункту 13 Порядку зовнішнього оцінювання та моніторингу освіти.
4. Регіональні центри:
1)                     взаємодіють з  органами управління освітою, навчальними закладами з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;
2)                     проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;
3)                     організовують та здійснюють реєстрацію осіб для участі в зовнішньому оцінюванні;
4)                     формують разом з органами управління освітою та навчальними закладами мережу пунктів зовнішнього оцінювання;
5)                     утворюють тимчасові пункти;
6)                     співпрацюють з органами управління освітою, вищими навчальними закладами щодо кадрового забезпечення пунктів зовнішнього оцінювання та пунктів перевірки;
7)                     організовують добір, реєстрацію, підготовку та розподіл осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання  (далі – залучені працівники), забезпечують їх інформаційними та методичними матеріалами;
8)                     здійснюють обробку матеріалів зовнішнього оцінювання;
9)                     організовують перевірку завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю у сертифікаційних роботах.
5. Органи управління освітою:
1)                     координують дії з регіональними центрами та організовують здійснення заходів місцевими органами управління освітою, навчальними закладами щодо організації та проведення зовнішнього оцінювання;
2)                     взаємодіють з територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних умов для учасників зовнішнього оцінювання, у тому числі здійснення профілактичних оглядів пунктів зовнішнього оцінювання щодо наявності вибухонебезпечних та отруйних речовин, охорони правопорядку в місцях проведення зовнішнього оцінювання, надання медичної допомоги учасникам зовнішнього оцінювання і працівникам пунктів зовнішнього оцінювання; 
3)                     надають регіональним центрам пропозиції щодо утворення пунктів реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів зовнішнього оцінювання, пунктів перевірки; 
4)                     здійснюють контроль за діяльністю закладів післядипломної освіти, місцевих органів управління освітою щодо повноти та своєчасності забезпечення пунктів зовнішнього оцінювання та пунктів перевірки залученими працівниками, їх підготовки та створення належних умов для роботи в цих пунктах; 
5)                     організовують підвезення учасників зовнішнього оцінювання, які є учнями загальноосвітніх навчальних закладів, до населених пунктів, де розташовані пункти зовнішнього оцінювання.
6.                     Суб’єкти проведення зовнішнього оцінювання здійснюють, крім зазначених у цьому розділі, інші функції, передбачені Порядком зовнішнього оцінювання та моніторингу освіти, іншими актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.
7.                     З метою забезпечення захисту прав осіб, які беруть участь у зовнішньому оцінюванні, об’єктивного оцінювання сертифікаційних робіт, вирішення питань, що потребують залучення фахівців та експертів, при Українському та регіональних центрах утворюються колегіальні робочі органи:
1)                     регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі – регламентні комісії), які діють відповідно до Положення про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року № 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за № 271/26716;
2)                     предметні фахові комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі – предметні фахові комісії), які діють відповідно до Положення про предметну фахову комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року № 299, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 356/26801;
3)                     експертні комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі –  експертні комісії з визначення оцінки рівня навчальних досягнень), які діють відповідно до Положення про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року № 299, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 358/26803;
4)                     експертна комісія з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти  (далі –  експертна комісія з визначення рейтингової оцінки), яка діє відповідно до Положення про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року № 299, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня
2015 року за № 357/26802;
5) апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі – апеляційна комісія), яка діє відповідно до Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року № 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року  за № 272/26717.

ІІІ. Права та обов'язки учасників зовнішнього оцінювання  

1. Учасник зовнішнього оцінювання має право на:
1)                     доступ до інформації про:
програми зовнішнього оцінювання; форми завдань сертифікаційних робіт; строки та порядок проведення зовнішнього оцінювання; час і місце проведення зовнішнього оцінювання; використання в пунктах зовнішнього оцінювання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього оцінювання; порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів
зовнішнього оцінювання;
2)                     виконання сертифікаційних робіт, розроблених згідно з програмами зовнішнього оцінювання, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України;
3)                     проходження зовнішнього оцінювання з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів;
4)                     ввічливе та неупереджене ставлення до себе з          боку осіб,
відповідальних за організацію та проведення зовнішнього  оцінювання;
5)                     безпечні умови під час проходження зовнішнього оцінювання;
6)                     отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті зовнішнього оцінювання (у разі потреби);
7)                     оскарження процедури проведення та результатів зовнішнього оцінювання (апеляцію);
8)                     ознайомлення зі своєю сертифікаційною роботою після оголошення результатів зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета, отримання засвідченої копії такої роботи.
2. Учасник зовнішнього оцінювання зобов’язаний:
1)                     ознайомитися з цим Порядком, дотримуватися його вимог;
2)                     своєчасно прибути до пункту зовнішнього оцінювання із сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат) і документом, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні (серія (за наявності) та номер якого вказані в Сертифікаті);
3)                     ввічливо ставитися до учасників зовнішнього оцінювання і працівників пункту зовнішнього оцінювання;
4)                     виконувати вказівки та вимоги працівників пункту зовнішнього оцінювання щодо процедури проходження зовнішнього оцінювання;
5)                     після завершення часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, повернути матеріали зовнішнього оцінювання (крім зошита із завданнями сертифікаційної роботи) працівникам пункту зовнішнього оцінювання;
6)                     виконувати сертифікаційну роботу на робочому місці, визначеному Українським центром;
7)                     виконувати та оформляти сертифікаційну роботу згідно з правилами, зазначеними в зошиті із завданнями; 
8)                     до виходу з пункту зовнішнього оцінювання надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти (далі – уповноважена особа Українського центру) Сертифікат для проставляння відмітки про проходження зовнішнього оцінювання.
3. Учаснику зовнішнього оцінювання забороняється:
1)                     приносити до пункту зовнішнього оцінювання небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;
2)                     використовувати в пункті зовнішнього оцінювання та мати при собі або на своєму робочому місці протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту зовнішнього оцінювання до початку виконання роботи);
3)                     протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи:
заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати роботу; спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього
оцінювання під час виконання сертифікаційної роботи; списувати відповіді на завдання сертифікаційної роботи в іншого
учасника зовнішнього оцінювання; виносити за межі аудиторії зошити із завданнями сертифікаційної роботи,
їх окремі аркуші, бланки відповідей;
4)                     псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт зовнішнього оцінювання, чи майно осіб, які перебувають у такому пункті;
5)                     персоналізувати сертифікаційну роботу.
4. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених підпунктами 3, 4 пункту 2, підпунктами 1 – 4 пункту 3 цього розділу, учасник зовнішнього оцінювання за вимогою осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання, має повернути їм матеріали зовнішнього оцінювання та залишити пункт зовнішнього оцінювання.

ІV. Порядок реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання

1.                     Подання реєстраційних документів особами, які бажають пройти зовнішнє оцінювання, а також унесення змін до реєстраційних даних
(перереєстрація) здійснюються у строки, що встановлюються наказом Міністерства освіти і науки України. 
2.                     Особа, яка реєструється для проходження зовнішнього оцінювання, має подати до відповідного регіонального центру у визначений цим Порядком спосіб комплект реєстраційних документів, що містить:
1)                     заповнену реєстраційну картку, оформлену на бланку, виготовленому за Технічним описом реєстраційної картки (додаток 1);
2)                     копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – один із таких документів:
копію свідоцтва про народження (для осіб, яким станом на 01 вересня
року, що передує року їх участі в зовнішньому оцінюванні, не виповнилося  16 років, та осіб, які не мали можливості отримати паспорт громадянина України у зв’язку з тим, що проживають на тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або в  населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року  № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року 
№ 1276-р), або переселилися з них (далі – особи з неконтрольованої території));
копію паспортного або іншого документа, що посвідчує особу (для
іноземців та осіб без громадянства); копію довідки про звернення за захистом в Україні (для особи, яка
звернулася за захистом в Україні); довідку з навчального закладу (додаток 2) з фотокарткою (для осіб з неконтрольованої території, які є учнями (слухачами, студентами) загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, та втратили документ, що посвідчує особу, і не мають можливості його відновити);
3) копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти минулих років (далі – випускники минулих років)) або довідку з місця навчання, яка підтверджує, що особа здобуде повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (додаток 3) (для учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (далі – учні (слухачі, студенти) професійнотехнічних, вищих навчальних закладів) і випускників поточного навчального року закордонних навчальних закладів).
3. Окремі категорії осіб, крім документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, мають також подати:
1)                     медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за  № 1707/29837-1710/29840 (далі – медичний висновок) (для осіб з особливими освітніми потребами); 
2)                     копію свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
3)                     копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою); 
4)                     заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії, та документ, що підтверджує цю причину (для осіб, зазначених у підпунктах 1, 2, 5 пункту 4, підпункті 2 пункту 5 розділу VI цього Порядку). 
4.                     На копіях документів, що подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії. 
5.                     Сформувати реєстраційну картку особа може самостійно, скориставшись спеціальним сервісом, розміщеним на веб-сайті Українського центру, указавши такі дані: 
1)                     прізвище, ім’я, по батькові;
2)                     число, місяць і рік народження;
3)                     тип, серію (за наявності) та номер документа, на підставі якого здійснюється реєстрація;
4)                     номери контактних телефонів;
5)                     поштову адресу, за якою особі може бути надіслана офіційна кореспонденція;
6)                     категорію випускника;
7)                     відомості про навчальний заклад та клас, у якому навчається (для випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року), або про здобуття повної загальної середньої освіти;
8)                     перелік навчальних предметів, вибраних для проходження зовнішнього оцінювання;
9)                     назви навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію (для випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року);
10)                інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа в дні проведення зовнішнього оцінювання (для випускників минулих років, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, випускників поточного навчального року закордонних навчальних закладів);
11)                назву мови національної меншини, якою особа бажає отримати завдання сертифікаційної роботи (у разі потреби);
12)                номер і дату медичного висновку (для осіб з особливими освітніми потребами);
13)                адресу електронної пошти та регіональний центр, у зоні обслуговування якого буде проходити зовнішнє оцінювання (для осіб, які не можуть указати відповідну поштову адресу в Україні, з числа осіб, які проживають або навчаються за кордоном, або осіб з неконтрольованої
території).
6. Для оформлення реєстраційної картки особа, яка бажає зареєструватися для участі в зовнішньому оцінюванні, повинна: 1) заповнити частину «Заява». Для цього необхідно:
зазначити своє прізвище (у родовому відмінку) та ініціали після
найменування регіонального центру; власноруч написати заяву, у якій засвідчити бажання бути зареєстрованою для участі в зовнішньому оцінюванні, підтвердити факт ознайомлення з цим Порядком; проставити дату заповнення заяви та особистий підпис у спеціально
відведених місцях;
2) наклеїти у спеціально відведених місцях реєстраційної картки дві однакові фотокартки для документів (чорно-білі або кольорові) розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку.
7.                     У разі потреби за консультацією або технічною допомогою з питань реєстрації особа може звернутися до пункту реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання або загальноосвітнього навчального закладу, у якому навчається.
8.                     Випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року після формування комплекту реєстраційних документів подають його до закладу, у якому навчаються.
Випускники загальноосвітніх навчальних закладів з числа осіб з неконтрольованих територій, які навчаються екстерном, можуть надати сканкопії реєстраційних документів та фотокартки на електронну адресу закладу, у якому навчаються (у такому випадку наклеювати фотокартки на реєстраційну картку не потрібно).
9.                     Загальноосвітній навчальний заклад:
1)                     після отримання від випускників реєстраційних документів формує список осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – список випускників) (додаток 4);
2)                     надсилає в установлені строки до відповідного регіонального центру засвідчений підписом керівника та печаткою загальноосвітнього навчального закладу список випускників і комплекти реєстраційних документів. Дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.
10.                Інші особи надсилають комплект реєстраційних документів рекомендованим листом з повідомленням про вручення у встановлені строки (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті) до регіонального центру.
11.                Випускники минулих років, учні (слухачі, студенти) професійнотехнічних, вищих навчальних закладів з числа осіб з неконтрольованих територій, які можуть надати документи лише за допомогою електронної пошти, повинні в установлений строк надіслати скан-копії фотокартки (у такому випадку наклеювати фотокартки на реєстраційну картку не потрібно) та реєстраційних документів на електронну адресу регіонального центру, на території обслуговування якого бажають проходити зовнішнє оцінювання.
12.                Факт надходження реєстраційної картки до пункту обробки є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки та проведення зовнішнього оцінювання, їх використання під час прийому на навчання до вищих навчальних закладів відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
13.                Особи, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, але через поважні причини не можуть зареєструватися в установленому порядку, повинні в межах часу, відведеного для реєстрації, особисто звернутися до відповідного регіонального центру за місцем проживання (перебування).
14.                Для кожного учасника зовнішнього оцінювання регіональний центр формує індивідуальний конверт, що містить:
1)                     Сертифікат;
2)                     реєстраційне повідомлення учасника зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 5);
3)                     інформаційний бюлетень;
4)                     медичний висновок, поданий особою для реєстрації, та повідомлення про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання (для осіб, які надали медичний висновок);
5)                     повідомлення про надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певних навчальних предметів під час додаткової сесії (для осіб, які подали заяву щодо участі в додатковій сесії). 
15. Індивідуальні конверти надсилаються рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення:
1)                     випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів – за адресою, зазначеною в реєстраційній картці;
2)                     випускникам поточного навчального року – за адресою загальноосвітнього навчального закладу, де вони навчаються. Вручення індивідуальних конвертів забезпечують загальноосвітні навчальні заклади.
16.                Інформація про результати реєстрації осіб, які не можуть указати відповідну поштову адресу в Україні (з числа осіб, які проживають або навчаються за кордоном, або осіб з неконтрольованої території), надсилається на електронну адресу, указану ними під час реєстрації. Індивідуальні конверти таких осіб зберігаються в регіональному центрі, учасники зовнішнього оцінювання зможуть отримати їх в пунктах зовнішнього оцінювання під час проходження першого тестування, або звернувшись до регіонального центру до початку проведення зовнішнього оцінювання.
У регіональному центрі зберігаються індивідуальні конверти учасників зовнішнього оцінювання, які були відправлені за адресою, зазначеною в реєстраційній картці, але повернуті оператором поштового зв’язку відправнику.
17.                Інформація про стан опрацювання комплектів реєстраційних документів розміщується на веб-сайті Українського центру.
18.                Базу даних учасників і результатів зовнішнього незалежного оцінювання створює Український центр.
Для кожного учасника зовнішнього оцінювання на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому.
19.                Учасник зовнішнього оцінювання може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію. Перереєстрація
здійснюється в межах часу, відведеного для реєстрації та перереєстрації.
20.                Для перереєстрації учаснику зовнішнього оцінювання необхідно:
унести зміни до реєстраційних даних  за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті Українського центру, сформувати та оформити нову реєстраційну картку; повторно сформувати комплект реєстраційних документів, що має містити: 
нову реєстраційну картку; отриманий раніше Сертифікат, що анулюється (особи, які подавали документи за допомогою електронної пошти, надсилають копію Сертифіката); інші документи, що передбачені пунктами 2, 3 цього розділу.
Сформований учасником зовнішнього оцінювання комплект реєстраційних документів має бути надісланий до регіонального центру в один із способів, зазначених у пунктах 8, 10, 11 цього розділу, передбачених для відповідної категорії осіб, що реєструються (дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).
21.                Особі може бути відмовлено в реєстрації (перереєстрації) для участі в зовнішньому оцінюванні на підставі:
1)  ненадання документа(ів),     що    підтверджує(ють)         достовірність
інформації, зазначеної в реєстраційній картці;
2)  надання недостовірної інформації;
3)  подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на участь у зовнішньому оцінюванні;
4)  відправлення      реєстраційних     документів          після          завершення
встановленого строку реєстрації (перереєстрації);
5)  неналежне оформлення документів, необхідних для реєстрації;
6)  неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку. 
22. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації (перереєстрації) особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення надсилається індивідуальний конверт, що містить:
1)  витяг з протоколу засідання регламентної комісії, у якому зазначено причину відмови;
2)  документи, надіслані особою для реєстрації (перереєстрації);
3)  реєстраційну картку (без частини, що містить заяву);
4)  копію медичного висновку, завірену підписом секретаря регламентної комісії та печаткою регіонального центру (для осіб з особливими освітніми потребами, яким неможливо створити особливі (спеціальні) умови).
Заява про участь у зовнішньому оцінюванні, а також копії документів, надісланих особою для реєстрації, зберігаються в регіональному центрі. 
23.                У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації у зв’язку з неможливістю створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку наданий особою оригінал  медичного висновку зберігається в регіональному центрі.
24.                Особа, якій відмовлено в реєстрації або перереєстрації, усунувши причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, до завершення строку, відведеного для перереєстрації (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті), може надіслати до регіонального центру комплект реєстраційних документів в один із способів, зазначених у пунктах 8, 10, 11 цього розділу, передбачених для відповідної категорії осіб, що реєструються.
25.                Особа, якій відмовлено в реєстрації (перереєстрації), може оскаржити рішення регламентної комісії в спосіб, передбачений пунктами 2, 3 розділу VІІI цього Порядку.
26.                Якщо учасник зовнішнього оцінювання через певні причини не зможе взяти участь у зовнішньому оцінюванні, він повинен не пізніше ніж за п’ять тижнів до початку проведення основної сесії зовнішнього оцінювання надіслати до відповідного регіонального центру раніше отриманий Сертифікат і заяву про відмову в реєстрації.

V.  Проведення зовнішнього оцінювання

1.                     Зовнішнє оцінювання проводиться щороку з використанням технологій педагогічного тестування. 
2.                     Для проведення зовнішнього оцінювання використовуються завдання сертифікаційних робіт, укладені Українським центром відповідно до програм зовнішнього оцінювання з певних навчальних предметів (далі – тести).
3.                     Тести укладаються державною мовою (крім тестів з російської та іноземних мов). За бажанням особи тести їй надаються мовою національної меншини, якщо цією мовою здійснюється навчання в системі загальної середньої освіти України (крім завдань з навчальних предметів мовного компонента).
4.                     Строки організації та проведення зовнішнього оцінювання, перелік навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє оцінювання, та мов національних меншин, якими здійснюється переклад тестів, визначаються наказами Міністерства освіти і науки України.
5.                     Адміністрування зовнішнього оцінювання здійснюється українською мовою.
6.                     Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови шляхом стандартизації процедур проведення зовнішнього оцінювання, розроблених Українським центром.
7.                     Зовнішнє оцінювання проводиться в пунктах зовнішнього оцінювання, що створюються на базі загальноосвітніх, професійно-технічних або вищих навчальних закладів з дотриманням вимог Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року № 85, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2015 року за № 175/26620. 
Регламент роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання встановлюється Українським  центром відповідно до підпункту 2 пункту 13 Порядку зовнішнього оцінювання та моніторингу освіти.
8.                     Забезпечення медичного обслуговування під час проведення зовнішнього оцінювання, охорони громадського порядку в пунктах зовнішнього оцінювання та біля них, створення безпечних умов проведення зовнішнього оцінювання здійснюється з дотриманням вимог, зазначених у пунктах 38-41 Порядку зовнішнього оцінювання та моніторингу освіти.
9.                     Учасники зовнішнього оцінювання розподіляються за пунктами зовнішнього оцінювання, аудиторіями та робочими місцями відповідно до порядку, установленого Українським центром.
Розподіл учасників зовнішнього оцінювання між пунктами зовнішнього оцінювання здійснюється регіональними центрами з урахуванням даних,  зазначених ними в реєстраційних картках. Розподіл учасників за аудиторіями та робочими місцями в пунктах зовнішнього оцінювання здійснюється Українським центром.
10.                Український центр не пізніше ніж за три тижні до початку проведення основної сесії зовнішнього оцінювання інформує учасників зовнішнього оцінювання про місце та час проходження зовнішнього оцінювання шляхом розміщення запрошень-перепусток для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні на інформаційних сторінках учасників.
11.                Для учасників зовнішнього оцінювання з особливими освітніми потребами на підставі рішень регламентних комісій та на основі наданих ними медичних висновків у пунктах зовнішнього оцінювання створюються особливі (спеціальні) умови для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837-1710/29840.
12.                Залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців для роботи в пунктах зовнішнього  оцінювання здійснюється відповідно до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222.
13.                У пунктах зовнішнього оцінювання мають право перебувати працівники пункту, учасники зовнішнього оцінювання, а також особи, уповноважені для здійснення спостереження або контролю за проведенням зовнішнього оцінювання, особи, які надають медичні послуги, забезпечують охорону матеріалів зовнішнього оцінювання та охорону громадського порядку.
Громадське спостереження здійснюється відповідно до вимог Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 листопада 2011 року № 1354, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за №1481/20219 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2016 року  № 20).
Державний контроль за проведенням зовнішнього оцінювання організовує Міністерство освіти і науки України.
14.                Допуск до пункту зовнішнього оцінювання осіб, які залучаються до роботи в ньому, та осіб, уповноважених на здійснення спостереження або контролю за проведенням зовнішнього оцінювання, розпочинається за дві години до початку зовнішнього оцінювання відповідно до вимог регламенту роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Допуск громадських спостерігачів припиняється за 10 хвилин до початку зовнішнього оцінювання. Громадські спостерігачі, які запізнилися, не допускаються до пункту зовнішнього оцінювання. 
15.                Працівники Українського та регіональних центрів, відповідальна особа за проведення зовнішнього оцінювання в окрузі зовнішнього оцінювання, а також особи, уповноважені на здійснення державного контролю за проведенням зовнішнього оцінювання, допускаються до пункту зовнішнього оцінювання на будь-якому етапі проведення зовнішнього оцінювання.
16.                Допуск учасників зовнішнього оцінювання до пункту зовнішнього оцінювання розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку тестування. 
У разі несприятливих погодних умов учасники зовнішнього оцінювання повинні бути допущені до вестибюля пункту зовнішнього оцінювання
завчасно.
17.                Учасник зовнішнього оцінювання для допуску до пункту зовнішнього оцінювання має пред’явити:
1)  Сертифікат;
2)  документ, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні (серія (за наявності) та номер якого вказані в
Сертифікаті);
3)  запрошення-перепустку для участі в зовнішньому оцінюванні.
У разі відсутності Сертифіката та/або документа, назва, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті, учасник зовнішнього оцінювання не допускається до пункту зовнішнього оцінювання.
Учасники зовнішнього оцінювання, які запізнилися, до пункту зовнішнього оцінювання не допускаються. 
18.                У пунктах зовнішнього оцінювання учасники зовнішнього оцінювання об'єднуються в групи чисельністю до 15 осіб (включно), які виконуватимуть сертифікаційні роботи в одній аудиторії. Інформація про розподіл учасників за аудиторіями та робочими місцями розміщується в пункті зовнішнього оцінювання у зручних для вільного огляду місцях у вигляді алфавітного та аудиторних списків не раніше ніж за дві години до початку зовнішнього оцінювання.
19.                Кожен учасник зовнішнього оцінювання забезпечується зошитом із завданнями сертифікаційної роботи, бланком(ами) відповідей. Бланки відповідей кодуються в присутності учасника зовнішнього оцінювання спеціальними наліпками зі штрих-кодами. Після завершення тестування в пункті зовнішнього оцінювання учасник зовнішнього оцінювання може отримати зошит із завданнями сертифікаційної роботи.
20.                Під час зовнішнього оцінювання учасники зовнішнього оцінювання мають право з дозволу старшого інструктора вийти з аудиторії до закінчення роботи над  завданнями сертифікаційної роботи. Час, який учасник зовнішнього оцінювання провів за межами аудиторії, не додається йому до часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи. Одночасний вихід кількох учасників зовнішнього оцінювання з однієї аудиторії до завершення ними виконання сертифікаційних робіт заборонено.
21.                У пункті зовнішнього оцінювання за допомогою металодетекторів може проводитися контроль за дотриманням учасниками зовнішнього оцінювання вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв.
Такий контроль може здійснюватися:
вибірково, в окремих пунктах зовнішнього оцінювання, аудиторіях до
початку виконання завдань сертифікаційної роботи; під час проставляння в Сертифікатах відміток про проходження
зовнішнього оцінювання в усіх аудиторіях пункту зовнішнього оцінювання; у разі виникнення підозри щодо використання учасником зовнішнього оцінювання (групою учасників) заборонених технічних засобів під час виконання завдань сертифікаційної роботи. 
22.                У разі виявлення будь-якою особою, яка перебуває в пункті зовнішнього оцінювання, фактів порушення учасником зовнішнього оцінювання/працівником пункту зовнішнього оцінювання процедури проходження/проведення зовнішнього оцінювання, вона повинна повідомити про це відповідальному за пункт зовнішнього оцінювання або уповноваженій особі Українського центру.
23.                Рішення про припинення учасником зовнішнього оцінювання роботи над завданнями сертифікаційної роботи приймається колегіально уповноваженою особою Українського центру, відповідальним за пункт зовнішнього оцінювання та старшим інструктором відповідної аудиторії (якщо порушення відбулося поза межами аудиторії, – черговим) та оформлюється документально.
24.                Якщо учасник виявив порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, він має право до виходу з пункту зовнішнього оцінювання подати через уповноважену особу Українського центру апеляційну заяву про порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

VІ. Організація та проведення додаткових сесій

1.                     Після проведення основної сесії зовнішнього оцінювання для певних категорій осіб можуть бути організовані додаткові сесії.
2.                     Допуск осіб до участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання здійснюється за рішенням регламентних комісій.
3.                     Подання заяв та відповідних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання здійснюється в основний період реєстрації (перереєстрації), додатковий період реєстрації, а також протягом п’яти  робочих днів з дня проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета. 
Особливості подання документів для проходження зовнішнього оцінювання під час додаткової сесії визначаються Умовами участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, що розробляються та затверджуються Українським центром.
4.                     Під час основного періоду реєстрації (перереєстрації) подати документи для участі в додатковій сесії мають право особи, які не можуть пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії у зв’язку з тим, що:
1)                     у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном;
2)                     за релігійними переконаннями не можуть взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів, що проводиться в певні дні;
3)                     обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальних предмети, тестування з яких проводиться під час основної сесії в один день;
4)                     вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії;
5)                     у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном, що підтверджується відповідними документами. 
5. У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації, подати документи для участі в додатковій сесії можуть особи, які:
1)            за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної системи;
2)            брали участь в антитерористичній операції або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період.
6. Протягом п’яти робочих днів з дня проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета подати заяву щодо участі в додатковій сесії можуть учасники зовнішнього оцінювання, які:
1)                     не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через причини, що не залежали від дій та волі особи, яка проходить зовнішнє оцінювання, та на які вона не може вплинути;
2)                     у день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, або прямували до/з місць їх проведення, що підтверджено відповідними документами; 
3)                     брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але стосовно них допущено порушення процедури проведення  зовнішнього оцінювання, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;
4)                     брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням у пункті зовнішнього оцінювання інших обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників зовнішнього оцінювання.
7.                Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії розміщуються у вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше ніж за п’ять календарних днів до проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів).
8.                Пункти зовнішнього оцінювання для проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання створюються за місцем розташування регіональних центрів (за можливості).

VІІ. Порядок визначення результатів зовнішнього оцінювання

1. Результати зовнішнього оцінювання використовуються:
1)                     для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на навчання до вищих навчальних закладів для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти; 
2)                     як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти; 
3)                     для вивчення стану функціонування системи загальної середньої освіти
та прогнозування її подальшого розвитку.
2. Результатом зовнішнього оцінювання є кількісна оцінка рівня навчальних досягнень учасника зовнішнього оцінювання. Результати зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета визначаються за:
1)                     рейтинговою шкалою 100 – 200 балів – для  всіх учасників зовнішнього оцінювання, які подолали поріг «склав/не склав»;  
2)                     критеріальною шкалою 1 – 12 балів – для учасників зовнішнього оцінювання з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року, які вибрали цей навчальний предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання.
             3.    Визначення   результатів   зовнішнього    оцінювання    з    кожного
навчального предмета (сесії) передбачає такі етапи:
1)                     ухвалення ключів відповідей та схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (за їх наявності);
2)                     здійснення експертної оцінки завдань сертифікаційної роботи та підготовка висновків щодо порога «склав/не склав»;
3)                     комп’ютерна обробка закодованих сертифікаційних робіт, а також документів пункту зовнішнього оцінювання;
4)                     перевірка екзаменаторами завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю в закодованих сертифікаційних роботах;
5)                     розгляд виявлених у ході обробки сертифікаційних робіт, документів пунктів зовнішнього оцінювання, фактів, що можуть вплинути на результат зовнішнього оцінювання;
6)                     визначення тестового бала кожного учасника зовнішнього оцінювання;
7)                     встановлення порога «склав/не склав», розроблення та затвердження таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці (далі – таблиця за шкалою 100 – 200 балів); ухвалення таблиці відповідності тестових балів критеріальній оцінці (далі – таблиця за шкалою 1 – 12 балів);
8)                     переведення тестових балів у рейтингові оцінки за шкалою 100 – 200 балів та за шкалою 1 – 12 балів;
9)                     персоналізація (декодування) сертифікаційних робіт учасників зовнішнього оцінювання;
10)                оголошення результатів зовнішнього оцінювання.
4.                     Ключі відповідей ухвалюються предметною фаховою комісією в день проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, схеми оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю – не пізніше ніж через три робочих дні після проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.
5.                     Експертна оцінка завдань сертифікаційної роботи, визначення порога «склав/не склав» (мінімальної кількості (суми) балів, які за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник зовнішнього оцінювання з мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсі на зарахування до вищого навчального закладу) здійснюється регіональними експертними групами.
Засідання регіональних експертних груп проводяться не пізніше наступного робочого дня після проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.
6.                     Комп’ютерна обробка закодованих сертифікаційних робіт, а також документів пункту зовнішнього оцінювання здійснюється в пунктах обробки, створених при регіональних центрах, відповідно до вимог регламенту роботи пункту обробки матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджується Українським центром відповідно до підпункту 2 пункту 13 Порядку зовнішнього оцінювання та моніторингу освіти.
7.                     Перевірка завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю в закодованих сертифікаційних роботах (українська мова і література, математика, іноземні мови, російська мова) здійснюється екзаменаторами в пунктах перевірки.
8.                     За підсумками обробки сертифікаційних робіт та документів пунктів зовнішнього оцінювання, перевірки завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю регламентна комісія здійснює розгляд виявлених під час обробки фактів, що можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання, до яких належать:
1)                     порушення учасником зовнішнього оцінювання процедури проходження зовнішнього оцінювання;
2)                     виконання сертифікаційної роботи не на робочому місці, визначеному Українським центром, або іншою особою;
3)                     подання учасником зовнішнього оцінювання апеляційної заяви щодо порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 
4)                     дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи в пункті зовнішнього оцінювання внаслідок різкого погіршення стану здоров’я;  
5)                     інші нестандартні ситуації, що зафіксовані в документах пункту зовнішнього оцінювання, пункту обробки чи пункту перевірки.
9. Регламентна комісія за результатами розгляду фактів, визначених у пункті 8 цього розділу, приймає одне з рішень, а саме:
1)                     зарахувати результат зовнішнього оцінювання, отриманий учасником зовнішнього оцінювання за виконання сертифікаційної роботи;
2)                     оцінити сертифікаційну роботу за номером варіанта, зазначеним учасником зовнішнього оцінювання;
3)                     подати до Українського центру клопотання щодо: анулювання результату зовнішнього оцінювання; додаткового вивчення фактів, які можуть вплинути на об’єктивність
визначення результатів зовнішнього оцінювання.
10.                    Рішення про подання клопотання до Українського центру щодо анулювання результату зовнішнього оцінювання приймається регламентною комісією на підставі записів у документах пунктів зовнішнього оцінювання, а також письмових пояснень працівників пункту зовнішнього оцінювання, пункту перевірки або пункту обробки.
11.                    Результати зовнішнього оцінювання анулюються Українським центром на підставі рішення апеляційної комісії за поданням регламентних комісій у
разі:
1)                     виявлення в період часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, в учасника зовнішнього оцінювання або на його робочому місці друкованих або рукописних матеріалів, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
2)                     виконання сертифікаційної роботи не на робочому місці, визначеному Українським центром;
3)                     спілкування в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання в процесі виконання сертифікаційної роботи;
4)                     списування відповідей на завдання сертифікаційної роботи в іншого учасника зовнішнього оцінювання;
5)                     виконання сертифікаційної роботи іншою особою, що встановлено апеляційною комісією;
6)                     неповернення сертифікаційної роботи особам, які проводять зовнішнє оцінювання, після завершення часу, відведеного для її виконання;
7)                     неправильного оформлення сертифікаційної роботи, що унеможливило оцінювання наданої(их) відповіді(ей) або встановлення варіанта роботи, завдання якої виконував учасник зовнішнього оцінювання;
8)                     пошкодження учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи, що унеможливило її автоматизовану обробку;
9)                     персоналізації учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи;
10)                порушення учасником зовнішнього оцінювання процедури зовнішнього оцінювання (невиконання вказівок і вимог працівників пункту проведення зовнішнього оцінювання щодо процедури проходження зовнішнього оцінювання; виявлення небезпечних предметів і речовин, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини; винесення за межі аудиторії зошита із завданнями  сертифікаційної роботи, його окремих аркушів (частин аркушів), бланків відповідей).
12. Результати основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета мають бути анульовані (у разі реєстрації особи для участі в додатковій сесії) у випадках:
1)                     задоволення регламентною комісією апеляційної заяви щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;
2)                     дострокового припинення учасником зовнішнього оцінювання виконання сертифікаційної роботи за станом здоров’я або у зв’язку з виникненням інших обставин у пункті проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено рішенням регламентної комісії.
13.                Розгляд клопотань регламентних комісій здійснюється апеляційною комісією до оголошення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.
14.                Визначення  тестового бала кожного учасника зовнішнього оцінювання здійснюється після завершення комп’ютерної обробки
сертифікаційних робіт, оцінювання екзаменаторами завдань відкритої форми з розгорнутою      відповіддю,         обробки     відповідних         документів          пунктів  зовнішнього оцінювання, розгляду клопотань регламентних комісій.
Тестовий бал – це арифметична сума балів за відповіді на завдання сертифікаційної роботи, що визначається шляхом додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання сертифікаційної роботи з ключами відповідей, а також балів, отриманих за виконання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, розроблених Українським центром для відповідного навчального предмета, та схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, ухвалених предметною фаховою комісією з урахуванням критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, розроблених Українським центром для відповідного навчального предмета.
            Учаснику   зовнішнього   оцінювання,    результат   якого   анулюється,
виставляється тестовий бал із значенням «0» (нуль тестових балів).
15.                Рішення про встановлення порога «склав/не склав» ухвалюється експертною комісією з визначення рейтингової оцінки, засідання якої скликається не пізніше ніж на третій робочий день після завершення обробки сертифікаційних робіт осіб, які брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.
Експертна комісія з визначення рейтингової оцінки приймає рішення щодо встановлення порога «склав/не склав» з урахуванням експертних висновків членів регіональних експертних груп та  статистичних характеристик результатів виконання сертифікаційних робіт, зведену інформацію про які готує  робоча група Українського центру оцінювання якості освіти (далі – робоча група Українського центру).
16.                З урахуванням установленого порога «склав/не склав» здійснюється генерування таблиці за шкалою 100 – 200 балів.
Таблиця за шкалою 100 – 200 балів генерується робочою групою Українського центру з використанням методики переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання завдань сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100 – 200 балів), визначеної Українським центром відповідно до Вимог до методики переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання завдань сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100 – 200 балів) (додаток 6). 
Сформована таблиця за шкалою 100 – 200 балів затверджується головою експертної комісії з визначення рейтингової оцінки.
17.                Таблиці за шкалою 1 – 12 балів розробляються та ухвалюються експертною комісією з визначення оцінки рівня навчальних досягнень у разі проведення державної підсумкової атестації з певного навчального предмета у формі зовнішнього оцінювання. Ухвалення  таблиці за шкалою 1 – 12 балів здійснюється з урахуванням Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304.
18.                У процесі визначення результатів додаткової сесії зовнішнього оцінювання застосовуються таблиці за шкалою 100 – 200 балів, таблиці за шкалою 1 – 12, розроблені за підсумками проведення основної сесії зовнішнього оцінювання.
Затверджені у встановленому порядку таблиці за шкалою 100 – 200 балів не коригуються за підсумками проведення додаткової сесії, розгляду апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання.
19.                Персоналізація результатів зовнішнього оцінювання здійснюється після завершення обробки та оцінювання всіх сертифікаційних робіт відповідної сесії зовнішнього оцінювання із певного навчального предмета, генерування таблиць  за шкалою 100 – 200 балів та за шкалою 1 – 12 й передбачає їх декодування та встановлення персональних результатів зовнішнього оцінювання.
20.                Документом, що підтверджує результати зовнішнього оцінювання, є відомість результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що формується за підсумками проведення зовнішнього оцінювання з кожного навчального
предмета (сесії) (додаток 7).
Результати зовнішнього оцінювання у вигляді оцінок рівня навчальних досягнень за шкалою 1 – 12 балів зазначаються у відомостях результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 8), що передаються загальноосвітнім навчальним закладам в електронному вигляді за умови засвідчення електронним цифровим підписом Українського центру з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».
21.                Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання:
1)                     з української мови і літератури, математики, англійської, іспанської, німецької, французької мов – не пізніше ніж через 25 календарних днів після проведення зовнішнього оцінювання із зазаначених предметів; 
2)                     з історії України, російської мови – не пізніше ніж через 18 календарних днів;
3)                     з інших навчальних предметів – не пізніше ніж через 12 календарних
днів.
Офіційне оголошення результатів додаткової сесії зовнішнього оцінювання здійснюється не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня проведення останнього зовнішнього оцінювання.
Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100 – 200 балів зазначаються в інформаційній картці, що є додатком до Сертифіката.
22.                Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100 – 200 балів передаються Українським центром до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
23.                З метою інформування учасників зовнішнього оцінювання на  веб-сайті Українського центру розміщуються:
1)                     ключі відповідей – наступного робочого дня після проведення зовнішнього оцінювання (сесії) з певного навчального предмета;
2)                     схеми оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою  відповіддю – через три робочих дні після проведення зовнішнього оцінювання (сесії) з певного навчального предмета;
3)                     повідомлення про дату оприлюднення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета – не пізніше ніж за один календарний день до дня їх офіційного оголошення;
4)                     таблиці за шкалою 100 – 200 балів і таблиці за шкалою 1 – 12 балів – у день оголошення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.
24. Після офіційного оголошення результати зовнішнього оцінювання можуть бути змінені (анульовані) за рішенням апеляційної комісії або за рішенням суду.
Апеляційна комісія може прийняти рішення про зміну (анулювання) результату зовнішнього оцінювання не пізніше встановленої умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у році проведення зовнішнього оцінювання, що затверджуються Міністерством освіти і науки України, дати завершення прийому  заяв та документів  для участі в конкурсному відборі до вищих навчальних закладів на денну форму навчання за державним замовленням. Відповідне рішення приймається за наслідками розгляду апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання, поданих учасниками зовнішнього оцінювання, фактів неправильного визначення результатів зовнішнього оцінювання, а також звернень учасників зовнішнього оцінювання, регіональних центрів, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, правоохоронних органів.
Після дати завершення прийому заяв та документів для участі в конкурсному відборі до вищих навчальних закладів на денну форму навчання за державним замовленням, установленої умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у році проведення зовнішнього оцінювання, результати зовнішнього оцінювання можуть бути змінені лише за рішенням суду.

VІІI. Порядок подання і розгляду апеляційних заяв та ознайомлення заявників з прийнятими рішеннями

1. Предметом апеляції є:
1)  відмова в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;
2)  порушення під час проведення зовнішнього оцінювання в пункті  зовнішнього оцінювання, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього оцінювання;
3)  результат зовнішнього оцінювання або рішення про його анулювання.
2.  Розгляд апеляційної заяви щодо відмови в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (далі – заява щодо відмови в реєстрації) здійснює апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі – апеляційна комісія). Подання таких апеляційних заяв проводиться протягом чотирнадцяти календарних днів з дня завершення
реєстрації.
3.  У заяві щодо відмови в реєстрації має бути зазначено:
1)                    прізвище, ім’я, по батькові заявника;
2)                    номер контактного телефону;
3)                    обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії про відмову в реєстрації;
4)                    дата складання заяви.
Заява щодо відмови в реєстрації має бути засвідчена особистим підписом заявника та подаватися разом з повідомленням регіонального центру про відмову в реєстрації, а також комплектом реєстраційних документів, за результатами розгляду яких особі було відмовлено в реєстрації. 
4.                     Розгляд заяв щодо відмови в реєстрації здійснюється апеляційною комісією протягом десяти  робочих днів з урахуванням дня їх надходження.
За результатами розгляду апеляційної заяви щодо відмови в реєстрації приймається рішення про задоволення заяви та надання можливості особі зареєструватися для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання або про відмову в задоволенні заяви у зв’язку з підтвердженням об’єктивності рішення регламентної комісії про відмову в реєстрації.
5.                     Розгляд апеляційних заяв щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання (далі – заява щодо порушення процедури) здійснюють регламентні комісії. Подання відповідної заяви здійснюється через уповноважену особу Українського центру в день проведення зовнішнього оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання до виходу особи з нього.
6.                     Розгляд заяви щодо порушення процедури здійснюється регламентною комісією протягом п’яти календарних днів з урахуванням дня її надходження. 
За результатами розгляду заяви щодо порушення процедури приймаються рішення про задоволення заяви та допуск особи до проходження зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії або про відмову в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання.
Рішення за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури (у вигляді витягу з протоколу засідання регламентної комісії) надсилається заявнику наступного робочого дня після його прийняття.
7.                     Особа може оскаржити рішення регламентної комісії за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії. Відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати отримання рішення, що оскаржується, та розглядається протягом десяти  робочих днів з дня її надходження.
8.                     У заяві щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути вказано:
1)  прізвище, ім’я, по батькові заявника;
2)  номер Сертифіката;
3)  назва навчального предмета, процедура проведення зовнішнього оцінювання з якого оскаржується, із зазначенням сесії (основна чи додаткова);
4)  номер контактного телефону;
5)  обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії;
6)  дата складання заяви.
Заява щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути засвідчена особистим підписом особи, яка її подає, та подаватися разом з копією відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії.
9.                     За результатами розгляду заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії приймаються рішення про задоволення заяви та допуск особи до проходження зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії або про відмову в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання.
10.                У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, незгоди з рішенням щодо анулювання результату учасник зовнішнього оцінювання може подати до Українського центру апеляційну заяву щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі – заява щодо результатів).
11.                Подання заяв щодо результатів здійснюється протягом п’яти календарних днів з урахуванням дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета (сесії). У разі подання апеляційної заяви щодо результатів за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, то датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, зафіксована в електронній скриньці Українського центру.
12.                У заяві щодо результатів має бути вказано:
1)  прізвище, ім’я, по батькові заявника;
2)  номер Сертифіката;
3)  назва навчального предмета, результат зовнішнього незалежного оцінювання з якого оскаржується, із зазначенням сесії тестування (основна чи додаткова);
4)  номер контактного телефону;
5)  дата складання заяви щодо результатів.
У заяві щодо результатів має бути зазначено бажання учасника зовнішнього оцінювання щодо повторного визначення результату зовнішнього оцінювання, яке засвідчується його особистим підписом.
13.                Розгляд апеляційної заяви щодо результатів здійснює апеляційна комісія протягом п’ятнадцяти календарних днів з урахуванням дня її надходження. 
14.                У ході розгляду апеляційних заяв щодо результатів здійснюються технічна та предметна перевірки. 
Технічна      перевірка   виконання завдань      сертифікаційної роботи проводиться з метою встановлення правильності визначення результату зовнішнього оцінювання під час:
автоматизованої комп’ютерної обробки сертифікаційних робіт; персоналізації сертифікаційної роботи.
Предметна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи передбачає встановлення об’єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю шляхом проведення повторного оцінювання наданих відповідей. 
15.                Під час розгляду заяви щодо результатів до уваги не беруться записи, зроблені учасником зовнішнього оцінювання в зошиті із завданнями сертифікаційної роботи.
16.                Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії, на якому здійснюватиметься розгляд заяв щодо результатів, розміщується на веб-сайті Українського центру.
Учасники зовнішнього оцінювання (їх представники) можуть бути присутні на засіданні, під час якого розглядаються подані ними апеляційні заяви.
17.                Заявник може відкликати заяву щодо результатів до початку її розгляду на засіданні апеляційної комісії. У такому випадку розгляд заяви припиняється.
18.                Апеляційна комісія за результатами розгляду апеляційних заяв щодо результатів приймає одне з таких рішень: 1) відмовити в задоволенні апеляційної заяви;
2) задовольнити апеляційну заяву.
Апеляційна заява щодо результатів, у якій повторно оскаржено результати зовнішнього оцінювання з одного й того самого навчального предмета, не розглядається, якщо першу заяву розглянуто по суті.
19. Причинами відмови в задоволенні заяви щодо результатів є:
1)                     відсутність помилок під час здійснення автоматизованої комп’ютерної обробки сертифікаційної роботи та її персоналізації;
2)                     підтвердження об’єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю;
3)                     підтвердження рішення про анулювання результатів зовнішнього оцінювання.
20. У разі задоволення заяви щодо результатів приймається одне з таких рішень:
1)  про відновлення результату зовнішнього оцінювання;
2)  про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником зовнішнього оцінювання.
21.                Якщо під час розгляду заяв щодо результатів апеляційною комісією встановлено факт неправильної персоналізації роботи внаслідок технологічних помилок, допущених працівниками пункту зовнішнього оцінювання або пункту обробки, також може бути ухвалено рішення щодо зміни або анулювання результату зовнішнього оцінювання іншого учасника зовнішнього оцінювання (зокрема у випадку неподання таким учасником
відповідної заяви).
22.                У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів зовнішнього оцінювання:
1)                     формується відомість змін результатів зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 9);
2)                     робляться відповідні відмітки у відомостях результатів зовнішнього незалежного оцінювання;
3)                     формуються та надаються загальноосвітнім навчальним закладам відомості результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 10);
4)                     інформація про результат зовнішнього оцінювання, установлений апеляційною комісією, розміщується на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення.
23. Після прийняття апеляційною комісією рішення за результатами розгляду поданих заяв, але не пізніше ніж через три робочі дні заявнику надсилається рішення апеляційної комісії у вигляді витягу з протоколу.

Директор департаменту

вищої освіти                                                                                  О. І. Шаро 

Немає коментарів:

Дописати коментар